annuity - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

annuity

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"annuity" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 23 sonuç

İngilizce Türkçe
General
annuity i. tahsisat
annuity i. yıllık taksit
annuity i. yıllık emekli maaşı
annuity i. belirli bir süre için her yıl ödenen ve emek karşılığı olmayan maaş
annuity i. yıllık ödenek
annuity i. özel emeklilik sigortası
Trade/Economic
annuity yıllık düzenli gelir
annuity annuite
annuity yıllık gelir sigortası
annuity irat taksidi
annuity borç ve faizden oluşan taksit
annuity yıllık rant
annuity eşit dönem başına yapılan eşit ödemeler
annuity anüvite
annuity yıllık irat
annuity yıllık emekli maaşı
annuity bir kimseye verilen sabit yıllık maaş
annuity yıllık kar payı ödemesi
annuity yıllık taksit
annuity yıllık tahsisat
annuity yıllık gelir
Insurance
annuity gelir sigortası
annuity yıllık gelir sigortası

"annuity" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 104 sonuç

İngilizce Türkçe
General
individual annuity insurance i. özel emeklilik
retirement annuity i. yaşlılık sigortası
individual annuity insurance i. bireysel emeklilik sistemi
retirement annuity i. emeklilik sigortası
Trade/Economic
annuity method tarımsal üretim faaliyetlerinde belli bir ürün miktarını üretmek üzere yoğun biçimde makine kullanılarak işgücü miktarının azaltılması
life annuity yaşam boyu yıllık ödeme sözleşmesi
variable annuity değişken taksit
annuity fund toplam işletme varlıklarının piyasa değerinin belirli payları karşılığında çıkartılan borç araçları
ordinary annuity dönem sonunda elde edilen yıllık gelir
annuity method yıllık ıskonto yöntemi
annuity due yılbaşında ödenmesi gereken miktar
interest annuity table faiz tablosu
annuity charge bond gayrimenkuller üzerine kurulabilen bir tür alacak
annuity fund yıllık ödenti fonu
annuity due yıllık taksit
annuity agreement yararlanacak kişiye hayat boyu veya belirli süre boyunca taksitli olarak belli bir paranın ödenmesini öngören sigorta poliçesi
annuity charge bond irat senedi
annuity fund gelecekteki yıllık ödemeleri karşılamaya yetecek tutardaki fonların bugünkü değeri
annuity income sigorta poliçesi karşılığı sağlanan yıllık gelir
annuity factor faiz oranı ve vadesinin belirli bir fondan ödenmesi gereken yıllık düzenli taksit miktarlarını belirleyici fonksiyonu
life annuity hayat boyunca irat
retirement annuity emeklilik gelirleri
annuity mortality table anüvite tablosu
annuity method anüvite usulü
annuity method rant metodu
annuity insurance ömür boyu gelir sigortası
annuity bond gelir senedi
annuity cost ödenecek rant
annuity fund rant fonu
annuity due ödenmesi gereken rant
annuity cost ödenecek taksit
annuity due vadesi gelen rant
annuity bond irat senedi
annuity agreement uzlaşma taksiti
contingent annuity arızi tediye
perpetual annuity daimi faiz
perpetual annuity daimi rant
variable annuity değişken ödenek
deferred annuity ertelenmiş borç para
survivorship annuity hayatta kalan rantı
invalidity annuity maluliyet anüvitesi
deferred annuity müeccel para
ordinary annuity olağan yıllık
life-contingent annuity yaşam koşullu yıllık sigorta
period-certain annuity dönemi belli sigorta poliçesi
life annuity ömür boyu gelir
right to annuity ödenek hakkı
contingent annuity şartlı tediye
contingency annuity şartlı ödeme
retirement annuity emeklilik sigortası
temporary annuity geçici gelir
group annuity insurance ek emeklilik sigortası
contingency annuity şarta bağlı ödeme
contingent annuity şarta bağlı ödeme
contingent annuity arzi ödeme
contingent annuity koşullu tediye
annuity contract yıllık gelir sigorta sözleşmesi
ordinary annuity alelade yıllık taksit
ordinary annuity alelade yıllık gelir
annuity payable ödenecek yıllık gelir
annuity charge bond gelir senedi
annuity certain mukarrer taksit
annuity contract ömür boyu para ödenmesi için yapılan sözleşme
annuity agreement ömür boyu para ödenmesi için yapılan anlaşma
never-ending annuity ömür boyu gelir
life annuity yaşam boyu gelir
annuity payable ödenecek senelik taksit
annuity method anüvite yöntemi
annuity fund anüvite fonu
amount of annuity anüvite tutarı
immediate annuity hemen ödemeli yaşam boyu gelir
annuity due ödenmesi gerekli tahsilat
annuity due vadesi gelmiş rant
pension annuity number emekli numarası
Law
annuity bond irad senedi
annuity agreement kaydı hayatla irad sözleşmesi
annuity bond gelir senedi
life annuity kaydı hayatla irad akdi
life annuity hayat anüvitesi
life annuity ömür boyu gelir
life annuity ömür boyunca gelir
certain annuity kesin yıllık
perpetual annuity daimi gelir
perpetual annuity devamlı gelir
temporary annuity muvakkat irat
temporary annuity geçici gelir
survivorship annuity sağ kalana verilen rant
life annuity contract kaydı hayat ile irat sözleşmesi
life annuity contract ömür boyunca gelir sözleşmesi
reversionary annuity bir şahsın ölümünden sonra bağlanan maaş
survivorship annuity bir şahsın ölümünden sonra bağlanan maaş
survivorship annuity iki şahıstan sağ kalana bağlanan maaş
reversionary annuity iki şahıstan sağ kalana bağlanan maaş
reversionary annuity şahsın ölümünden sonra başlayan rant
Politics
annuity bond itfa tarihi olmayan tahvil
annuity bond ebedi tahvil
Insurance
joint life annuity iki kişinin hayatı üzerinden gelir sağlayan ve kişilerden birinin ölmesi durumunda bu geliri durduran bir tür müşterek hayat teminatı
widow’s annuity dulluk iradı
life annuity kaydı hayat şartıyla gelir sağlanması
immediate annuity devre sonunda yürürlüğe giren irat
temporary annuity irat sahibinin erken ölümünde sona eren gelir
annual annuity yıllık gelir sigortası
life-contingent annuity yaşam koşullu yıllık sigorta
Statistics
annuity mortality table ölüm anüvite tablosu