arrest someone for something - Türkçe İngilizce Sözlük