aseptically processed medical device - Türkçe İngilizce Sözlük