associate oneself with someone or something - Türkçe İngilizce Sözlük