ayni bir ihtilafa dair davada verilen karar - Türkçe İngilizce Sözlük