başbakanlık - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

başbakanlık"başbakanlık" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

Türkçe İngilizce
General
başbakanlık the prime minister's office i.
başbakanlık premiership i.
başbakanlık prime ministry i.
Politics
başbakanlık prime ministry
başbakanlık government house
Institutes
başbakanlık prime ministry

"başbakanlık" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 40 sonuç

Türkçe İngilizce
General
başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı prime minister's disaster relief agency i.
başbakanlık binası prime ministry building i.
başbakanlık heyeti (rusya) presidium i.
başbakanlık heyeti (rusya) praesidium i.
Trade/Economic
başbakanlık tanıtma fonu promotion fund of the turkish prime ministry
Politics
başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı prime ministry disaster and emergency management presidency
başbakanlık düzeyinde ziyaret prime ministerial visit
başbakanlık düzeyinde ziyaret prime ministerial-level visit
başbakanlık heyeti (rusya) praesidium
başbakanlık hükümeti prime ministerial government
başbakanlık konutu prime minister's residence
başbakanlık müfettişi prime ministry inspector
başbakanlık müsteşarı undersecretary of the prime ministry
başbakanlık müsteşarı prime ministry undersecretary
başbakanlık müsteşarlığı prime ministry undersecretariat
başbakanlık müsteşarlığı undersecretariat of the prime ministry
başbakanlık müsteşarlığı undersecretariat of prime ministry
başbakanlık müsteşarlığı undersecretary of prime ministry
başbakanlık ofisi prime minister's office
başbakanlık osmanlı arşivleri the ottoman archives of the prime ministry
Institutes
başbakanlık avrupa birliği genel sekreterliği prime ministry the secretariat general for european union affairs
başbakanlık deniz müsteşarlığı prime ministry undersecretariat for maritime affairs
başbakanlık denizcilik müsteşarlığı undersecretariat of maritime affairs
başbakanlık devlet istatistik enstitüsü prime ministry state institute of statistics
başbakanlık devlet personel başkanlığı devlet memurları yabancı diller eğitim merkezi state language centre
başbakanlık devlet planlama teşkilat müsteşarlığı prime ministry state planning organization
başbakanlık devlet planlama teşkilatı prime ministry state planning organization
başbakanlık dış ticaret müsteşarlığı prime ministry undersecretariat of foreign trade
başbakanlık gümrük müsteşarlığı prime ministry undersecretariat of customs
başbakanlık haberleşme merkezi prime ministry center for communications
başbakanlık hazine müsteşarlığı prime ministry undersecretariat of treasury
başbakanlık insan hakları müdürlüğü human rights directorate of the prime ministry
başbakanlık konut müdürlüğü section for prime minister's residence
başbakanlık özel kalem müdürlüğü office of private secretary
başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı republic of turkey prime ministry privatization administration
başbakanlık özürlüler idaresi başkanlığı prime ministry department of the administration of the disabled
başbakanlık teftiş kurulu prime ministry inspection board
başbakanlık toplu konut idaresi housing development administration of turkey
t.c. başbakanlık prime ministry
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı republic of turkey prime ministry privatization administration