bankruptcy - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

bankruptcy

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"bankruptcy" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 12 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
bankruptcy i. iflas
General
bankruptcy i. batış
bankruptcy i. batkı
bankruptcy i. mahvolma
bankruptcy i. batkınlık
bankruptcy i. yenilgi
bankruptcy i. başarısızlık
Trade/Economic
bankruptcy iflas
bankruptcy batkı
bankruptcy iflas etme
Law
bankruptcy acz hali
bankruptcy iflas

"bankruptcy" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 159 sonuç

İngilizce Türkçe
General
declare bankruptcy f. iflas ilan etmek
live under the threat of bankruptcy f. iflas tehdidi altında yaşamak
law of bankruptcy i. iflas hukuku
nonfraudelent bankruptcy i. adi iflas
fraudulent bankruptcy i. hileli iflas
company's bankruptcy i. şirketin iflası
bankruptcy law i. iflas hukuku
laws of bankruptcy i. iflas hukuku
firm's bankruptcy i. şirketin iflası
decree of bankruptcy i. iflas kararı
verge of bankruptcy i. iflasın eşiği
on the verge of bankruptcy zf. iflasın eşiğinde
Trade/Economic
adjudication of bankruptcy iflasın açılması
be involved in a bankruptcy iflas etmek
file bankruptcy proceedings against debtors borçluları iflas yolu ile takip etmek
swindled bankruptcy hileli iflas
arrangement of bankruptcy konkordato
intervenes in and contests the bankruptcy iflas davasına müdahale ve itiraz etmek
de facto bankruptcy fiili iflas
direct bankruptcy method doğrudan doğruya iflas yolu
negligent bankruptcy ihmal ve kusur dolayısıyla iflas
arrangement of bankruptcy iflasını isteme anlaşması
act of bankruptcy iflas kanunu
adjudication in bankruptcy iflas kararı
enforcement and bankruptcy code icra ve iflas kanunu
bankruptcy method pertaining to commercial papers and bills kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu
proceeding related bankruptcy method takipli iflas yolları
involuntary bankruptcy zorunlu iflas
filing a bankruptcy lawsuit iflas davasının açılması
bankruptcy, insolvency, liquidation, reorganisation, court schemes, moratoria, administration iflas, aciz, tasfiye, ödeme planı, mahkeme planı, moratoryum ve kayyımlığa ilişkin yasalar
claim the bankruptcy of the creditor borçlunun iflasını talep etmek
nonfraudulent bankruptcy adi iflas
bankruptcy act iflas kanunu
opening of bankruptcy iflasın açılması
court of bankruptcy iflas mahkemesi
trustee in bankruptcy iflas idaresi
closing of the bankruptcy iflasın kapanması
negligent bankruptcy taksiratlı iflas
process of bankruptcy iflas muamelesi
voluntary bankruptcy ihtiyari iflas
commission of bankruptcy konkordato
declaration of bankruptcy iflas ilanı
statute of bankruptcy iflas kanunu
flat in bankruptcy iflas kararı
be on the brink of bankruptcy iflasın eşiğinde olmak
be saved from bankruptcy iflasın eşiğinden dönmek
escape (from) bankruptcy iflastan kurtulmak
escape (from) bankruptcy iflasın eşiğinden dönmek
be on the verge of bankruptcy iflasın eşiğinde olmak
be saved from bankruptcy iflastan kurtulmak
bankruptcy discharge borçlunun borçlarından kurtulması
bankruptcy petition iflas talebi
bankruptcy proceedings iflas usulü
bankruptcy discharge müflisin borçlarından kurtulması
bankruptcy courts iflas mahkemeleri
bankruptcy petition iflas dilekçesi
bankruptcy office iflas dairesi
bankruptcy proceedings iflas işlemleri
law of bankruptcy iflas kanunu
unfortunate bankruptcy taksiratlı iflas
law of bankruptcy iflas hukuku
culpable bankruptcy taksiratlı iflas
certificate in bankruptcy konkordato
culpable bankruptcy kusurlu iflas
composition in bankruptcy konkordato sözleşmesi
fraudulent bankruptcy hileli iflas
negligent bankruptcy ihmalden kaynaklanan iflas
negligent bankruptcy ihmale dayalı iflas
involuntary bankruptcy kazai iflas
opening of bankruptcy iflasın başlangıcı
fortuitous bankruptcy tesadüfi iflas
board of bankruptcy iflas kurulu
declaration of bankruptcy iflas beyanı
administration of bankruptcy iflas idaresi
receiver in bankruptcy iflas durumundaki alıcı
file for bankruptcy protection konkordato
postponement of bankruptcy iflasın ertelenmesi
execution and bankruptcy law icra ve iflas hukuku
bankruptcy estate iflas masası
bankruptcy-remote iflas riskinden ari
estate in bankruptcy iflas masasındaki mallar
suspension of bankruptcy iflas erteleme
wall street bankruptcy wall street iflası
fraudulent bankruptcy dolanlı iflas
bankruptcy adjournment iflasın ertelenmesi
pre-arranged bankruptcy konkordato
technical bankruptcy teknik iflas
Law
act of bankruptcy iflas işlemi
bankruptcy law iflas kanunu
enforcement and bankruptcy law icra ve iflas kanunu
fraud and bankruptcy dolandırıcılık ve iflas
bankruptcy/debt enforcement claim icra iflas davası
institute bankruptcy proceedings iflas işlemlerini başlatmaya
bankruptcy and enforcement law icra iflas kanunu
bankruptcy court iflas mahkemesi
court of bankruptcy iflas mahkemesi
matter of bankruptcy iflas davası
bankruptcy case iflas davası
court dealing with debt or bankruptcy cases icra dairesi
court dealing with debt or bankruptcy cases icra
adjudication in bankruptcy iflas kararı
bankruptcy office iflas dairesi
arrangement of bankruptcy composition konkordato
arrangement of bankruptcy konkordato
fraudulent bankruptcy hileli iflas
liquidation in bankruptcy iflas usulü ile tasfiye
bankruptcy notice iflasla tehdit
culpable bankruptcy taksiratlı iflas
opening of bankruptcy iflasın açılması
be involved in a fraudulent bankruptcy hileli iflasa methaldar olmak
bankruptcy courts iflas mahkemeleri
law of bankruptcy iflas hukuku
bankruptcy petition iflas talebi
law of bankruptcy iflas kanunu
negligent bankruptcy taksiratlı iflas
declaration of bankruptcy iflas ilanı
bankruptcy discharge müflisin borçlarından kurtulması
unfortunate bankruptcy taksiratlı iflas
bankruptcy proceedings iflas usulü
official receiver in bankruptcy sendik
bankruptcy proceedings iflas işlemleri
official receiver in bankruptcy müflislerin alacağını takiple görevli resmi heyet
voluntary bankruptcy ihtiyari iflas
closing of the bankruptcy iflasın kapanması
contemplation of bankruptcy iflas beklentisi
contemplation of bankruptcy iflası umma
non-fraudulent bankruptcy adi iflas
act of bankruptcy iflas yasası
bankruptcy adjudication iflas kararı
adjudication of bankruptcy iflas kararı
trustee in bankruptcy iflas memuru
trustee in bankruptcy iflas yönetimi
act of bankruptcy iflas kanunu
act of bankruptcy iflas talebi
trustee in bankruptcy tasfiye memuru
petition in bankruptcy iflas talebi
defacto bankruptcy fiili iflas
discharge in bankruptcy itibarın iadesi
discharge in bankruptcy müflisin borçlarından kurtulması
receiver in bankruptcy iflas durumunda mahkemece atanan yediemin
adjudication of bankruptcy proceedings iflas açılması
debt enforcement and bankruptcy law icra ve iflas hukuku
code of execution and bankruptcy icra ve iflas kanunu
bankruptcy law iflas hukuku
bankruptcy offices iflas daireleri
statute of bankruptcy iflas kanunu
bankruptcy protection law iflas koruma yasası
bankruptcy protection law iflas koruma kanunu
reckless bankruptcy taksirli iflas
bankruptcy by deception hileli iflas
order of bankruptcy iflas kararı
bankruptcy fraud iflas suçu
fake bankruptcy sahte iflas
bankruptcy fraud sahte iflas
fake bankruptcy iflas suçu
bankruptcy crime iflas suçu
bankruptcy crime sahte iflas
Politics
debt enforcement and bankruptcy code icra ve iflas kanunu
enforcement and bankruptcy offices icra ve iflas daireleri