basic unit of measurement - Türkçe İngilizce Sözlük