be under the domination of - Türkçe İngilizce Sözlük