belirli bir konuda amaca ulaşmak için yapılması gereken işler bütünü - Türkçe İngilizce Sözlük