birini/bir şeyi bir şey olarak methetmek - Türkçe İngilizce Sözlük