bor - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

bor"bor" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 3 sonuç

Türkçe İngilizce
Technical
bor boron i.
Mining
bor boron i.
Chemistry
bor boron i.

"bor" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 75 sonuç

Türkçe İngilizce
Phrases
geçti bor'un pazarı sür eşeğini niğde'ye after meat, mustard expr.
Proverb
geçti bor'un pazarı sür eşeğini niğde'ye too little too late
Idioms
geçti Bor'un pazarı (one's) ship has sailed expr.
Institutes
ulusal bor araştırma enstitüsü national boron research institute i.
ulusal bor araştırma enstitüsü national boron research institute i.
Technical
altıgensel bor nitrür hexagonal boron nitride i.
bor katkılı silis yarı-iletken boron-doped silicon semiconductor i.
bor karbürü boron carbide i.
bor sertleşebilirlik etkisi boron hardenability effect i.
bor fosfat boron phosphate i.
bor alaşımları boron alloys i.
bor oksit boron oxide i.
bor nitrür boron nitride i.
bor karbür lifi boron carbide fiber i.
bor üçflorür boron trifluoride i.
bor üçbromür boron tribromide i.
bor hücresi boron chamber i.
bor nitrür yapısı boron nitride structure i.
bor karbür boron carbide i.
bor sayacı boron counter i.
bor lifi boron fibre i.
bor elyaflı karma boron fibre reinforced composite. i.
bor camı borate glass i.
bor üçklorür boron trichloride i.
bor oksit boric oxide i.
bor üçiyodür boron triiodide i.
bor elyafı boron fibre i.
bor elyaflı kompozit boron fibre reinforced composite. i.
bor katımı boron addition i.
bor nitrürü boron nitride i.
bor yağı boron oil i.
bor katımlı çelikler boron added steels i.
bor oksit camı boric oxide glass i.
bor epoksi laminatı boron-epoxy laminate i.
bor-volfram lifler boron-tungsten fibres i.
bor çeliği boron steel i.
bor epoksi karması boron-epoxy composite i.
camsı bor oksit camları vitreous boric oxide glasses i.
çok taneli küp bor nitrür polycrystalline cubic boron nitride i.
demirli bor ferroboron i.
küpsel bor nitrür cubic boron nitride i.
küpsel bor nitrür takımları cubic boron nitride tools i.
neodimiyum-demir-bor alaşımları neodymium-iron-boron alloys i.
Mechanic
kübik bor nitrür cubic boron nitrides i.
Aeronautic
havacılıkta kullanılan, bor lifi ve silikon karbürden oluşan güçlü ve hafif bir kompozit malzeme borsic i.
Marine
dalgalı  bor undular bore i.
Mining
alüminyum, bor ve diğer elementleri içeren bir kompleks kristal silikat tourmaline i.
alüminyum, bor ve diğer elementleri içeren bir kompleks kristal silikat turmaline i.
alüminyum, bor ve diğer elementleri içeren bir kompleks kristal silikat tourmaline i.
bor madenleri boron mines i.
bor minerali boron mineral i.
bor rezervleri boron reserves i.
bor karbürü boron carbide i.
bor bileşikleri boron compounds i.
bor madenleri boron reserves i.
bor nitrürü boron nitride i.
Physics
bor hücresi boron chamber i.
bor sayacı boron counter i.
bor kaplamalı nötron sayacı boron counter tube i.
Chemistry
karbon, bor ve hidrojenden oluşan kararlı kristal bileşikler carborane i.
bor ve tungstenden oluşan kompleks asitler tungstoboric acid i.
bor ve tungstenden oluşan kompleks asitler borotungstic acid i.
benzil alkolün bor esteri boron ester of benzyl alcohol i.
bor elementi atomic number 5 i.
bor karbür ve alüminyum karışımı boral i.
bor ve hidrojen bileşiği borane i.
son derece sert bir bor nitrür formu borazon i.
bor florür borofluoride i.
bor florür fluoboride i.
Biochemistry
çoğu bitki ve hayvanın fizyolojik işlevlerini sürdürebilmesi için gerekli olup bitki ve hayvan dokularında az miktarda bulunan çinko, bor, iyot gibi kimyasal element microelement i.
çoğu bitki ve hayvanın fizyolojik işlevlerini sürdürebilmesi için gerekli olup bitki ve hayvan dokularında az miktarda bulunan çinko, bor, iyot gibi kimyasal element minor element i.
Botanic
bor eksikliği boron deficiency i.
Agriculture
gübrelerin bor, kobalt, bakır, demir, manganez, molibden ve çinko eser element içerikleri trace elements boron, cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum and zinc contained in fertilizers i.
Tobacco
bor eksikliğinden kaynaklanan tütün hastalığı top sickness i.
Geology
bor havzası borate basin i.