city - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

city

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"city" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 17 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
city i. kent
city i. şehir
General
city i. metropol
city i. büyük yerleşim yeri
city i. ingiltere'de, katedrali olan büyük yerleşim yeri
city i. megapol
city i. şehir halkı
city i. belde
city i. şehir
city i. ilçe
city i. belediye
city i. bulunduğu il
city i. büyük kasaba
Politics
city i. belediye
city i. mahalli idare
city i. şehir
Computer
city i. semt/ilçe

"city" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
capital city i. başkent
General
become a city f. il olmak
be born in a city f. şehirde doğmak
live in a city f. şehirde yaşamak
be out of the city f. şehir dışında olmak
travel the city f. şehri gezmek
tour the city f. şehri gezmek
live in a landlocked city f. denize kıyısı olmayan bir kentte yaşamak
live in an inland city f. denize kıyısı olmayan bir kentte yaşamak
live in a city with no coast f. denize kıyısı olmayan bir kentte yaşamak
build a city f. kent inşa etmek
build a city f. şehir inşa etmek
bring justice to a crime-ridden city f. suçun kol gezdiği bir şehre adalet getirmek
conquer the city f. şehri ele geçirmek
conquer the city f. şehri zaptetmek
consider moving out of the city f. şehir dışına taşınmayı düşünmek
move to a new city f. yeni bir şehre taşınmak
leave the city f. şehri terk etmek
establish a city f. şehir kurmak
vatican city i. vatikan devleti
city planning law i. nazım plan yasası
guatemala city i. guatemala şehri
kansas city i. kansas city
city father i. belediye başkanı
city and town life in literature i. edebiyatta şehir ve kasaba hayatı
city community i. şehir topluluğu
world city i. dünya kenti
city economy i. şehir ekonomisi
city wall i. sur
city hall i. belediye konağı
city government i. şehir yönetimi
city block i. kesişen sokaklarla ayrılan blok
city planning i. kent planlama
city council i. belediye meclisi
city of god i. cennet
city forestry i. kent ormancılığı
city hall i. belediye binası
city hospital i. şehir hastanesi
inner city i. şehir içi
city ward i. şehir nöbetçisi/gözcüsü
panama city i. panama
satellite city i. uydu kent
city councilor i. belediye meclisi üyesi
city water supply i. şehir şebeke suyu
city father i. belediye meclisi üyesi
city centre i. kent merkezi
central city i. merkezi şehir
city planning and redevelopment law i. kent planlama ve kalkınma hukuku
open city i. açık şehir
capital city i. payitaht
city and town life in motion pictures i. sinemada kent ve kasaba yaşamı
city terminal i. şehir terminali
city community i. kent topluluğu
inner city i. şehrin merkezinde yoksulların oturduğu mahalle
city center i. şehir merkezi
city planning i. şehir planlama
the city i. londra'nın merkezi konumundaki finans ve ticaret bölgesi
city scape i. şehir peyzajı
hidden city ticketing i. saklı şehir biletlemesi
city economy i. kent ekonomisi
headline city i. listebaşı kenti
city manager i. belediye başkanı
city design i. şehir tasarımı
holy city i. kutsal şehir
city planner i. şehir mimarı
city toll i. ayakbastı
city attorneys i. belediye avukatları
city and town life i. kent ve kasaba yaşamı
city hall i. belediye
garden city i. bahçekent
city state i. site devleti
city toll i. ayakbastı parası
work city i. çalışılan şehir
city guide i. şehir rehberi
city traffic i. şehir trafiği
extinct city i. eski çağ kenti
city and town life i. şehir ve kasaba yaşamı
vatican city i. vatikan
tourism and city planning i. turizm ve şehir planlaması
city planning and redevelopment law i. şehir planlama ve yeniden gelişim hukuku
seat in a city council i. belediye meclisi üyeliği
city of london i. londra
the biggest city i. en büyük şehir
port city i. liman şehri
city center i. il merkezi
city centrum i. il merkezi
beautiful city i. güzel şehir
city guide i. kent rehberi
mexico city i. meksiko
sister city i. kardeş şehir
edge city i. kıyı şehir
edge city i. kenar şehir
city official i. belediye çalışanı
city official i. devlet memuru
city official i. resmi görevli
city council i. şehir meclisi
edge city i. şehir dışındaki yoğun yapılaşma
coastal city i. kıyı kenti
city plan i. şehir planı
city stadium i. şehir stadyumu
population of the city i. şehrin nüfusu
city population i. şehir nüfusu
city center i. kent özeği
city theatre i. şehir tiyatrosu
city-dwellers i. kent sakinleri
city-state i. şehir devleti
city-dwellers i. şehir sakinleri
city-state i. site
city-states i. kent devletleri
city-dweller i. şehirli
inner-city i. şehir içi
city-state i. kentdevleti
inner old city i. eski şehir
inner old city i. tarihi şehir
city water supply and well water i. şehir şebeke suyu ve kuyu suyu
satellite city i. uydukent
satellite city i. uydu şehir
city bandit i. şehir eşkiyası
city centers i. kent merkezleri
city bandit i. şehir eşkıyası
city centers i. şehir merkezleri
heart of the city i. şehrin kalbi
city scenery i. şehir manzarası
texture of the city i. kentin dokusu
texture of the city i. şehrin dokusu
jerusalem's old city i. eski kudüs
walled city i. etrafı duvarla çevrili şehir
provincial city i. taşra şehri
city surrounding i. kent çevresi
city surrounding i. şehir çevresi
centre of the city i. şehir merkezi
centre of the city i. şehrin merkezi
city property i. şehir mülkü
cardboard city i. maket şehir
cardboard city i. karton şehir
women-friendly city i. kadın dostu şehir
women-friendly city i. kadın dostu kent
slow city i. yavaş şehir
sister town/city i. kardeş kent
rest of the city i. şehrin geri kalanı
city of the god i. tanrının şehri
eternal city i. roma
capital city of the country i. ülkenin başkenti
city expansion i. şehrin büyümesi/genişlemesi
expansion of city i. şehrin büyümesi/genişlemesi
slow city i. yavaş şehir (akımı)
city square i. kent meydanı
city square i. şehir meydanı
city centers i. il merkezleri
ancient city i. antik kent
eco-city i. ekoşehir
eco-city i. ekolojik şehir
difficulties of city life i. şehir hayatının zorlukları
hardships of city life i. şehir hayatının zorlukları
city of school i. okulun bulunduğu il
capital city i. baş şehir
city planner i. şehir planlamacısı
forcing the city gates i. bir çocuk oyunu
our city walls i. şehrimizin duvarları
maritime city i. kıyı şehri/kenti
rebuilt city i. yeniden inşa edilmiş şehir
maritime city i. deniz şehri
rebuilt city i. yeniden inşa edilen şehir
city water i. musluk/şebeke suyu
old city of jerusalem i. eski kudüs kenti
city cleaning services i. kent temizleme hizmetleri
crowded streets of the city i. şehrin kalabalık sokakları
welfare of the inhabitants of the city i. şehir sakinlerinin refahı
inhabitants of the city i. şehir sakinleri
newly developed areas of the city i. şehrin yeni gelişmiş bölgeleri
city information system i. kent bilgi sistemi
city information system i. şehir bilgi sistemi
city of birth i. doğduğu şehir
walled city i. sur içi
the city of angels i. melekler şehri
big city i. büyük şehir
celestial city i. kutsal kudüs
city walls i. şehir surları
city water i. şehir suyu
ancient city i. antik şehir
city surveillance cameras i. mobese kameraları
city surveillance cameras i. şehir kameraları
tent city i. çadırkent
city water i. kullanma suyu
city water i. kullanım suyu
city water i. musluk suyu
amos ancient city i. amos antik kenti
famous city i. ünlü şehir
city code i. il kodu
old city i. şehrin tarihi kısmı
johnny pump (in new york city) i. yangın musluğu
hotel de ville (city hall) i. belediye binası
forbidden city i. yasak şehir
current city i. mevcut şehir
current city i. bulunulan şehir
coastal city i. sahil şehri
seaside city i. sahil kenti
coastal city i. sahil kenti
seaside city i. sahil şehri
inner-city/local/urban transportation i. şehir içi ulaşım
smog-choked city i. dumana boğulmuş şehir
sin city i. las vegas'ın takma adı
city mouse i. şehir faresi
tourist city i. turizm şehri
tourist city i. turist şehri
vivid city i. hareketli şehir
vivid city i. canlı şehir
the city where I was born in i. doğduğum şehir
the city I was born in i. doğduğum şehir
modern city i. modern şehir
a day in my city i. şehrimde bir gün
city museum i. kent müzesi
city museum i. şehir müzesi
city tax i. şehir vergisi
city tax i. bazı ülkelerde belediyeler tarafından konaklama sırasında turistlerden alınan vergi türü
the ancient city of troy i. truva antik kenti
rose city i. gül şehri
coastal city i. deniz şehri
coastal city i. kıyı şehri
central city i. şehir merkezi
central city i. metropol bölgesinin en kalabalık ve yoğun kısmı
primate city i. bir ülke veya bölgedeki en büyük şehir
city proper i. şehir sınırları dahilindeki bölge
city proper i. şehir merkezi
smart city i. akıllı şehir
c & g (city and guilds) i. şehir ve dernekler
city lights i. şehir ışıkları
city like s. şehir gibi
city-wide s. il çapında
in which city zf. hangi şehirde
Phrases
the city that never sleeps i. hiç uyumayan şehir
Proverb
a great city, a great solitude koca şehirde derin yalnızlık
a great city, a great solitude kalabalıklar içinde yalnızlık
a great city, a great solitude şehrin ortasında derin yalnızlık
a great city, a great solitude büyük şehir yalnızlığı
Colloquial
the eternal city i. roma'ya verilen bir unvan
the city i. şehrin yönetimi
the city i. valilik
a city where there's danger around every corner i. her köşesinde tehlike olan bir şehir
kickback city i. işlerin rüşvetle yürüdüğü şehir
city council meeting i. şehir konseyi toplantısı
fat city i. bolluk
fat city i. bereket
fat city i. ekonomik refah
fat city i. ekonomik rahatlık
fat city i. şişmanlık
fat city i. obezlik
fat city i. yüksek refah
fat city i. bolluk
fat city i. zenginlik
fat city i. büyük fayda/yarar
fat city i. büyük kazanç
fat city i. büyük avantaj
fat city i. zenginlik ve rahatlık
fat city i. bir eli yağda bir eli balda olma
fat city i. bolluk bereket içinde olma
fat city i. hali vakti yerinde olma
fat city i. refah içinde olma
fat city i. varlıklı olma
fat city i. şişmanlık
fat city i. obezlik
fat city i. yüksek refah
fat city i. bolluk
fat city i. zenginlik
empire city i. new york şehrine verilen bir takma ad
prague is an enchanting city expr. prag büyülü bir şehirdir
Idioms
marble city i. mezarlık
marble city i. mermer şehir
marble city i. kabristan
marble city i. tahtalı köy
marble city i. heykellerin bulunduğu alan
marble city i. heykellerle kaplı avlu, bahçe
cement city i. mezarlık
cement city i. mermer şehir
cement city i. kabristan
cement city i. tahtalı köy
headstone city i. mezarlık
headstone city i. mermer şehir
headstone city i. kabristan
headstone city i. tahtalı köy
cement city i. tahtalıköy
cement city i. taşlıköy
cement city i. kozalak mahallesi
cement city i. kazıklı tarla
cement city i. bamya tarlası
cement city i. mezarlık
cement city i. kabristan
ghost city i. hayalet şehir
ghost city i. hayalet kent
city slicker i. şehir çocuğu
go fight city hall expr. bürokrasiyle başa çıkamazsın
go fight city hall expr. bürokrasiyle kapışamazsın
go fight city hall expr. bürokrasiyi aşamama
go fight city hall expr. bürokrasi engeline takılıp durma
(you) can't fight city hall expr. bürokrasiyi yenmenin yolu yoktur
go fight city hall expr. bürokratik sistemle başa çıkamazsın
go fight city hall expr. bürokratik sistemin üstesinden gelemezsin
go fight city hall expr. bürokratik sistemle baş edemezsin
go fight city hall expr. bürokratik sistemle aşık atamazsın
go fight city hall expr. sabit politikacılara veya kurumlara meydan okumanın faydasızlığı/anlamsızlığı
Speaking
it's outside the city proper expr. aslında şehrin sınırları dışında
there are two universities in this city expr. bu şehirde iki üniversite var
there are two colleges in this city expr. bu şehirde iki üniversite var
you can't fight city hall expr. bürokrasiyi yenemezsin
I will never raise kids in this city expr. bu şehirde asla çocuk büyütmeyeceğim
you can't fight city hall expr. bürokrasiyle başa çıkamazsın
which city do you live in? expr. hangi şehirde yaşıyorsunuz?
what city were you born? expr. hangi şehirde doğdun?
which city do you live in? expr. hangi şehirde yaşıyorsun?
what city do you live in? expr. hangi şehirde yaşıyorsun?
what city do you live in? expr. hangi şehirde yaşıyorsunuz?
istanbul is a big city expr. istanbul büyük bir şehirdir
I live in a city expr. şehirde yaşıyorum
which area of the city do you live in? expr. şehrin hangi bölgesinde yaşıyorsun?
do you live in the city or the country? expr. şehirde mi yaşıyorsun kırsalda mı?
they decided to move into the city expr. şehre taşınmaya karar verdiler
the capital city of turkey is ankara expr. türkiye'nin başkenti ankaradır
which city do you live in? expr. yaşadığın şehir neresi?
what city do you live in? expr. yaşadığın şehir neresi?
Trade/Economic
open city i. açık şehir
multi-city cheque book i. çok şehirli çek defteri
financial city i. finans kenti
financial city i. finans şehri
city man i. işadamı
city marketing i. kent pazarlaması
city marketing i. kent pazarlama
the city i. londranın iş merkezi
city planning i. şehircilik
city planning i. şehir plancılığı
city marketing i. şehir pazarlama
city man i. ticaretle uğraşan
commercial city i. ticaret şehri
trading city i. ticaret şehri
Law
city hall i. belediye
city court i. belediye mahkemesi
city council i. belediye meclisi
city toll i. duhuliye
city toll i. giriş resmi
city planning and redevelopment law i. kent planlama ve kalkınma hukuku
city toll i. oktruva
city council i. şehir meclisi
city court i. şehir mahkemesi
city police i. zabıta
Politics
tri-city i. genellikle ekonomik olarak etkileşimde olan birbirine komşu üç şehir
tri-city i. genellikle ekonomik olarak etkileşimde olan birbirine komşu üç şehirden biri
city property i. belediye mülkü
city councils i. belediye meclisi
city councils i. belediye meclisleri
city corporation i. belediye
city hall i. belediye
city hall i. belediye dairesi
city police i. belediye zabıtası
city council i. belediye il meclisi
city councillor i. belediye meclisi üyesi
greater city i. büyük şehir veya anakent
tent city i. çadır kent
city reconciliation commission i. il uzlaşma komisyonu
city reconciliation committee i. il uzlaşma komisyonu
city council i. il belediye meclisi
city state i. kent devleti
city charter i. kent tüzüğü
city council i. kent konseyi
city government i. kent hükümeti
lord mayor of the city of london i. londra belediye başkanı
city state i. site devleti
free city i. serbest şehir
sanctuary city i. sığınak şehir
city council i. şehir meclisi
city councillor i. şehir meclisi üyesi
city police i. şehir polisi
vatican city state i. vatikan
the capital city of the country i. ülkenin başkenti
the holy see (vatican city state) i. vatikan
satellite city i. uydu şehir
city corporation i. yerel yönetim
Institutes
the corporation of the city of london i. londra belediye başkanlığı
Tourism
antique city i. antik kent
antique city i. antik şehir
city break i. kısa süreli şehir turu/ziyareti
city ledger i. otel üyesi olmayan konuklara ait bilgilerin tutulduğu otel kayıt defteri
city ledger i. otel kredi takip sistemi
panoramic city tour i. panoramik şehir turu
city sightseeing tour i. şehir gezi turu
city sightseeing tour i. şehir gezisi
city tours i. şehir turları
city terminal service: i. şehir içi teminal servisi
full day city sightseeing tour i. tamgün şehir gezisi
headline city i. tarifelerde başta bulunan ana kent
Technical
city block i. ada
large city i. büyük kent
city traffic i. bölge içi gidiş-geliş
city traffic i. bölge içi trafik
large city i. büyük şehir
city dump i. çöplük
city gas i. hava gazı
administrative city i. idare şehri
city refuse i. kent çöpü
city water i. şehir suyu
city water supply i. şehir suyu sağlanması
city water i. şebeke suyu
city refuse i. şehir çöpü
city block i. yapı adası
Computer
ship city i. alıcı şehri
recipient's city i. alıcının şehri
other city i. diğer şehir
other city i. diğer-şehir
home city i. ev-şehir
sender city i. gönderildiği şehir
business city i. iş şehir
business city i. iş-şehir
city/state i. il/ilçe
reseller city i. reseller city
cyber city i. siber şehir
home city i. şehir
request city i. şehir iste
city/town i. şehir
city/state i. şehir
vatican city i. vatikan şehri
issued city i. verilen şehir
vatican city:va i. vatikan:va
vatican city i. vatikan
home city i. yaşadığı şehir
locality-city i. yerleşim yeri-şehir
choose a city expr. şehir seçin
Telecom
city information highway i. şehir bilgi ana hattı
Textile
city suit i. büro giyisisi
Architecture
city architecture i. kent mimarisi
city planner i. şehir plancısı
city architecture i. şehir mimarlığı
city architecture i. şehir mimarisi
Construction
parasitic city i. asalak kent
garden city i. bahçekent
city hall i. belediye
garden city i. bahçeşehir
city hall i. belediye sarayı
garden city i. bahçe şehir
unplanned city i. çarpık şehir
city map i. durum haritası
industrial city i. endüstri şehri
city map i. halihazır harita
city map i. kent haritası
city forestry i. kent ormancılığı
city employee i. kent çalışanları
city design i. kentsel tasarçizim
industrial city i. sanayi şehri
industrial city i. sanayi kenti
city planning i. şehircilik
city planning institute i. şehir planlama enstitüsü
city planning i. şehir planlama
city planner i. şehirci
city planning i. şehir planlanması
chamber of city planners i. şehir plancıları odası
city terminal i. şehir terminali
city planner i. şehir plancısı
city planning i. şehir plancılığı
city design i. şehir tersimi
city gas i. şehir gazı
city plan i. şehir planı
city gate i. şehir kapısı
city map i. şehir haritası
floating city i. yüzerkent
Automotive
active city stop i. aktif şehir freni
city emergency brake i. kent içi acil frenleme
city electric vehicle i. kent içi elektrikli araç
city safety i. kent içi güvenliği
autonomous emergency brake city system i. kent içi otonom acil fren düzeni
city fuel economy i. kent içi yakıt ekonomisi
city car i. kent otomobili
motor city i. motor kent
city brake control i. şehir fren kontrolü
city van i. şehir vanı
city car i. şehir arabası
city traffic i. şehir trafiği
Traffic
city-centre traffic i. kent trafiği
city traffic i. kent trafiği
city underpass i. şehir trafiği altgeçidi
city-centre traffic i. şehir trafiği
city traffic i. şehir trafiği
city crossing i. şehir geçişi
Aeronautic
city terminal i. havaalanı yerine şehir içinde check-in yaptırabilen nokta
Marine
marine city i. deniz
ocean city i. okyanus şehri
Medical
city health administrative i. il sağlık müdürlüğü
city hospital i. şehir hastanesi
Math
city block distance i. şehir blok mesafesi
Social Sciences
cardboard city i. karton evlerde yaşayan evsizlerin yoğun olduğu bölge
city culture i. kent kültürü
city culture i. şehir kültürü
Education
city board of education i. il eğitim kurulu
student city i. öğrenci şehri
History
ionian city i. iyon şehri
Archaeology
extinct city i. eski çağ kenti
troy ancient city i. truva antik şehri
underground city i. yer altı şehri
underground city i. yeraltı şehri
Religious
celestial city i. cennet
celestial city i. kutsal kudüs
Environment
garden city i. bahçeli kent
city development plan i. imar planı
city core i. kent merkezi