cleaning - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

cleaning

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"cleaning" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 10 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
cleaning i. temizlik
General
cleaning i. arıtma
cleaning i. paklama
cleaning i. kuru temizleyiciye gönderilen giysi vb
cleaning i. ayıklama
cleaning i. tanzif
cleaning i. temizleme
Technical
cleaning temizleme
Computer
cleaning temizliyor
Agriculture
cleaning ot ayıklama

"cleaning" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 341 sonuç

İngilizce Türkçe
General
do the cleaning f. temizlik yapmak
do cleaning f. temizlik yapmak
buy a cleaning robot f. temizlik robotu almak
do the vacuum cleaning f. elektrik süpürgesi ile süpürmek
metal cleaning i. metal temizleme
cleaning woman i. temizlikçi kadın
cleaning company i. temizlik firması
cleaning material i. temizlik malzemesi
dry cleaning i. kuru temizleme
cleaning materials i. temizlik malzemesi
cleaning materials i. temizlik malzemeleri
brush cleaning i. fırçalı temizleme
cleaning door i. temizleme kapağı
cleaning fluid i. leke giderici sıvı ilaç
cleaning material i. açmalık
cleaning day i. temizlik günü
spring cleaning i. bahar temizliği
cleaning brush i. temizleme fırçası
cleaning supplies i. temizlik malzemesi
cleaning services i. temizlik hizmeti
dry cleaning industry i. kuru temizleme endüstrisi
waste cleaning i. atık temizleme
thread cleaning i. iplik temizliği
cleaning product i. temizlik ürünü
cleaning powder i. temizlik tozu
cleaning products i. temizlik ürünleri
personal cleaning i. kişisel temizlik
chimney cleaning i. baca temizliği
cleaning door i. temizleme kapısı
cleaning fluid i. temizleme sıvısı
cleaning trap i. blöf kapağı
dry cleaning detergent i. kuru temizleme deterjanı
cleaning works i. temizlik işleri
cleaning services i. temizlik işleri
house-cleaning i. temizlik
house-cleaning i. tasfiye
thorough cleaning i. dip köşe temizlik
deep cleaning i. dip köşe temizlik
general cleaning i. genel temizlik
washing and cleaning agents i. yıkama ve temizleme maddeleri
house cleaning i. ev temizliği
cleaning lady i. temizlikçi kadın
cleaning lady i. temizlikçi bayan
cleaning staff member i. temizlik elemanı
school cleaning services i. okul temizleme hizmetleri
cleaning worker i. temizlik işçisi
cleaning staff i. temizlik kadrosu
cleaning worker i. temizlik elemanı
area cleaning i. mıntıka temizliği
zone cleaning i. mıntıka temizliği
school cleaning services i. okul temizliği hizmetleri
cleaning freak i. temizlik hastası
cleaning addict i. temizlik hastası
cleaning addict i. temizlik müptelası
oral cleaning i. ağız temizliği
cleaning of chimneys i. duman bacalarının temizlenmesi
chimney cleaning i. duman bacalarının temizlenmesi
cleaning set i. temizleme seti
cleaning set i. temizlik seti
cleaning team i. temizlik ekibi
general surface cleaning products i. genel yüzey temizlik ürünleri
kitchen cleaning i. mutfak temizleme
kitchen cleaning i. mutfak temizliği
cleaning sponge i. temizleme süngeri
cleaning services i. temizlik hizmetleri
cleaning paper i. temizlik kağıdı
glass cleaning agent i. cam temizleme maddesi
cleaning detergent i. cam temizleme deterjanı
glass cleaning agent i. cam temizleme deterjanı
cleaning of hard surfaces i. sert yüzeylerin temizlenmesi
dry cleaning business i. kuru temizleme işi
cleaning woman i. temizlikçi/gündelikçi kadın
cleaning lady i. temizlikçi/gündelikçi kadın
city cleaning services i. kent temizleme hizmetleri
bath cleaning products i. banyo temizlik ürünleri
facial cleaning gel i. yüz temizleme jeli
environmental cleaning i. çevre temizliği
cleaning gel i. temizleme jeli
cleaning process i. temizleme işlemi
cleaning process i. temizleme süreci
carpet cleaning machine i. halı temizleme makinesi
rug cleaning machine i. halı temizleme makinesi
stainless cleaning i. lekesiz temizlik
cleaning interval i. temizleme aralığı
cleaning chemicals i. temizlik kimyasalları
daily cleaning i. günlük temizlik
vileda (german household and cleaning products company) i. vileda (alman ev ve temizlik ürünleri şirketi)
dry cleaning store i. kuru temizleme dükkanı
cleaning bill i. temizlik faturası
pool cleaning i. havuz temizleme
blemish cleaning i. leke temizleme
everyday cleaning günlük temizlik
Phrases
cleaning in progress dikkat temizlik var
cleaning in progress temizlik yapılıyor
Slang
cleaning freak temizlik manyağı
Trade/Economic
cleaning supplies temizlik malzemeleri
cleaning company temizlik şirketi
cleaning company temizlik firması
dry-cleaning industry kuru temizleme sanayii
Politics
cleaning services manager temizlik hizmetleri müdürü
cleaning services manager temizlik işleri müdürü
Institutes
european federation of tank cleaning organisations (eftco) avrupa tank temizleme teşkilatları federasyonu
Tourism
cleaning lady temizlikçi
cleaning lady otel -temizlikçi
Technical
filter cleaning filtre temizliği
cleaning agent temizleme maddesi
electrolytic acid cleaning elektrikle asitli temizleme
cleaning powder temizleme tozu
cleaning hoe kül ve posakül gelberisi
internal cleaning iç temizliği
gas cleaning gaz temizleme
yarn accumulator cleaning iplik akümülatörünü temizleme
cleaning rubber temizleme lastiği
cleaning brush temizlik fırçası
ultrasonic cleaning tank ültrasonik temizleme tankı
head cleaning kit kafa temizleme takımı
cleaning head temizleme başlığı
air cleaning hava temizleme
cleaning device temizleme donanımı
cleaning brush temizleme fırçası
pneumatic torch cleaning pnömatik torç temizliği
cleaning door temizleme kapısı
cleaning hatch temizleme kapağı
barrel cleaning fıçıda temizleme
chemical cleaning kimyasal temizlik
boiler cleaning kazan temizleme
cleaning fluid temizleme sıvısı
nozzle cleaning system düze temizleme sistemi
electrolytic alkaline cleaning elektrikle alkali temizleme
cleaning door temizleme kapağı
hole cleaning delik temizleme
wet blast cleaning yaş püskürtme
brush cleaning fırçalı temizleme
immersion alkaline cleaning daldırmayla alkalili temizleme
immersion acid cleaning daldırmayla asitli temizleme
metal cleaning metal temizleme
emulsion cleaning emülsiyon temizleme
steam cleaning buharlı temizleme
sulphuric acid cleaning sülfürik asitli temizleme
dry-cleaning detergent kuru temizleme deterjanı
quick-cleaning strainer çabuk temizlenen filtre
self-cleaning filter otomatik temizlemeli süzgeç
fastness dry cleaning kuru temizleme haslığı
fastness cleaning temizleme haslığı
cotton cleaning machine pamuk temizleme makinesi
washing and cleaning agents yıkama ve temizleme maddeleri
cylinder of cleaning system temizleme silindiri
cleaning passage temizleme turu
chimney cleaning baca temizliği
cleaning eraser temizleme silgisi
room temperature cleaning oda sıcaklığında temizleme
wharve cleaning device iğ dibi temizleme robotu
hydrocarbon dry cleaning solvent hidrokarbon kuru temizleme çözücüsü
surface cleaning material yüzey temizleme malzemesi
dry cleaning places kuru temizleme yerleri
glass cleaning agent cam temizleyici
glass cleaning agent cam temizleme maddesi
water suction cleaning appliances su emmeli temizleme cihazları
stability to machine dry-cleaning makine ile kuru temizlemeye karşı kararlılık
cleaning of the sampling equipment numune alma malzemelerinin temizlenmesi
air-cleaning appliance hava temizleme cihazı
full cleaning function tam temizlik fonksiyonu
cleaning of surfaces yüzey temizleme işleri
diphase cleaning ikievreli sütsü temizleme
scale cleaning tufal temizleme
strip cleaning unit şerit temizleme birimi
cleaning solvents temizleme çözenleri
cleaning compounds temizleme bileşikleri
strip cleaning şerit temizleme
wet-cleaning system yaş temizleme dizgesi
cold alkaline cleaning soğuk alkaliyle temizleme
steam cleaning subuğulu temizleme
wet blast cleaning yaş üflemeli temizleme
barrel cleaning tamburda temizleme
wet blast cleaning yaş püskürtmeli temizleme
blast cleaning basınçlı havayla temizleme
cold acid cleaning soğuk asitle temizleme
emulsion cleaning sütsüyle temizleme
electrolytic alkaline cleaning elektrikli alkalili temizleme
electrostatic gas cleaning elektrostatik gaz temizleme
electrolytic acid cleaning elektrikli asitli temizleme
immersion alkaline cleaning daldırmalı alkalili temizleme
soak alkaline cleaning daldırmalı alkalili temizleme
etch cleaning dağlamalı temizleme
exhaust gas cleaning dışatım gazı temizlemesi
immersion acid cleaning daldırmalı asitli temizleme
immersion cleaning daldırmalı temizleme
soak cleaning daldırmalı temizleme
electrolytic cleaning elektrikli temizleme
spray cleaning püskürtmeli temizleme
flame cleaning yalazla temizleme
spray acid cleaning püskürtmeyle asitli temizleme
mechanical cleaning mekanik temizleme
ultrasonic cleaning sesüstü dalgalarıyla temizleme
cleaning agents temizlik maddeleri
direct current cleaning doğru akımlı temizleme
anodic cleaning anotsal temizleme
abrasive cleaning aşındırıcılı temizleme
gas cleaning gaz arıtma
postsolder cleaning lehim sonrası temizliği
electrostatic gas cleaning elektrostatiksel gaz temizleme
abrasive blast cleaning aşındırıcı püskürtümlü temizleme
acid cleaning asitli temizleme
brush cleaning fırçayla temizleme
coal cleaning kömür temizleme
plasma cleaning device plazmalı temizleme aygıtı
cathodic cleaning katodik temizleme
dry cleaning kuru temizleme
plasma cleaning plazmalı temizleme
metallic blast-cleaning abrasives (basınçlı) hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcılar
alkaline cleaning alkali ile temizleme
anodic cleaning anodik temizleme
reverse-current cleaning zıt akımlı temizleme
preliminary cleaning öntemizleme
koopers hydro-sonic gas cleaning system koopers hidrosonik gaz temizleme dizgesi
abrasive blast-cleaning aşındırıcı püskürterek temizleme
abrasive blast-cleaning procedure aşındırıcı ile kumlanarak temizleme işlemi
closure method before washing and drying and or dry cleaning yıkama kurutma veya kuru temizlemeden önce kapatma metodu
dry-cleaning machine kuru temizleme makinesi
immersion in cleaning solvents temizleme çözücülerine daldırma
sealing against cleaning solvents temizleme çözücülerine karşı sızdırmazlık
air cleaning system hava temizleme sistemi
cleaning capability of optical face optik yüzün temizlenebilirliği
non-metallic cleaning abrasive metalik olmayan temizleme amaçlı aşındırıcı
specimen cleaning procedures numune temizleme işlemleri
self-cleaning properties kendiliğinden temizlenme özellikleri
coal cleaning equipment kömür yıkama donanımı
cleaning and maintenance of the machine makinenin temizlenmesi ve bakımı
acid cleaning asitle yıkama
shot cleaning equipment bilye püskürtme ekipmanı
shot cleaning bilyeli kumlama
alkaline cleaning alkalik temizleme
shot cleaning bilyeli temizleme
acid cleaning asitle temizleme
flue gas cleaning plant baca gazı temizleme tesisi
grate cleaning device ızgara temizleme düzeneği
iron shot cleaning demir bilye püskürterek temizleme
vacuum cleaning piping toz emme boru hattı
water-based cleaning agents su esaslı temizlik maddeleri
water-based cleaning agents su bazlı temizlik maddeleri
condenser cleaning equipment kondenser temizleme tertibatı
water-suction cleaning appliances su emmeli temizleme cihazları
dry-cleaning machine using perchloroethylene perkloroetilen kullanan kuru temizleme makinesi
blast cleaning surface preparation method püskürtmeyle temizleme yoluyla uygulanan yüzey hazırlama metotu
floor treatment and cleaning machine zemin işleme ve temizleme makinesi
air-cleaning appliances hava temizleme cihazları
beach cleaning machine sahil temizleme aracı
beach cleaning machine sahil temizleme makinesi
beach cleaning machine plaj temizleme makinesi
Computer
roller cleaning silindir temizleme
cleaning directories dizinler siliniyor
cleaning up temizleniyor
deep cleaning yoğun temizlik
head cleaning kafa temizleme
manual cleaning el ile temizleme
head cleaning kit kafa temizleme takımı
printer cleaning paper yazıcı temizleme kağıdı
Electric
electrolytic acid cleaning elektrikle asitli temizleme
electrolytic alkaline cleaning elektrikle alkalili temizleme
ultrasonic cleaning tank ültrasonik temizleme tankı
Textile
cotton cleaning machine pamuk temizleme makinası
cleaning instructions yıkama talimatları
fastness to dry cleaning kuru temizleme haslığı
dry cleaning kuru temizleme
cotton cleaning machine pamuk temizleme makinesi
fastness to cleaning temizleme haslığı
color fastness to dry cleaning kuru temizlemeye karşı renk haslığı
colour fastness to dry cleaning kuru temizlemeye karşı renk haslığı
dry-cleaning and finishing kuru temizleme ve apreleme
dimensional change in washing and dry cleaning yıkama ve kuru temizlemede boyut değişimi
dry-cleaning solution kuru temizleme çözeltisi
dry-cleaning and wet-cleaning of fabrics kumaşların yaş ve kuru temizlemesi
Construction
rough cleaning kaba temizlik
chimney cleaning equipment baca temizleme ekipmanı
rough cleaning inşaat sonrası kaba temizlik
post-construction (rough) cleaning inşaat sonrası kaba temizlik
floor cleaning machine zemin temizleme makinesi
facade cleaning cephe/dış cephe temizliği
Automotive
brake drum cleaning unit fren kampana temizleme ünitesi
self cleaning kendi kendini temizleme
spray gun cleaning equipment püskürtme tabancası temizleme ekipmanı
exhaust gas cleaning egzoz gazı temizlemesi
auto cleaning oto temizleme
spray gun nozzle cleaning unit boya tabancası meme temizleme birimi
self-cleaning kendinden temizlemeli
pyrolytic oven cleaning pirolitik fırınlı temizleme
steam cleaning buharla temizleme
brake disc cleaning system fren diski temizleme düzeni
ultrasonic cleaning ultrasonik temzileme
Traffic
sewer cleaning truck vidanjör kamyon
landslide cleaning heyelan temizliği
sewer cleaning truck kanalizasyon temizleme kamyonu
cleaning of ditch hendek temizliği
Railway
ballast cleaning balast eleme
Aeronautic
anodic cleaning anodik temizleme
cathodic cleaning katodik temizleme
cleaning agent temzileme maddesi
barrel cleaning tamburda temizleme
electrolytic cleaning elektrolitik temizleme
Marine
fishing port cleaning facilities balıkçı barınağı temizleme tesisleri
reef cleaning resif temizliği
Mining
coal cleaning kömür temizleme
coal cleaning plant kömür temizleme tesisi
Medical
post operative cleaning operasyon sonrası temizlik
hospital cleaning staff hastane temizlik personeli
cleaning instruction temizlik bilgileri
cleaning solution temizleme solüsyonu
Food Engineering
cleaning in place yerinde temizlik
cleaning out of place yerinden sökülerek temizlik
beet cleaning machine pancar temizleme makinesi
without cleaning or after a partial cleaning temizlemeden veya kısmen temizlenerek
Physics
ultrasonic cleaning sesüstü dalgalarıyla temizleme
Chemistry
cleaning solvent temizleme solventi
alkaline cleaning alkalik temizleme
cleaning agent temizleme maddesi
cleaning agent kimyasal temizleyici
chemical cleaning kimyasal temizleme
solvent cleaning çözücüyle temizleme
solution cleaning çözeltiyle temizleme
Zoology
cleaning bee temizleyici arı
cleaning-comb arının ayağında yer alan temizlik fırçası
Agriculture
cleaning of rye çavdar ayıklanması
weed cleaning ot temizleme
udder cleaning meme temizliği
beet cleaning machine pancar temizleme makinesi
seed cleaning machine daneli ürün temizleme makinesi
Breeding
egg cleaning machine yumurta temizleme makinesi
Apiculture
cleaning bee temizleyici arı
cleaning-comb arının ayağında yer alan temizlik fırçası
Forestry
cleaning cutting temizlik kesimi
Education
points to be paid attention to while cleaning temizlik sırasında dikkat edilecek hususlar
Environment
environmental cleaning tax çevre temizlik vergisi
Military
cleaning rod temizleme tomarı
cleaning-up party temizleme müfrezesi
cleaning brush tomar fırçası
cleaning rod harbi
mine cleaning mayın temizlenmesi
Hunting
cleaning kit temizleme gereçleri
cleaning rod temizleme çubuğu
cleaning rod namlu temizleme harbisi
cleaning kit temizleme takımı