combined sewerage system - Türkçe İngilizce Sözlük