committee - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

committee

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"committee" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 17 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
committee i. kurul
committee i. komisyon
committee i. komite
committee i. heyet
General
committee i. encümen
committee i. yarkurul
committee i. heyet
committee i. komite
Trade/Economic
committee i. encümen
committee i. heyet
committee i. komite
committee i. komisyon
committee i. kurul
committee i. meclis
committee i. vasi
Law
committee i. komite
Politics
committee i. heyet

"committee" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
serve on a committee f. komite üyesi olmak
form a committee f. heyet oluşturmak
create a committee f. heyet oluşturmak
set up a committee f. heyet oluşturmak
establish a committee f. heyet oluşturmak
form a committee f. komite oluşturmak
set up a committee f. komite oluşturmak
create a committee f. kurul oluşturmak
establish a committee f. kurul oluşturmak
establish a committee f. komite kurmak
form a committee f. komite kurmak
form a committee f. kurul oluşturmak
establish a committee f. komite oluşturmak
create a committee f. komite oluşturmak
create a committee f. komite kurmak
set up a committee f. komite kurmak
refer to disciplinary (committee etc) f. disipline sevk etmek
be a committee member f. komite üyesi olmak
be elected to committee f. kurula seçilmek
be elected to committee f. komiteye seçilmek
arbitration committee i. hakem kurulu
committee meeting i. komite toplantısı
committee member i. komite üyesi
marine sciences and fishery research grant committee i. deniz bilimleri ve balıkçılık araştırma komitesi
damage determination committee i. hasar tespit komisyonu
technical committee i. teknik komiteler
conformity assessment committee i. uygunluk değerlendirme komitesi
administrative committee i. yönetim
special standing committee i. özel daimi komite
discipline committee i. disiplin kurulu
social committee i. sosyal aktivite grubu
acceptance committee i. kabul heyeti
consultative committee i. danışma kurulu
legal affairs and citizens rights committee i. hukuki işler ve vatandaş hakları komitesi
committee of the exchange i. borsa müdürlüğü
mirror committee i. ayna komite
advisory committee i. danışma kurulu
ladies committee i. kadınlar komitesi
discipline committee i. onur kurulu
consumer policies committee i. tüketici politikaları komitesi
central hunting committee i. merkezi avcılık komitesi
welcoming committee i. karşılama komitesi
standing committee i. daimi komisyon
editing committee i. yayın komitesi
local emergency planning committee i. yerel acil durum planlama komitesi
provisional committee i. geçici kurul
committee of union and progress i. ittihat ve terakki cemiyeti
cultural committee i. kültür heyeti
steering committee i. yönlendirme komitesi
executive committee i. yürütme kurulu
steering committee i. idari komite
selection committee i. seçici kurul
political affairs committee i. siyasi işler komitesi
olympic committee i. olimpiyat komitesi
some of the people on the committee i. komiteden birileri
some of the people on the committee i. kuruldan birileri
executive committee i. icra heyeti
aid committee i. yardım komitesi
administrative committee i. idare heyeti
municipal committee i. belediye encümeni
committee president i. komite başkanı
armed services committee i. silahlı kuvvetler komitesi
committee on armed services i. silahlı kuvvetler komitesi
committee meeting i. heyet toplantısı
drafting committee i. tasarı komitesi
advisory board/committee i. danışman kurul
district committee i. bölge komitesi
regional committee i. bölge komitesi
action committee i. faaliyet/eylem komitesi
head of committee i. heyet başkanı
president of committee i. heyet başkanı
technical committee i. teknik heyet
scientific committee i. bilimsel komite
troop committee i. kız izci birliğine yardım ve danışmanlık etmek üzere kurulmuş bir grup ebeveyn ve diğer ilgili yetişkinlerden oluşan komite
cultural development committee i. kültürel gelişim komitesi
Phrases
a camel is a horse designed by a committee expr. kalabalık bir gruptan/komiteden düzgün bir karar çıkmaz
a camel is a horse designed by a committee expr. kalabalık bir gruptan/komiteden çıkan karar bir şeye benzemez
a camel is a horse designed by a committee expr. kalabalık bir gruptan/bir komiteden düzgün bir karar çıkması çok zordur
Proverb
a camel is a horse designed by a committee her kafadan bir ses çıkınca verim alınmaz
a camel is a horse designed by a committee her kafadan bir ses çıkınca işler karışır
a camel is a horse designed by a committee farklı bakış açılarından oluşan bir grubun yaptığı iş bütünlük taşımaz, sonuç verimsiz ve kalitesiz olur
a camel is a horse designed by a committee komitenin tasarladığı at, deveye benzer
a camel is a horse designed by a committee her kafadan bir ses çıkan kalabalık bir grubun yaptığı işten hayır gelmez
a camel is a horse designed by a committee eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme, kimi uzun der kimi kısa
a camel is a horse designed by a committee farklı fikirleri taviz vererek tek bir proje altında toplamanın verimsizliğini anlatan söz
a camel is a horse designed by a committee komisyon kararlarından bir sonuç çıkmaz
a camel is a horse designed by a committee komisyon kararları verimsizdir
a committee is a group of men who keep minutes and waste hours komisyonların bir işi başarması çok uzun zaman alır
a committee is a group of men who keep minutes and waste hours komisyonların bir karara varması çok uzun sürer
a camel is a horse designed by a committee bir grubun tasarladığı at, deveye benzer
a camel is a horse designed by a committee çok kişinin yaptığı işten hayır gelmez
a camel is a horse designed by a committee çok kişiyle yapılan iş eğri büğrü/eciş bücüş olur
Idioms
a committee is a group of men who keep minutes and waste hours i. heyetler, boşa zaman harcamaktan başka bir işe yaramaz
a committee is a group of men who keep minutes and waste hours expr. heyetler, boş beleş insan topluluğudur
Trade/Economic
purchasing committee i. alım komitesi
nomination committee i. aday saptama komitesi
nomination committee i. aday belirleme komitesi
asset/liability committee i. aktif-pasif komitesi
committee of european insurance and occupational pensions supervisors i. avrupa sigorta ve emeklilik denetleyicileri komitesi
European Committee for Standardisation i. avrupa standartlar komitesi
committee on petition i. arzuhal encümeni
european committee of air handling and refrigerating equipment manufacturers i. avrupa hava şartlandırma ve soğutma ekipmanı imalatçıları komitesi
sub-committee i. alt çalışma grubu
interim committee i. ara komite
committee on banking regulations and supervisory practices i. bankacılık düzenlemeleri ve gözetim uygulamaları komitesi
independent audit committee i. bağımsız denetim komitesi
committee on banking supervision i. bankacılık denetim komitesi
inspection committee inspectors within the ministry i. bakanlık bünyesindeki teftiş kurulu müfettişleri
ad hoc committee i. belirli bir amaç için kurulmuş yalnız o amaçla sınırlı geçici nitelikteki komite
presiding committee i. başkanlık komitesi
joint committee i. birleşik komite
regional committee i. bölgesel kurul
committee of experts i. bilirkişi kurulu
labour management committee i. bir şirketteki işgücü ile malzemenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlama yollarını arayan kurul
labour management committee i. çalışma yönetimi kurulu
apprenticeship committee i. çıraklık komitesi
inspectors committee i. denetçiler komitesi
surveillance committee i. denetim komitesi
oversight committee i. denetim kurulu
audit committee i. denetim komitesi
supervisory committee i. denetleyici komite
standing committee president i. daimi komite başkanı
standing committee i. daimi encümen
advisory committee i. danışma komitesi
standing committee chairman i. daimi komisyon başkanı
supervisory committee i. denetleme komitesi
oversight committee i. denetim komitesi
auditors’ committee i. denetçiler komitesi
standing committee president i. daimi komisyon başkanı
advisory committee i. danışma kurulu
audit committee i. denetimden sorumlu komite
business advisory committee i. danışma kurulu
standing committee chairman i. daimi komite başkanı
committee on petition i. dilekçe encümeni
disciplinary committee i. disiplin komitesi
regulatory oversight committee i. düzenleyici gözetim komitesi
regulatory oversight committee i. düzenleyici gözetim kurulu
economic study committee i. ekonomik incelemeler komitesi
economic coordination committee i. ekonomi koordinasyon kurulu
committee man i. encümen üyesi
pension committee i. emeklilik komitesi
emerging markets committee i. gelişmekte olan piyasalar komitesi
financial stability committee i. finansal istikrar komitesi
financial services committee i. finansal hizmetler komitesi
fund committee i. fon kurulu
federal open market committee i. federal açık piyasa komitesi
finance committee i. finans heyeti
interim committee i. geçici komite
funding committee i. fon komitesi
customs union joint committee i. gümrük birliği ortak komitesi
supervisory committee i. gözetim kurulu
plenary committee i. genel kurul
customs valuation committee i. gümrük kıymet komitesi
strike committee i. grev komitesi
law committee i. hukuk komitesi
occupational health and safety board/committee i. işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu
management committee i. idare heyeti
haision committee i. irtibat kurulu
executive committee member i. icra kurulu üyesi
committee of privileges i. imtiyaz inceleme komitesi
managing committee i. idari komite
executive management committee i. icra/yönetim kurulu
hiring committee i. işe alım komitesi/komisyonu
tender committee i. ihale komisyonu
bid evaluation committee i. ihale değerlendirme komitesi
shop committee i. iş kurulu
shop committee i. iş komitesi
tenderer committee i. ihale komisyonu
bid committee i. ihale komisyonu
monitoring and evaluation committee i. izleme ve değerlendirme komitesi
mixed committee i. karma komite
committee of public accounts i. kamu hesapları komitesi
quality committee i. kalite komitesi
joint committee i. karma komisyon
founders' committee i. kurucular kurulu
committee record i. kurul zaptı
committee man i. komite üyesi
committee organization i. kurul örgütü
establishment committee i. kurucu kurul
establishment committee i. kuruluş komitesi
committee interview i. kurul mülakatı
financial audit committee i. mali denetim komitesi
shop committee i. mağaza komitesi
fiscal committee i. mali komite
compensation committee i. maaş komitesi
finance committee i. mali komite
committee of london clearing bankers i. londra bankerleri takas odası komitesi
central tender committee i. merkezi ihale komisyonu
central bank monetary policy committee i. merkez bankası para politikası kurulu
professional committee i. meslek komitesi
committee of inspectors i. müfettişler kurulu
committee of inspectors i. müfettiş kurulu
central bid committee i. merkezi ihale komisyonu
examination committee i. muayene komisyonu
association committee i. ortaklık komitesi
joint committee i. ortak komite
joint accreditation committee i. ortak akreditasyon komitesi
hiring committee i. personel alım komitesi/komisyonu
monetary policy committee i. para politikası kurulu
decision of the monetary policy committee i. para politikasi kurulu kararı
marketing committee i. pazarlama komitesi
the summary of the monetary policy committee meeting i. para politikası kurulu toplantı özeti
early detection of risk committee i. riskin erken saptanması komitesi
symposium organizing committee i. sempozyum tertip heyeti
political action committee i. siyasal eylem komitesi
standing interpretation committee i. standartları yorumlama komitesi
sugar committee i. şeker kurulu
standing committee i. sürekli komite
standing interpretation committee i. sürekli yorumlama komitesi
retrenchment committee i. tasarruf komitesi
tariff committee i. tarife komitesi
tariff committee i. tarife heyeti
committee of inspection i. teftiş kurulu
association committee i. türkiye avrupa birliği ilişkilerinde yürütme görevi yapan kuruluş
participating committee members i. toplantıya katılan kurul üyeleri
liquidation committee i. tasfiye kurulu
telecommunications conformity assessment and market surveillance committee i. telekomünikasyon uygunluk ve pazar denetimi komitesi
organizing committee i. tertip heyeti
compensation committee i. ücret komitesi
proxy committee i. vekalet komitesi
dispute committee i. uyuşmazlık komitesi
international accounting standards committee i. uluslararası muhasebe standartları komitesi
high level risk committee i. üst düzey risk komitesi
conformity assessment committee i. uygunluk değerlendirme komitesi
standing committee on construction i. yapı daimi komitesi
investment consulting committee i. yatırım danışmanlık komitesi
new product committee i. yeni mal komitesi
management committee i. yönetim komitesi
steering committee i. yönetim kurulu
managing committee i. yönetim kurulu/heyeti
senior labour inspector committee i. yüksek iş denetçileri komitesi
steering committee i. yürütme kurulu
auxiliary committee i. yardımcı kurul
jictar (joint industry committee for television advertising research) i. televizyon reklam araştırması için ortak endüstri komitesi
ways and means committee i. geliri arttıracak poliçelere ilişkin abd temsilciler meclisi'ne tavsiyelerde bulunan bir daimi komite
Law
european committee on crime problems (cdcp) i. avrupa suç sorunları komitesi
vigilance committee i. asayişi temin için kurulan kanun dışı örgüt
council committee i. divan heyeti
ifa players' status committee i. fifa oyuncu statüsü komitesi
strike and lockout advisory committee i. grev ve lokavt danışma kurulu
arbitration committee i. hakem kurulu
arbitral committee i. hakem kurulu
arbitration committee i. hakem encümeni
arbitration committee i. hakem heyeti
arbitral committee i. hakem heyeti
arbitral committee i. hakem encümeni
arbitration committee i. hakem komisyonu
arbitral committee i. hakem komisyonu
jury committee i. jüri heyeti
committee of inspection i. iflas heyeti
advisory committee i. istişari komite
committee on missing persons i. kayıp şahıslar komitesi
association committee i. ortaklık komitesi
rules governing the procedures of the players' status committee and the dispute resolution chamber (fifa) i. oyuncu statüsü komitesinin ve uyuşmazlık çözüm dairesinin prosedürlerini düzenleyen kurallar
the supreme civil emergency planning committee i. sivil olağanüstü hal planlama yüksek komitesi
judicial committee of the privy counsel i. sömürge mahkemelerinin verdikleri kararlara bakan istinaf mahkemesi
arbitration committee i. tahkim heyeti
arbitration committee i. tahkim komisyonu
arbitral committee i. tahkim encümeni
arbitral committee i. tahkim komisyonu
arbitration committee i. tahkim komitesi
arbitral committee i. tahkim heyeti
arbitration committee i. tahkim encümeni
arbitral committee i. tahkim kurulu
arbitration committee i. tahkim kurulu
consumer arbitration committee i. tüketici hakem heyeti
ad hoc committee i. yalnız belli bir olaya münhasır komite
Politics
european telecommunication standards committee i. avrupa telekomünikasyon standartları komitesi
ec-turkey association committee i. at-türkiye ortaklık komitesi
european committee for standardisation i. avrupa standartlar komitesi
european financial conglomerates committee i. avrupa finansal grupları komitesi
advisory committee on the european year of equal opportunities for all i. avrupa herkes için eşit fırsatlar yılı danışma komitesi
european union permanent delegates’ committee i. avrupa birliği daimi temsilciler komitesi
committee of ministers of the council of europe i. avrupa konseyi bakanlar komitesi
mediation committee i. aracılık komitesi
committee on infrastructure for spatial information in the european community i. avrupa topluluğunda konumsal bilgi altyapısı komitesi
united states senate select committee on intelligence i. amerika birleşik devletleri senatosu i̇stihbarat seçilmiş komitesi
implementation committee for aromatised wine-based drinks i. aromatize şarap bazlı içecekler uygulama komitesi
european parliament - committee on environment i. avrupa parlamentosu - çevre komitesi
osce economic and environmental committee i. agit ekonomi ve çevre komitesi
committee of the regions of the european union i. avrupa birliği bölgeler komitesi
european economic and social committee i. avrupa ekonomik ve sosyal komitesi
european union strategic committee on immigration, frontiers and asylum i. avrupa birliği göç, dış sınırlar ve iltica stratejik komitesi
european committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment i. avrupa işkenceyi ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezayı önleme komitesi
council of europe-steering committee for culture i. avrupa konseyi kültür komitesi
council of europe-steering committee for education i. avrupa konseyi eğitim komitesi
council of europe-steering committee for higher education and research i. avrupa konseyi yükseköğretim ve araştırma komitesi
committee of ministers of the council of europe i. avrupa konseyi bakanlar komitesi
european union - economic policy committee i. avrupa birliği - ekonomik politika komitesi
education committee of the council of europe i. avrupa konseyi eğitim komitesi
cultural heritage committee of the council of europe i. avrupa konseyi kültürel miras komitesi
culture committee of the council of europe i. avrupa konseyi kültür komitesi
higher education and research committee of the council of europe i. avrupa konseyi yüksek öğrenim ve araştırma komitesi
european development fund committee (edf) i. avrupa kalkınma fonu komitesi
hospitality committee i. ağırlama komitesi
committee of the regions of the european union (cor) i. avrupa birliği bölgeler komitesi (bk)
european economic and social committee (eesc) i. avrupa ekonomik ve sosyal komitesi
european electronic standardization committee (cenelec) i. avrupa elektroteknik standartlar komitesi
european economic and social committee i. avrupa ekonomik ve sosyal komitesi
intergovernmental committee for european migration i. avrupa hükümetlerarası göç komitesi
committee on coordination in justice and home affairs i. adalet ve içişlerinde koordinasyon komitesi
constitutional review committee i. anayasayı gözden geçirme komitesi
non-intervention committee i. ademi müdahale komitesi
european wiseman committee i. avrupa bilgeleri komitesi
european banking committee i. avrupa bankacılık komitesi
european securities committee i. avrupa menkul kıymetler komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in aerosol dispensers i. aerosol kaplar ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
european fisheries fund committee i. avrupa balıkçılık fonu komitesi
committee of agricultural organisations in the european community i. avrupa topluluğu tarımsal kuruluşlar komitesi
eu military committee i. ab askeri komitesi
european committee for standardization i. avrupa standartlar komitesi
european electro-technical standardization committee i. avrupa elektroteknik standardizasyon komitesi
european standardisation committee i. avrupa standartlar komitesi
committee of wisemen i. akil adamlar komitesi
committee of permanent representatives to the european communities i. avrupa birliği daimi temsilciler komitesi
lifts committee i. asansörler komitesi
committee of wisemen i. akıllı adamlar komitesi
parliamentary assembly of the council of europe's ad hoc committee i. avrupa konseyi parlamenter asamblesi özel komitesi
european electro-technical standardisation committee i. avrupa elektroteknik standardizasyon komitesi
committee for mutual assistance on recovery of claims i. alacakların kurtarılması hakkında karşılıklı yardım komitesi
procurement committee i. alım heyeti
house un-american activities committee i. amerikan karşıtı faaliyetleri izleme komitesi
european agricultural guidance and guarantee fund committee i. avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu komitesi
action committee for a united states of europe i. avrupa birleşik devletleri için eylem komitesi
committee for the approximation of the laws of the member states relating to noise emission in the environment by equipment for use outdoors i. açık alanda kullanılan teçhizat tarafından oluşturulan çevredeki gürültü emisyonuyla ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi
european refugee fund advisory committee i. avrupa mülteci fonu danışma komitesi
committee of wise men i. akil adamlar komisyonu
sub-committee i. alt komisyon
sub-committee i. alt komite
sub-committee i. alt kurul
constitutional committee i. anayasa komisyonu
constitution conciliation committee i. anayasa uzlaşma komisyonu
ec-turkey joint parliamentary committee i. at-türkiye karma parlamento komisyonu
action committee for a united states of i. avrupa birleşik devletleri için eylem
committee for fisheries products i. balıkçılık ürünleri komitesi
basel committee on banking supervision i. basel bankacılık denetim komitesi
committee to re-elect the president i. başkanı yeniden seçtirme komitesi
advisory committee on banking i. bankacılık danışma komitesi
committee on structures for fisheries and aquaculture i. balıkçılık ve su ürünleri yapıları komitesi
standing committee on medicinal products for human use i. beşeri tıbbi ürünler daimi komitesi
municipal committee i. belediye encümeni
committee for fisheries and aquaculture i. balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği komitesi
basel committee on banking supervision (bcbs) i. basel bankacılık denetim komitesi
standing committee on the approximation of the laws of the member states concerning pressure equipment i. basınçlı ekipmana ilişkin üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması daimi komitesi
basel committee i. basel komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in pressure vessels i. basınçlı kaplar ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee of the regions i. bölgeler komitesi
the un committee on economic, social, and cultural rights i. bm ekonomik, sosyal ve kültürel haklar komitesi
advisory committee on standardisation in the field of information technology i. bilgi teknolojisi alanında standartlaşma danışma komitesi
united nations standing committee on nutrition i. birleşmiş milletler daimi beslenme komitesi
advisory committee on information systems security i. bilgi sistemleri güvenliği danışma komitesi
committee on the elimination of discrimination against women i. birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi
un committee on the rights of persons with disabilities i. birleşmiş milletler engellilerin hakları komitesi
un- fao committee on fisheries i. bm- fao balıkçılık komitesi
un human rights committee i. birleşmiş milletler insan hakları komitesi
un committee on the rights of the child i. bm çocuk hakları komitesi
un- fao desert locust control committee i. bm- fao çöl çekirgesi kontrol komitesi
un committee on economic, social and cultural rights i. bm ekonomik, sosyal ve kültürel haklar komitesi
un- fao committee for food safety i. bm- fao gıda güvenliği komitesi
un- fao committee on forestry i. bm- fao ormancılık komitesi
un committee against torture i. birleşmiş milletler işkenceye karşı komite
un committee on the elimination of racial discrimination i. birleşmiş milletler irk ayrımcılığının önlenmesi komitesi
un committee on the rights of the child i. birleşmiş milletler çocuk hakları komitesi
the advisory committee on administrative and budgetary questions i. birleşmiş milletler bütçe ve idare konuları danışma komitesi
standing committee on plant health i. bitki sağlığı daimi komitesi
united states house committee on financial services i. birleşik devletler temsilciler meclisi mali hizmetler komisyonu
un investigation committee i. bm inceleme heyeti
joint committee i. birleşik encümen
un committee on the peaceful uses of outer space i. birleşmiş milletler uzayın barışçı amaçlarla kullanılması komitesi
un committee on enforced disappearances i. birleşmiş milletler zorla kaybedilmeler komitesi
committee of wisemen i. bilge adamlar komitesi
committee on the financial instrument for the environment i. çevre mali aracı komitesi
community committee on the farm accountancy data network i. çiftlik muhasebe veri ağı topluluk komitesi
advisory committee on unfair pricing practices in maritime transport i. deniz taşımacılığında haksız fiyatlandırma uygulamaları danışma komitesi
standing committee i. daimi encümen
advisory committee i. danışma komitesi
audit regulatory committee i. denetim düzenleyici komitesi
committee for the implementation of daphne programme i. daphne programının uygulanması komitesi
committee on implementing legislation on ambient air quality assessment and management i. dış hava kalite değerlendirmesi ve yönetimi mevzuatının uygulanması komitesi
committee for the implementation of the directive on sulphur content in marine fuels i. deniz yakıtlarının kükürt içeriği direktifinin uygulanması komitesi
permanent committee i. daimi encümen
standing committee i. daimi komite
credentials committee i. danışma heyeti
committee of permanent representatives i. daimi temsilciler komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation on the removal of technical barriers to trade in detergents i. deterjan ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
standing committee i. daimi kurul
consultative committee i. danışma komitesi
permanent consultative committee i. daimi istişare komitesi
permanent committee i. daimi kurul
permanent committee i. daimi komite
foreign relations committee i. dış ilişkiler komitesi
credentials committee i. danışma kurulu
dooge committee i. dooge komitesi
dublin ii committee i. dublin ii komitesi
tissues and cells committee i. dokular ve hücreler komitesi
committee on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora i. doğal yaşam ortamlarının ve yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması komitesi
management committee for direct payments i. doğrudan ödemeler yönetim komitesi
implementation committee for spirit drinks i. distile alkollü içecekler yönetim komitesi
wto committee on regional trade agreements i. dtö bölgesel ticaret anlaşmaları komitesi
wto budget, finance and administration committee i. dtö bütçe, maliye ve idare komitesi
wto committee on customs valuation i. dtö gümrük değerleme komitesi
wto council for trade in services (committee on specific commitments) i. dtö hizmet ticareti konseyi (özel taahhütler komitesi)
wto committee on import licensing i. dtö ithalat lisansları komitesi
wto committee on anti-dumping practices i. dtö antidamping uygulamaları komitesi
wto committee on safeguards i. dtö korunma önlemleri komitesi
wto committee on rules of origin i. dtö köken (menşe) kuralları komitesi
wto committee on trade in financial services i. dtö mali hizmetler ticareti komitesi
wto committee on balance of payments i. dtö ödemeler dengesi komitesi
wto agriculture committee i. dtö tarım komitesi
wto trade and environment committee i. dtö ticaret ve çevre komitesi
wto committee on trade and development i. dtö ticaret ve kalkınma komitesi
wto market access committee i. dtö pazara giriş komitesi
wto committee on subsidies and countervailing measures i. dtö sübvansiyonlar ve telafi edici önlemler komitesi
wto committee on sanitary and phytosanitary measures i. dtö sağlık ve bitki sağlığı önlemleri komitesi
wto committee on tariff concessions i. dtö tarife tavizleri komitesi
wto trade negotiations committee i. dtö ticaret müzakereleri komitesi
wto committee on technical barriers to trade i. dtö ticarette teknik engeller komitesi
petition committee i. dilekçe komisyonu
committee on petition i. dilekçe komisyonu
electronic signatures committee i. elektronik imzalar komitesi
e-learning committee i. e-öğrenim komitesi
committee for the interoperability of electronic road toll systems i. elektronik yol ücret toplama sistemlerinin birlikte işletilebilirliği komitesi
equal rights committee i. eşit haklar komitesi
standing committee for economic and commercial cooperation i. ekonomik ve ticari işbirliği daimi komitesi
committee on energy demand management i. enerji talebi yönetimi komitesi
eidhr committee (democracy and human rights committee) i. eidhr (demokrasi ve insan hakları avrupa girişimi) komitesi (demokrasi ve insan hakları komitesi)
developing european railways committee i. gelişen avrupa demiryolları komitesi
interim committee i. geçici komite
interim committee i. geçici komisyon
committee to protect journalists i. gazetecileri koruma komitesi
ad hoc committee i. geçici komite
fiscalis committee i. fiscalis komitesi
eurodac committee i. eurodac komitesi
committee on the harmonisation of gross national income at market prices i. gayrisafi milli gelirin piyasa fiyatlarıyla uyumlaştırılması komitesi
standing committee on traditional specialities guaranteed i. geleneksel özellikleri garanti edilen ürünler daimi komitesi
committee on the harmonisation of the compilation of gross national product at market prices i. gayrisafi milli hasılanın piyasa fiyatlarıyla derlenmesinin uyumlaştırılması komitesi
coordination committee of the funds i. fon koordinasyon komitesi
customs code committee i. gümrük kodu komitesi
general people's committee i. genel halk komitesi
committee for the entrepreneurship and innovation programme (eip management committee) i. girişimcilik ve yenilik programı komitesi (giyep yönetim komitesi)
committee for the harmonisation of national legislation relating to recreational craft i. gezi tekneleriyle ilgili ulusal mevzuatın uyumlaştırılması komitesi
committee on safe seas and prevention of pollution from ships i. güvenli denizler ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi komitesi
standing committee on the food chain and animal health i. gıda zinciri ve hayvan sağlığı daimi komitesi
generalised system of preferences committee i. genelleştirilmiş tercihler sistemi komitesi
committee on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families i. göçmen işçilerin ve aile üyelerinin haklarının korunması komitesi
communications committee i. haberleşme komitesi
committee on mutual assistance in customs and agricultural matters i. gümrük ve tarım konularında karşılıklı yardım komitesi
advisory committee on foodstuffs i. gıda danışma kurulu
committee for the technical adaptation of legislation on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels i. gemilerde gelişmiş tıbbi bakım için asgari sağlık ve güvenlik gerekleri konusundaki mevzuatın teknik adaptasyonu komitesi
intergovernmental committee for migrations i. göç sorunları için hükümetlerarası komite
committee for the adaptation to technical progress of legislation on the removal of technical barriers to trade in fertilisers i. gübre ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
advisory committee on customs matters i. gümrük sorunları danışma komitesi
committee of the general product safety directive i. genel ürün güvenliği direktifi komitesi
initiative committee i. girişim komitesi
advisory committee on safety i. güvenlik danışma komitesi
committee of senior officials on public health i. genel sağlık kıdemli memurlar komitesi
committee for the implementation of the community action programme on public health i. genel sağlık alanında topluluk eylem programının uygulanması komitesi
drafting committee i. hazırlık komitesi
representative committee i. heyet-i temsiliye
committee of the integrated action programme in the field of lifelong learning i. hayat boyu öğrenme alanında entegre eylem programı komitesi
intergovernmental committee for migration i. hükümetlerarası göç komitesi
committee on the movement of air or sea passengers' baggage i. hava veya deniz yolcularının bagajlarının dolaşımı komitesi
committee visit i. heyet ziyareti
committee report i. heyet raporu
committee for the liberation of iraq i. ırak'ın hürriyete kavuşturulması komitesi
committee for the implementation of the community programme for employment and social solidarity i. istihdam ve sosyal dayanışma topluluk programının uygulanması komitesi
credentials committee i. istişare heyeti
advisory committee i. istişare komisyonu
standing provincial committee i. il daimi encümeni
humanitarian aid committee i. insani yardım komitesi
standing committee on administrative cooperation i. idari işbirliği daimi komitesi
standing committee on approximation of the laws relating to construction products i. inşaat ürünlerine ilişkin kanunların yakınlaştırılması daimi komitesi
switzerland transport committee i. isviçre taşımacılık komitesi
the second generation schengen information system and visa information system committee i. ikinci kuşak schengen bilgi sistemi ve vize bilgi sistemi komitesi
consultative committee i. istişare komitesi
enterprise programme management committee i. işletme programı yönetim komitesi
permanent committee for employment i. istihdam devamlı komitesi
committee of union and progress i. ittihad ve terakki cemiyeti
consultative committee i. istişari komite
review committee i. inceleme komitesi
management committee for products processed from fruit and vegetables i. işlenmiş sebze ve meyve ürünleri yönetim komitesi
statistical programme committee (spc) i. istatistik program komitesi
provincial coordination committee i. il koordinasyon kurulu
advisory committee i. istişari komite
city reconciliation committee i. il uzlaşma komisyonu
oic al quds committee i. iit kudüs komitesi
confidentiality of statistics committee i. istatistik güvenliği komitesi
contact committee i. irtibat komitesi
provincial disaster committee i. il afet komitesi
insc committee (instrument for nuclear safety cooperation) i. insc (nükleer güvenliği işbirliği aracı) komitesi
committee for harmonisation of national regulations relating to cableway installations designed to carry persons i. insan taşımak amacıyla tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı hakkındaki ulusal düzenlemelerin uyumlaştırılması komitesi
committee for the prevention of torture i. işkenceyi önleme komitesi
oic standing committee for scientific and technological cooperation i. iit bilimsel ve teknolojik işbirliği daimi komitesi
oic standing committee for economic and commercial cooperation i. iit ekonomik ve ticari işbirliği daimi komitesi
oic standing committee for information and cultural affairs i. iit enformasyon ve kültürel işler daimi komitesi
oic islamic committee of the international crescent i. iit uluslararası kızılay islam komitesi
human rights watch committee i. insan hakları izleme komitesi
executive committee i. icra komitesi
employment committee i. istihdam komitesi
credentials committee i. istişare komitesi