controller - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

controller

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"controller" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 32 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
controller i. kontrolör
General
controller i. kumanda aygıtı
controller i. kontrolcü
controller i. denetleyici
controller i. kontrol birimi
controller i. denetici
controller i. muhasebeci
controller i. murakıp
controller i. denetçi
controller i. kontrol aygıtı
controller i. kontrol eden
controller i. denetim aygıtı
controller i. denetim birimi
controller i. müfettiş
controller i. kumanda
controller i. yönetici
controller i. regülatör
Trade/Economic
controller kontrolör
controller müfettiş
controller murakıp
Technical
controller denetici
controller otomatik kumanda
controller kontrol elemanı
controller denetmen
controller kontrol cihazı
controller ayar mekanizması
controller kontrol kutusu
controller kontrol aleti
controller kontrol eden
Computer
controller denetim birimi
controller kontrol birimi
Food Engineering
controller kontrolör

"controller" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 252 sonuç

İngilizce Türkçe
General
electronic controller i. elektronik denetleyici
field controller i. alan denetçisi
field controller i. saha kontrolörü
magnetic controller i. manyetik denetleyici
master controller i. ana denetici
operation controller i. işlem denetleyicisi
operation controller i. işlem denetçisi
Trade/Economic
chief controller başkontrolör
store business controller mağaza idari kontrolörü
tax controller vergi kontrolörü
treasury controller hazine kontrolörü
Technical
air- fuel ratio controller hava-yakıt oranı denetleci
automatic controller otomatik denetleyici
automatic controller otomatik regülatör
auxiliary controller yardımcı kontrol kutusu
backpressure controller karşı basınç regülatörü
backup site controller yedekleme bölge denetleyicisi
bridge controller köprü denetleyicisi
can -controller area network kontrolör alan ağı
capacity controller kapasite kontrolörü
cascade controller ardışık kontrolörü
cascade controller kaskad kontrolörü
charge controller yükleme kontrolörü
cluster controller küme denetçisi
combustion controller yanma kontrolü
conductivity level controller iletkenlik seviye denetleyicisi
controller area network birbirine bağlı fonksiyonlar ağı
controller resistance denetleyici direnci
controller resistance kontrolör direnci
custom game controller özel oyun denetleyicisi
differential controller diferansiyel regülatör
digital electronic controller dijital elektronik kontrolörü
disk controller disk denetleyicisi
domain controller etki alanı denetleyicisi
egr vacuum controller vakum regülatörü
egr vacuum controller vakum güçlendiricisi
electronic controller elektrik kontrol mekanizması
elevator controller card asansör kumanda kartı
feed controller besleme regülatörü
feedwater controller besleme suyu regülatörü
flow rate controller akış oranı kontrolörü
frequency controller frekans regülatörü
humidity controller nemlilik kontrolörü
immersion controller daldırma denetici
initial pressure controller ön basınç regülatörü
integral action controller integral tutumlu regülatör
level controller seviye regülatörü
level controller seviye kontrolörü
lift controller card asansör kumanda kartı
load controller yük regülatörü
low level water controller düşük seviye su denetleyicisi
manual controller temel işlevlerinin tümü elle yapılan kumanda cihazı
master controller ana regülatör
master controller ana kontrolör
master controller ana düzenleç
master controller esas kontrolör
master controller ana denetici
master controller ana denetçi
motor controller motor kontrolör
mouldability controller kalıplanabilirlik denetleci
on-off controller iki konumlu regülatör
on-off controller aç kapa regülatörü
peripheral controller çevre birimleri denetleyicisi
pid controller gains pid kontrolcü kazançları
pilot controller pilot regülatör
pressure controller basınç kontrolörü
pressure controller basınç ayarlayıcı
pressure controller basınç regülatörü
primary domain controller birincil etki alanı denetleyicisi
process controller süreç denetici
process controller süreç kontrol aygıtı
program controller program denetleyicisi
program controller program denetçisi
program controller program kontrol edicisi
programmable controller programlanabilir kontrol aleti
programmable controller programlanabilir denetleyici
programme controller program kontrolörü
programme controller program ayarlayıcısı
proportional band of a controller denetleyicinin orantısal kuşağı
proportional controller oransal regülatör
proportional controller gain oransal regülatör kazancı
proportional position action controller proporsiyonel tutumlu regülatör
rate action controller diferansiyel tutumlu regülatör
recording controller kaydedicili regülatör
recording controller kaydedici denetleç
refrigerating controller soğutma kontrolörü
refrigeration controller soğutma kontrolörü
remote controller uzaktan kumanda aygıtı
robot controller robot denetleyici
self-operated controller yardımcı enerjisiz regülatör
semiautomatic controller yarıotomatik denetleyici
single board engine controller tek bordlu motor kontrolörü
single module engine controller tek modüllü motor kontrolörü
slave controller takip eden kontrolör
sliding mode controller kayma mod denetleyici
solenoid-type by-pass controller solenoit tip baypas regülatörü
speed controller hız regülatörü
speed limiting controller hız sınırlama regülatörü
stand alone controller tek kontrolör
steel level controller çelik düzeyi denetleci
step controller kademeli regülatör
step controller kademeli kontrol elemanı
submaster controller alt ayar istasyonu
temperature controller sıcaklık denetleme aygıtı
temperature controller sıcaklık kontrolörü
thermal mass-flow controller termal kütle akışı kontrol cihazı
throttle-pressure controller kısma basıncı regülatörü
total range of controller output toplam reglaj aralığı
track-following controller iz izleyen denetleç
traffic actuated controller taşıta duyarlı trafik kontrol cihazı
traffic signal controller trafik sinyal denetleyicisi
two-position action controller iki konumlu regülatör
two-position controller iki konumlu regülatör
water level controller su seviye regülatörü
Computer
advanced programmable interrupt controller gelişmiş programlanabilir kesme denetçisi
auravision video controller auravision video denetleyici
automatic controller özdevimli denetleyici
automatic controller otomatik denetleyici
backup domain controller yedek etki alanı denetleyicisi
controller resistance kontrolör direnci
controller resistance denetleyici direnci
data link controller veri bağı denetleyicisi
databook isa pcmcia controller databook ısa pcmcıa denetleyicisi
databook pcmcia controller databook pcmcıa denetleyicisi
direct memory access controller doğrudan bellek erişimi denetçisi
disc controller disk denetleyicisi
disk controller disk denetleyicisi
dual controller çift denetleyici
game controller oyun denetleyicisi
game controller oyun kumandası
hard disk controller sabit disk denetleyicisi
host controller ana kontrolcü
local controller yerel denetleyici
main domain controller ana etki alanı denetleyici
model-view-controller model bakış kontrolcüsü
model-view-controller model görüntü kontrolcüsü
movie controller film denetleyicisi
network controller ağ denetleyicisi
peripheral controller çevre birimleri denetleyicisi
plug and play pcmcia controller tak ve kullan pcmcıa denetleyicisi
primary domain controller ana etki alanı denetleyici
process controller süreç denetici
program controller program denetçisi
program controller program denetleyicisi
programmable interrupt controller programlanabilir kesme denetleyicisi
programmable interrupt controller programlanabilir kesme denetçisi
programme controller program kontrolörü
proportional band of a controller denetleyicinin oransal kuşağı
proportional band of a controller denetleyicinin orantısal kuşağı
remote controller uzak denetleyici
robotic controller robot denetleyici
scsi controller scsı denetleyicisi
semiautomatic controller yarı-otomatik denetleyici
session border controller oturum sınır kontrolörü
show controller kontrol edeni göster
usb controller usb denetleyicisi
video controller görüntü yönetici
Informatics
controller area network bus denetleyici alanı ağ veriyolu
data controller veri sorumlusu
disk controller disk denetleyici
disk controller disk denetim birimi
domain controller etki alan denetleyicisi
edit controller düzen denetleyici
input-output controller giriş-çıkış kontrol birimi
interrupt controller kesilme denetçisi
memory controller bellek kontrol birimi
printer controller yazıcı denetleyicisi
session border controller oturum sınır kontrolü
step controller adımlı kontrol birimi
Telecom
base station controller baz istasyonu denetleyicisi
cluster controller grup denetçisi
cluster controller küme denetçisi
data link controller veri hattı bağlantı denetleyicisi
domain controller alan adı denetleyicisi
drift radio network controller sürüklenmeli telsiz şebeke denetleyicisi
gateway controller ağ geçit denetimcisi
network interface controller şebeke arayüz denetimcisi
radio network controller telsiz şebeke denetleyicisi
resource controller kaynak denetleyicisi
step controller adımlı denetim birimi
storage-programmable logic controller hafızalı programlanabilir mantık denetimcisi
telephony controller telefon denetim cihazı
Electric
magnetic controller manyetik denetleyici
programmable logic controller programlanabilir lojik kontrolör
Television
wireless multimedia controller kablosuz multimedya kumanda (aygıtı)
Textile
foot controller ayak kontrolü
foot controller cable pedal kablosu
Automotive
controller area network kontrolör alan ağı
controller area network bölgesel bilgisayar kontrolü
dash lights brightness controller ön göğüs lambaları parlaklık kumandası
electronic engine control (eec) power relay (stand-alone only) and relay controller elektronik motor kontrolü (eec) güç rölesi (sadece bağımsız) ve röle kumandası
inverter motor controller (imc) inverter motor kumandası
reserved for controller kontrollör için rezerve
secondary radio controller and equalization sekonder radyo kontrolü ve ekolayzer
steering controller kumanda valfı bloğu
thermal system controller sıcaklık sistem kumandası
traction battery controller çekme bataryası kumandası
Traffic
lane controller şerit denetim birimi
traffic controller trafik kontrolörü
traffic controller ışıklarda vb. trafiği idare eden trafik görevlisi
traffic controller işaretçi trafik görevlisi
traffic controller işaretçi trafik memuru
traffic signal controller trafik sinyal denetleyicisi
Railway
platform ticket controller bilet kontrolörü
traction controller çekiş regülatörü
Aeronautic
aerodrome controller meydan kontrolörü
air controller hava kontrolörü
air traffic controller hava trafik kontrolörü
air traffic controller hava trafik kontrol görevlisi
air traffic controller hava trafik kontrol personeli
air traffic controller license hava trafik kontrolörü lisansı
controller capacity kontrolör kapasitesi
controller drogue kontrollü manş
controller pilot data link communications kontrolör pilot veri haberleşme hattı
direct controller pilot communication kontrolör pilot direkt haberleşmesi
final controller son kontrolör
fuel pressure controller yakıt basınç kontrol tertibatı
interceptor controller önleme kontrolörü
student air traffic controller öğrenci hava trafik kontrolörü
traffic controller trafik kontrolörü
trainee air traffic controller eğitilen hava trafik kontrolörü
transferring controller transfer eden kontrolör
Medical
controller therapy kontrol tedavisi
infusion controller infüzyon denetleyicisi
Food Engineering
controller settings denetim ayarları
food controller gıda kontrolörü
Physics
sliding mode controller kayma kipli kontrolcü
Military
aerodrome controller meydan kontrolörü
air controller hava kontrolörü
air defence artillery controller hava savunma topçusu kontrolörü
air defence controller hava savunma kontrolörü
air traffic controller hava trafik kontrolörü
air weapons controller hava silahları kontrolörü
area damage controller bölge hasar kontrol unsuru
chief controller baş kontrolör
chief interceptor controller önleme kontrol şefi
component search and rescue controller asli teşkil arama kurtarma kontrolörü
entry controller giriş kontrol elemanı
exercise controller tatbikat kontrolörü
fighter controller av harekat kontrolörü
flight security controller uçuş güvenlik kontrolörü
flight security controller vardiya güvenlik kontrolörü
forward air controller ileri hava kontrolörü
interceptor controller önleme kontrolörü
radar controller track radar kontrollü izleme
rear area security controller geri bölge emniyet kontrol subayı
recovery controller üsse dönüş kontrolörü
sector controller bölge kontrol subayı
tactical air controller taktik hava kontrolörü
Cinema
light controller kerteleyici
Printery
programmable logic controller programlanabilir akıllı kontrol cihazı
programmable logic controller programlanabilir akıllı kontrolör