convenience sampling method - Türkçe İngilizce Sözlük