defined functional areas - Türkçe İngilizce Sözlük