digit - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

digit

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"digit" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 19 sonuç

İngilizce Türkçe
General
digit i. parmak
digit i. hane
digit i. basamak
digit i. rakam
digit i. sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri
digit i. sayı
digit i. tek haneli rakam
Trade/Economic
digit rakam hanesi
Technical
digit dijit
digit bir parmağın genişliği
digit hane (numara)
digit rakam
Computer
digit basamak
digit sayamak
Informatics
digit basamak
digit sayı
digit rakam
Telecom
digit sayı
digit basamak

"digit" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 168 sonuç

İngilizce Türkçe
General
check digit i. kontrol hanesi
check digit i. doküman numarasını takip eden ve o numarayla matematiksel ilişkisi olan rakam
decimal digit i. onlu rakam
digit value i. basamak değeri
four digit years i. dört haneli yıllar
four-digit numbers i. dört basamaklı sayılar
most significant digit i. en soldaki basamak
nine-digit phone number i. dokuz haneli telefon numarası
one digit adder i. tek sayamaklı toplayıcı
one digit operation i. tek sayamaklı işlem
tens digit i. onlar basamağı
three-digit numbers i. üç basamaklı sayılar
two-digit numbers i. iki basamaklı sayılar
units digit i. birler basamağı
double-digit s. çift rakamlı
double-digit s. çift haneli
nine-digit s. dokuz haneli
Trade/Economic
single digit level tek haneli seviye
Law
10 digit base onlar bazında
Technical
binary coded digit ikili kodlu sayı
binary digit ikili sayı
binary digit ikili rakam
binary digit ikili basamağı
borrow digit ödünç numarası
borrow digit ödünç basamağı
check digit denetim sayısı
digit compression sayı sıkıştırma
digit delay device sayı geciktirme aygıtı
digit delay element sayı geciktirme öğesi
digit filter sayı filtresi
digit filter sayı süzgeci
digit period sayı dönemi
digit period sayı zamanı
digit place sayı konumu
digit place sayı basamağı
digit place sayı hanesi
digit plane sayı düzlemi
digit position sayı konumu
digit position sayamak konumu
digit punch sayı delgisi
digit selection sayamak seçimi
digit selector sayı seçici
digit time sayı zamanı
digit time slot sayamak zaman dilimi
digit value sayamak değeri
double-digit çift rakamlı
european nominal digit shapes avrupa sayı sistemi
function digit işlev sayısı
gap digit aralık sayısı
hexadecimal digit onaltılı sayı
least significant digit en sağdaki rakam
noise digit normalleştirme sayısı
octal digit sekizli sayı
one digit bir haneli
one digit adder tek sayamaklı toplayıcı
one digit operation tek sayamaklı işlem
one-digit adder bir sayılık toplayıcı
one-digit adder yarım toplayıcı
one-digit subtracter yarım çıkarıcı
one-digit subtracter bir sayı çıkarıcı
sign digit işaret sayamağı
sign digit işaret sayısı
significant digit önemli sayamak
significant digit anlamlı basamak
terminal digit posting son rakama göre güncelleme
Computer
any digit herhangi basamak
any digit herhangi bir basamak
any digit herhangi bir sayı
binary coded digit ikili kodlu sayı
binary digit ikili sayı
borrow digit ödünç sayamağı basamağı
check digit basamak denetle
check digit denetim sayısı
check digit sağlama sayamağı
check digit sağlama basamağı
check digit sağlama sayısı
decimal digit onlu sayamak
digit compression sayı sıkıştırma
digit delay device sayı geciktirme aygıtı
digit delay element sayı geciktirme öğesi
digit eight basamak sekiz
digit expected sayı vermeniz gerekiyor
digit filter sayı filtresi
digit filter sayı süzgeci
digit five basamak beş
digit four basamak dört
digit grouping basamak gruplandırma
digit nine basamak dokuz
digit one basamak bir
digit organized memory sayamak örgütlü bellek
digit period sayı zamanı
digit period sayı dönemi
digit placeholder basamak yer tutucusu
digit plane sayı düzlemi
digit position sayamak konumu
digit punch sayı delgisi
digit selection sayamak seçimi
digit seven basamak yedi
digit six basamak altı
digit three basamak üç
digit time sayı zamanı
digit time slot sayamak zaman dilimi
digit two basamak iki
digit value sayamak değeri
digit zero basamak sıfır
fractional digit kesirli sayı
fractional digit kesir basamağı
function digit işlev sayısı
gap digit aralık sayısı
hexadecimal digit onaltılı sayı
hexadecimal digit onaltılı sayamak
least significant digit en önemsiz bit
least significant digit en sağdaki basamak
most significant digit en soldaki basamak
most significant digit en önemli sayamak
most significant digit en önemli bit
noise digit normalleştirme sayısı
octal digit sekizli sayı
octal digit sekizli basamağı
one digit adder tek sayamaklı toplayıcı
one digit operation tek sayamaklı işlem
significant digit anlamlı rakam
sum check digit toplama denetimi sayısı
terminal digit posting son rakama göre atama
Informatics
binary digit ikili sayı
check digit sınama basamağı
check digit sağlama sayısı
check digit sağlama basamağı
decimal digit onlu basamak
digit position rakam konumu
hexadecimal digit onaltılı sayamak
least significant digit en önemsiz basamak
least significant digit en sağdaki basamak
most significant digit en soldaki basamak
most significant digit en önemli basamak
octal digit sekizli basamak
sign digit işaret hanesi
significant digit önemli basamak
significant digit anlamlı basamak
Telecom
decimal digit ondalık sayı
digit selector sayı seçici
hexadecimal digit 16'lık sayı
hexadecimal digit 16lık düzende rakamlar
hexadecimal digit onaltılık düzende sayılar
hexadecimal digit 16’lık düzende sayı
least significant digit düşük önemli basamak
routing digit yönlendirme basamağı
single digit prefix tek rakamdan oluşan prefiks
single digit prefix tek haneli önek
speech digit signaling ses haneli işaretleşme
zone digit bölge basamağı
Electric
digit compression basamak sıkıştırma
digit emitter basamak emetörü
digit selector basamak seçici
function digit fonksiyon basamağı
parity digit eşitlik basamağı
Medical
visual aural digit span test görsel işitsel sayı dizisi testi
Math
decimal digit onlu rakam
decimal digit onlu sayı
decimal digit ondalık sayı
digit cipher figure rakam
fractional digit kesir basamağı
hundreds digit yüzler basamağı
significant digit anlamlı rakam
units digit birler basamağı
Statistics
first digit distribution ilk basamak dağılımı
Military
shipment digit marking sevkiyat markalaması
special qualifications digit özel nitelik kod eki