effective speed of transmission - Türkçe İngilizce Sözlük