electronic identity information - Türkçe İngilizce Sözlük