establish a connection with - Türkçe İngilizce Sözlük