execution of the workflow - Türkçe İngilizce Sözlük