eylem planı - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

eylem planı"eylem planı" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 4 sonuç

Türkçe İngilizce
General
eylem planı course of action i.
Trade/Economic
eylem planı action plan i.
Politics
eylem planı action plan i.
eylem planı action plan i.

"eylem planı" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 33 sonuç

Türkçe İngilizce
General
eylem planı hazırlama action planning i.
acil durum eylem planı emergency action plan i.
Phrasals
eylem planı yapmak amacıyla problemi tekrar tekrar ele almak thrash over f.
Idioms
ikinci/alternatif bir eylem planı olmak have a second string to your bow f.
Politics
acil eylem planı contingency plan i.
acil eylem planı emergency action plan i.
acil eylem planı immediate action plan i.
akdeniz eylem planı action plan for the mediterranean i.
acil eylem planı urgent action plan i.
çok yıllı kalkınma eylem planı multi-year action plan on development i.
cinsiyet eşitliğini artırıcı eylem planı gender action plan i.
g20 yolsuzlukla mücadele eylem planı g20 anti-corruption action plan i.
gıda fiyat dalgalanması ve tarım eylem planı action plan on food price volatility and agriculture i.
gıda güvenliği eylem planı food safety action plan i.
irticayla mücadele eylem planı action plan against reactionary forces i.
irtica ile mücadele eylem planı action plan against reactionary forces i.
kadın ve çocuk sağlığı ortak eylem planı joint action plan for women's and children's health i.
ortak yönetim eylem planı joint management action plan (jmap) i.
reform ilkelerinin uygulanması için eylem planı action plan to implement principles for reform i.
seul eylem planı seoul action plan i.
stratejik eylem planı strategic action plan i.
ulusal çevre eylem planı national environmental action plan i.
Institutes
akdeniz eylem planı mediterranean action plan i.
sığla ağacı koruma ve izleme eylem planı sweetgum tree protection and monitoring action plan i.
ulusal eylem planı national action plan i.
üniversite öğrencilerinin hareketliliği için at eylem planı european community action scheme for the mobility of university students i.
Medical
bulaşıcı olmayan hastalıklar eylem planı ncd action plan i.
bulaşıcı olmayan hastalıklar eylem planı noncommunicable diseases action plan i.
Social Sciences
kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı combating domestic violence against women national action plan i.
şiddet ile mücadelede ulusal eylem planı the national action plan to combat violence i.
Environment
tropikal orman eylem planı tropical forest action plan i.
Military
birimleri yönlendirmek amacıyla düzenlenmiş ve genelkurmay başkanınca onaylanmış resmi eylem planı chairman of the joint chiefs of staff memorandum of policy i.
kriz eylem planı alert order i.