feel the presence of something - Türkçe İngilizce Sözlük