feeling of embarrassment - Türkçe İngilizce Sözlük