fermented milk and fresh cheese - Türkçe İngilizce Sözlük