forum - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

forum

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"forum" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 5 sonuç

İngilizce Türkçe
General
forum i. toplantı
forum i. oturum
forum i. forum
forum i. mahkeme
Law
forum roma'da önemli işlerin görüldüğü alan

"forum" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
General
forum forum i.

"forum" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 59 sonuç

İngilizce Türkçe
General
latest forum news i. en son forum haberleri
Trade/Economic
asia-europe business forum asya-avrupa iş forumu
Law
forum non conveniens uygun olmayan yargı yeri
forum shopping yargılamada en lehe kararı verebilecek olan yetkili mahkeme seçimi
forum shopping daha iyi bir sonuç alabilmek için farklı bir mahkemenin seçilmesi
Politics
african tax administration forum (ataf) afrika vergi idaresi forumu (ataf)
asia-pacific economic cooperation forum asya-pasifik ekonomik işbirliği forumu
asia-pacific economic cooperation forum asya-pasifik ekonomik işbirliği forumu
civil society forum sivil toplum forumu
civil society policy forum sivil toplum politika forumu
crans-montana forum crans-montana forumu
european forum avrupa forumu
financial stability forum (fsf) finansal istikrar forumu
forum coordinator forum koordinatörü
forum coordinator şura koordinatörü
forum for security cooperation avrupa güvenlik ve işbirliği forumu
global forum on transparency and exchange of information bilgi değişimi ve saydamlık küresel forumu
international accreditation forum uluslararası akreditasyon forumu
international energy forum charter ief şartı
international energy forum charter uluslararası enerji forumu şartı
international transport forum uluslararası ulaştırma forumu
mediterranean forum akdeniz forumu
mercosur-eu business forum mercosur-ab iş forumu
oecd global forum on taxation oecd vergilendirme küresel forumu
oic broadcasting regulatory authorities forum iit islam ülkeleri yayın düzenleyici kuruluşlar forumu
oic islamic conference youth forum for dialogue and cooperation iit islam işbirliği diyalog ve işbirliği gençlik forumu
open forum açık oturum
osce-the forum for security co-operation avrupa güvenlik ve işbirliği forumu
pacific islands forum pasifik adaları forumu
un alliance of civilisations forum bm medeniyetler ittifakı forumu
united nations forum on forests birleşmiş milletler orman forumu
world economic forum dünya ekonomik forumu
world economic forum dünya ekonomi forumu
world forum alliance dünya forumuittifakı
world urban forum (wuf) dünya kent forumu
world water forum dünya su forumu
Institutes
asia pacific water forum (apwf) asya pasifik su forumu
european disability forum avrupa engelliler forumu
forum architects of the black sea region (fabsr) karadeniz mimarlık forumu
forum for international trade training (fitt) uluslararası ticaret eğitimi forumu
forum organization board şûra düzenleme kurulu
international accreditation forum uluslararası akreditasyon forumu
japan water forum (jwf) japon su forumu
Media
european television and film forum avrupa televizyon ve film forumu
Computer
forum manager forum yöneticisi
forum manager approval forum yöneticisi onayı
latest forum threads son (açılan) forum başlıkları
mapinfo forum mapınfo forumu
support forum destek forumu
Telecom
european numbering forum avrupa numaralandırma forumu
internet law and policy forum internet hukuku ve politikası forumu
telecommunications industry forum telekomünikasyon endüstrisi forumu
wide band transmission forum genişbant iletim forumu
Religious
forum internum öznel/bireysel alan
Places
blandford forum ingiltere'de yerleşim yeri
Latin
forum contractus sözleşmenin yapıldığı yer
forum delicti haksız fiilin işlendiği yer
forum prorogatum akde göre yetkili mahkeme
forum rei sitae malın bulunduğu yer mahkemesi