gereğinde bir oyuncunun yerine geçmek üzere bir rolü ezberleyen - Türkçe İngilizce Sözlük