get rough idea (about something) - Türkçe İngilizce Sözlük