hardness - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

hardness

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"hardness" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 20 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
hardness i. katılık
hardness i. sertlik
General
hardness i. dayanıklılık
hardness i. kasvet
hardness i. güçlük
hardness i. aksilik
hardness i. acımasızlık
hardness i. sağlamlık
hardness i. katı yüreklilik
hardness i. inatçılık
hardness i. katılık (fiziksel olarak)
hardness i. zorluk
Technical
hardness sertlik
hardness sert o!ma durumu veya niteliği
hardness sertlik derecesi
Construction
hardness sertlik
Automotive
hardness sertlik
Food Engineering
hardness sertlik
Chemistry
hardness sertlik
Biochemistry
hardness sertlik

"hardness" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 216 sonuç

İngilizce Türkçe
General
magnetic hardness i. mıknatıs sertliği
hardness tester i. sertlikölçer
hardness test i. sertlik testi
maximum hardness i. maksimum sertlik
scratch hardness i. çizinti sertliği
steel hardness i. çelik sertliği
Technical
hardness of water suyun sertliği
case hardness testing doku sertliği denemesi
rockwell hardness test rokvel sertlik deneyi
surface hardness yüzey katılığı
brinell hardness brinell katılığı
hardness total kalıcı ve geçici sertliklerin toplamı
brinell hardness brinell sertliği
brinell test of hardness brinell sertlik deneyi
permanent hardness kalıcı sertlik
surface hardness yüzey serliği
shore hardness shore sertliği
core hardness göbek sertliği
hardness permanent kaynama ile giderilemeyen çözünmüş kalsiyum ve magnezyum kiorürler gibi tuzların varlığı nedeniyle suyun sertliği
scratch hardness çizilme sertliği
hardness test suyunun sertliğinin saptanmasında uygulanan deney
case hardness doku sertliği
bicarbonate hardness bikarbonat sertliği
permanent hardness sabit sertlik
hardness temporary kaynama ile giderilen çözünmüş kalsiyum ve magnezyum bikarbonat gibi tuzların varlığı nedeniyle suyun sertliği
temporary hardness geçici sertlik
water hardness suyun sertliği
knoop hardness tester knoop sertlik ölçeri
brinell method of hardness testing brinell sertlik deneme yöntemi
minimum hardness minimum sertlik
brinell hardness figure brinell sertlik sayısı
brinell hardness number brinell sertlik sayısı
brinell hardness testing apparatus brinell sertlik ölçme aygıtı
brinell hardness tester brinell sertlik deneyi aygıtı
ball hardness brinell sertliği
ball hardness bilye deneyi sertliği
brinell hardness test brinell sertlik deneyi
brinell hardness bilye deneyi
red hardness kızıl sertlik
residual hardness kalıcı sertlik
coefficient of hardness sertlik katsayısı
hardness scale sertlik derecesi
hardness gradient sertlik gradyanı
hardness tester sertlik ölçme aygıtı
hardness testing machine sertlik ölçme aygıtı
hardness measurement sertlik ölçme
hot hardness sıcak sertlik
hardness number sertlik sayısı
hardness gradient sertlik eğimi
hardness testing machine sertlikölçer
hardness scale sertlik ölçeği
hardness tester sertlikölçer
vickers hardness tester vickers sertlikölçeri
vickers hardness test vickers sertlik deneyi
vickers hardness scale vickers sertlik ölçeği
vickers hardness vickers sertliği
vickers hardness number vickers sertlik sayısı
knoop hardness test knoop sertlik deneyi
maximum hardness maksimum sertlik
monotron hardness test monotron sertlik deneyi
rockwell hardness test rockwell sertlik deneyi
rockwell hardness scale rockwell sertlik ölçeği
hardness test sertlik deneyi
hardness variation sertlik değişimi
hardness value sertlik değeri
hardness test sertlik testi
indentation hardness dişleme sertliği
surface hardness yüzey sertliği
natural hardness doğal sertlik
hardness test kazan besi
permanent hardness daimi sertlik
bicarbonate hardness geçici sertlik
degree of hardness sertlik derecesi
temporary hardness suyun geçici sertliği
total hardness toplam sertlik
calcium hardness kalsiyum sertliği
water hardness su sertliği
rockwell hardness tester rockwell sertlikölçeri
rockwell method of hardness testing rockwell sertlik deneyi yöntemi
rockwell hardness rockwel sertliği
rockwell hardness rockwell sertliği
rockwell hardness tester rockwell sertlik deneyi aygıtı
temporary hardness (su) geçici sertlik
scratch hardness kazıma sertliği
scratch hardness çizinti sertliği
uniform hardness uniform sertlik
uniform hardness tekbiçimli sertlik
total hardness (su) toplam sertlik
total hardness of water suyun toplam sertliği
apparent hardness görünür sertlik
hardness determination sertlik tayini
vicker's hardness vicker sertliği
barcol hardness barcol sertliği
measurement of hardness by means of a barcol impressor barcol sertlik cihazıyla sertlik ölçümü
rockwell hardness testing machine rockwell sertlik deneyi cihazı
hardness degree sertlik derecesi
micro hardness test mikro sertlik deneyi
herbert hardness tester herbert sertlik ölçeri
indentation hardness iz sertliği
mould hardness kalıp sertliği
case hardness kabuk sertliği
case hardness measurement kabuk sertliği ölçümü
strip hardness şerit sertliği
skin hardness üst katman sertliği
uniform hardness distribution tekdüze sertlik dağılımı
uniform hardness tekdüze sertlik
tukon hardness tukon sertliği
rockwell hardness scales rockwell sertlik ölçekleri
rockwell hardness number rockwell sertlik sayısı
scleroscope hardness number sklereskop sertlik sayısı
scleroscope hardness test sklereskop sertlik deneyi
rockwell hardness tester rockwell sertlik ölçeri
rockwell hardness measurement rockwell sertlik ölçümü
as-quench hardness suverilmiş sertlik
rockwell superficial hardness measurement rockwell yüzey sertliği ölçümü
vickers hardness measurement vickers sertlik ölçümü
vickers diamond pyramid hardness vickers elmas piramit sertliği
rockwell superficial hardness number rockwell yüzey sertliği sayısı
rockwell superficial hardness test rockwell yüzey sertliği deneyi
vickers diamond pyramid hardness tester vickers elmas piramit sertlikölçeri
brinell hardness test brinell sertlik deneyi
brinell hardness scale brinell sertlik ölçeği
diamond pyramid hardness number elmas piramit sertlik numarası
diamond pyramid hardness test elmas piramit sertlik deneyi
brale hardness indenter elmas sertlik izaçarı
diamond pyramid hardness elmas piramit sertliği
abrasion hardness tests çizinme sertlik deneyleri
core hardness maça sertliği
hardness patterns sertlik dağılım eğrileri
hardness traverse curve sertlik tarama eğrisi
superficial rockwell hardness test yüzeysel rockwell sertlik deneyi
hardness penetration sertlik girinimi
hardness-tensile strength relation sertlik-çekme dayancı bağıntısı
hardness traverse sertlik taraması
hardness reading sertlik okuması
hardness measurement sertlik ölçümü
surface-hardness measurement yüzey sertlik ölçümü
hardness testing sertlik denemesi
centre hardness merkez sertliği
knoop hardness number knoop sertlik sayısı
abrasive hardness aşındırıcı sertliği
knoop indentation hardness test knoop izli sertlik deneyi
knoop indentation hardness tester knoop izli sertlikölçeri
knoop hardness tester knoop sertlikölçeri
shore hardness test shore sertlik deneyi
permanent hardness of water suyun kalıcı sertliği
kayser hardness test kayser sertlik deneyi
file hardness eğe sertliği
brinell hardness measurement brinell sertlik ölçümü
brinell hardness tester brinell sertlik ölçeri
pyramid hardness number piramit sertlik sayısı
file hardness test eğe sertliği deneyi
maximum hardness en yüksek sertlik
ames portable hardness tester ames taşınır sertlik ölçeri
scleroscope hardness number zıplatımlı sertlik sayısı
wolpert hardness tester wolpert sertlikölçeri
mohs hardness mohs sertliği
mohs hardness scale mohs sertlik ölçeği
meyer hardness test meyer sertlik deneyi
penetration hardness girim sertliği
indentation hardness girim sertliği
scratch hardness kazıntı sertliği
keep's hardness test keep sertlik deneyi
minimum hardness en düşük sertlik
portable hardness tester gezici sertlikölçer
durometer hardness tester durometre sertlik aygıtı
micropenetration hardness küçük iz sertliği
determination of indentation hardness by means of a durometer batma sertliğinin durometre ile belirlenmesi
determination of indentation hardness by means of a durameter batma sertliğinin durometre ile tayini
hardness class sertlik sınıfı
knoop hardness testing machine knoop sertlik deneyi makinesi
static hardness statik sertlik
pencil hardness kalem sertliği
hardness test on arc welded joints ark kaynaklı birleştirmelerde sertlik deneyi
magnesium hardness magnezyum sertliği
knoop hardness knoop sertliği
determination of surface hardness yüzey sertliği tayini
permissible hardness müsaade edilen sertlik
hardness testing of bearing metals yatak metallerinin sertlik deneyi
bulk hardness yığın sertliği
hardness conversion table sertlik çevrim tablosu
Mechanic
red hardness kızıl sertlik
depth of hardness sertleştirme derinliği
hot hardness kızıl sertlik
Construction
micro vikers hardness vickers sertlik test cihazı
portable brinell hardness portatif brinel sertlik test cihazı
shore hardness tester destekli sertlik test cihazı
rockwell hardness tester rockwell sertlik test cihazı
scratch hardness tester kazıma sertlik test cihazı
brinell hardness tester brinel sertlik test cihazı
surface scratch hardness yüzey çizilme sertliği
shore d hardness shore d sertliği
Woodworking
durability and hardness of mattresses döşeklerin dayanıklılığı ve sertliği
Automotive
rockwell hardness rockwell sertliği
brinell hardness test brinell sertlik testi
impact hardness darbeye bağlı sertleşme
hardness test sertlik testi
indentation hardness sertlik
rockwell hardness rakvel sertliği
Aeronautic
diamond pyramid hardness test elmas koni sertlik deneyi
Food Engineering
kernel hardness tane sertliği (buğday)
Physics
magnetic hardness mıknatıs sertliği
relative hardness bağıl sertlik
Chemistry
hardness of water suyun sertliği
hardness of water su sertliği
calcium hardness kalsiyum sertliği
calcium hardness kireç sertliği
hardness degree sertlik derecesi
degree of hardness sertlik derecesi
Biochemistry
noncarbonate hardness karbonatsız madde sertliği
carbonate hardness karbonat sertliği
Marine Biology
degrees of water hardness su sertlik derecesi
Agriculture
soil hardness toprak sertliği
Environment
hardness of deposited snow kar birikintisi sertliği
water hardness su sertliği
total hardness toplam sertlik