harmonic - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

harmonic

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"harmonic" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 13 sonuç

İngilizce Türkçe
General
harmonic i. harmonik ses
harmonic s. harmonik
harmonic s. ahenkli
harmonic s. armonik
harmonic s. uyumlu
harmonic s. uyumcul
Technical
harmonic armonik
harmonic uyumlu
Computer
harmonic katsıklık bileşeni
harmonic katsıklık
Construction
harmonic uyumlu
Music
harmonic armoniye ait
harmonic armonik

"harmonic" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 171 sonuç

İngilizce Türkçe
General
harmonic analysis i. harmonik analiz
harmonic functions i. harmonik fonksiyonlar
harmonic maps i. harmonik haritalar
harmonic mean i. harmonik ortalama
harmonic oscilators i. harmonik asilatörler
harmonic progression i. armonik dizi
Trade/Economic
harmonic mean harmonik ortalama
harmonic progression harmonik dizi
Technical
absence of harmonic waves harmonik dalga yokluğu
even harmonic çift harmonik
even harmonic çift katsıklık
even harmonic çift sayılı harmonik
harmonic absorber harmonik soğurucu
harmonic analyser harmonik analizörü
harmonic analysis uyumlu çözümleme
harmonic analysis armonik analiz
harmonic analysis harmonik analizi
harmonic analyzer dalga çözümleyici
harmonic antenna harmonik anteni
harmonic average uyumlu ortalama
harmonic component harmonik bileşen
harmonic components harmonik bileşenler
harmonic content harmonik içeriği
harmonic content harmonikler toplamı
harmonic detector harmonik detektörü
harmonic distortion harmonik distorsiyon
harmonic distortion harmonik bozulma/bozunum
harmonic distortion armonik bozulma
harmonic distortion harmonik bozunumu
harmonic division uyumlu bölme
harmonic drive harmonik tahrik
harmonic excitation harmonikle uyarma
harmonic filter harmonik süzgeci
harmonic function uyumlu işlev
harmonic generator uyumcu üreteç
harmonic generator harmonik jeneratör
harmonic interference harmonik girişim
harmonic loss harmonik kayıp
harmonic mean uyumlu ortalama
harmonic mean harmonik ortalama
harmonic motion uyumlu devinim
harmonic motion armonik hareket
harmonic motion harmonik hareket
harmonic motions uyumcul devinim
harmonic oscillator harmonik osilatör
harmonic oscillator armonik salıngaç
harmonic pollution harmonik kirlenmesi
harmonic progression uyumlu dizi
harmonic progression harmonik dizi
harmonic proportion uyumlu orantı
harmonic ratio uyumlu oran
harmonic rectifier uyumlu doğrultmaç
harmonic spectrum harmonik spektrum
harmonic suppression harmonik bileşenlerini bastırma
harmonic suppressor harmonik bastına
harmonic vibration harmonik titreşim
harmonic voltage harmonik gerilim
harmonic wave uyumlu dalga
limits for harmonic current emissions harmonik akım yayınları sınır değerleri
n'th order harmonic distortion n'inci harmonik bozunum
odd harmonic tek sayılı harmonik
second harmonic microscopy ikinci uyumlu mikroskopi
simple harmonic motion harmonik hareket
simple harmonic motion yalın harmonik devinim
simple harmonic motion yalın uyumlu devinim
simple harmonic motion basit harmonik hareket
simple harmonic motion basit harmonik devinim
third harmonic microscopy üçüncü uyumlu foton mikroskopisi
Computer
even harmonic çift katsıklık harmonik
fundamental harmonic birinci katsıklık
fundamental harmonic temel katsıklık
harmonic analyzer dalga çözümleyici
harmonic content katsıklık içeriği
harmonic distortion katsıklık bozunumu
harmonic motion uyumcul devinim
harmonic suppression katsıklık bileşenlerini bastırma
odd harmonic tek harmonik
odd harmonic tek katsıklık
simple harmonic motion yalın uyumcul devinim
Informatics
harmonic analysis fourier analizi
harmonic analyzer dalga çözümleyici
harmonic distortion harmonik bozulma
harmonic frequency kat frekans
harmonic frequency harmonik frekans
harmonic series harmonik seri
simple harmonic motion yalın harmonik devinim
total harmonic distortion toplam harmonik bozulma
Telecom
audio harmonic distortion ses harmonik bozulması
harmonic and spurious emissions harmonik ve istenmeyen yayınlar
harmonic and spurious suppresion harmonik ve istenmeyen yayın bastırması
harmonic distortion harmonik bozulma
harmonic filter harmonik süzgeç
harmonic loading harmonik yükleme
harmonic series of sounds seslerin harmonik serisi
optical harmonic equalizer ışıksal denkleştirici
single-harmonic distortion tekli harmonikli bozulma
total harmonic distortion toplam harmonik bozulma
Electric
even harmonic çift harmonik
even harmonic çift sayılı harmonik
harmonic antenna harmonik anteni
harmonic detector harmonik detektörü
harmonic distortion harmonik distorsiyon
harmonic distortion armonik bozulma
harmonic distortion harmonik bozunumu
harmonic excitation harmonikle uyarma
harmonic filter harmonik süzgeci
harmonic generator harmonik jeneratör
harmonic generator uyumcul üreteç
harmonic interference harmonik girişim
harmonic oscillator armonik salıngaç
harmonic oscillator harmonik osilatör
harmonic suppressor harmonik bastırıcı
odd harmonic tek sayılı harmonik
odd harmonic tek harmonik
Automotive
harmonic balancer titreşim damperi
Marine
non-harmonic constant harmonik olmayan sabit
non-harmonic method harmonik olmayan yöntem
Math
abstract harmonic analysis soyut harmonik analiz
harmonic analysis harmonik analiz
harmonic average uyumlu ortalama
harmonic average armonik ortalama
harmonic average harmonik ortalama
harmonic conjugate point uyumlu eşlenik nokta
harmonic curve harmonik eğri
harmonic division uyumlu bölme
harmonic division harmonik bölme
harmonic division armonik bölme
harmonic function uyumlu işlev
harmonic function armonik fonksiyon
harmonic function harmonik fonksiyon
harmonic mean armonik ortalama
harmonic mean uyumlu ortalama
harmonic mean harmonik ortalama
harmonic points harmonik noktalar
harmonic progression uyumlu dizi
harmonic progression harmonik dizi
harmonic progression armonik dizi
harmonic proportion harmonik orantı
harmonic ratio uyumlu oran
harmonic ratio harmonik oran
harmonic ratio armonik oran
harmonic sequence armonik dizi
harmonic sequence uyumlu dizi
harmonic series harmonik seri
propagation of harmonic waves harmonik dalga yayılımı
univalent harmonic functions yalınkat harmonik fonksiyonlar
univalent log-harmonic functions yalınkat log-harmonik fonksiyonlar
Statistics
disturbed harmonic process bozulmuş uyum süreci
harmonic analysis armonik analiz
harmonic analysis fourier serileri analizi
harmonic analysis uyum çözümlemesi
harmonic dial harmonik kadran
harmonic distribution harmonik dağılım
harmonic mean armonik ortalama
harmonic mean harmonik ortalama
harmonic process harmonik süreç
harmonic regression harmonik regresyon
Physics
harmonic analyser harmonik analizörü
harmonic content harmonikler toplamı
harmonic content harmonik içeriği
harmonic motion harmonik hareket
harmonic motion ahenkli hareket
harmonic motion uyumlu devinim
harmonic series harmonik serisi
harmonic wave uyumlu dalga
harmonic wave harmonik dalga
Meteorology
harmonic analysis harmonik analiz
Geology
harmonic tremor ritmik sarsıntı
Music
harmonic singing gırtlaktan şarkı söyleme
harmonic singing gırtlaktan söyleme
harmonic singing moğol/tuvan tarzı gırtlaktan/armonik şarkı söyleme biçimi