information systems - Türkçe İngilizce Sözlük

information systems

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau

"information systems" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 3 sonuç

İngilizce Türkçe
General
information systems i. bilişim sistemleri
Medical
information systems i. enformasyon sistemleri
Education
information systems i. bilgi işlem sistemleri

"information systems" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 53 sonuç

İngilizce Türkçe
General
management information systems i. yönetim bilişim sistemleri
geographic information systems i. coğrafik enformasyon sistemleri
information storage and retrieval systems i. bilgi saklama ve geri alma sistemleri
geographic information systems i. coğrafi bilgi sistemleri
geographic information systems i. coğrafik bilgi sistemleri
management information systems i. yönetim  bilişim sistemleri
Trade/Economic
information management systems i. bilgi yönetimi sistemleri
Law
development of forest management and resource information systems project i. orman yatırımının geliştirilmesi ve kaynak bilgi sistemleri projesi
Politics
advisory committee on information systems security i. bilgi sistemleri güvenliği danışma komitesi
integrated information systems i. bütünleşik bilgi sistemleri
geographic information systems i. coğrafi bilgi sistemleri
management information systems i. yönetim bilgi sistemleri
Institutes
department of information systems i. bilgi sistemleri dairesi başkanlığı
department of geographical information systems i. coğrafi bilgi sistemleri daire başkanlığı
department for geographic information systems and real estate i. coğrafi bilgi sistemleri ve emlak daire başkanlığı
directorate general of geographic information systems i. coğrafi bilgi sistemleri genel müdürlüğü
integrated information systems i. entegre bilgi sistemleri
department of statistics and information systems i. istatistik ve bilgi sistemleri daire başkanlığı
directorate general for health information systems i. sağlık bilgi sistemleri genel müdürlüğü
disa (defense information systems agency) kısalt. abd savunma bakanlığı'nın ihtiyaçlarına hizmet eden bilgi sistemlerini geliştiren, işleten ve destekleyen bir devlet kurumu
Technical
regulatory information systems i. düzenleyici bilgi sistemleri
vdt-based information processing systems i. vdt esaslı bilgi işlem sistemleri
Computer
information systems engineering i. bilişim sistemleri mühendisliği
information retrieval systems i. bilgi geri alma sistemleri
information storage and retrieval systems i. bilgi saklama ve geri alma sistemleri
information systems and technologies i. bilişim sistemleri ve teknolojileri
information display systems i. bilgi görüntü sistemleri
wide area information systems i. geniş alan bilgi sistemleri
campus wide information systems i. kampüs çapında bilgi sistemleri
Informatics
information security management systems i. bilgi güvenliği yönetim sistemleri
information systems auditor i. bilgi sistemi denetçisi
information retrieval systems i. bilgi erişim sistemleri
Telecom
automated information systems security i. otomatik bilgi sistemleri güvenliği
Automotive
in-vehicle information systems i. araç içi bilgilendirme düzenleri
advanced traveller information systems i. ileri yolcu enformasyon düzenleri
advanced driver information systems i. ileri sürücü bilgilendirme düzenleri
commercial vehicle information systems and networks i. ticari araç bilgilendirme düzenleri ve ağları
commercial vehicle information systems and networks i. ticari araç enformasyon sistemleri ve ağları
transport information and control systems i. ulaşım bilgi ve kontrol düzenleri
Aeronautic
efis (electronic flight information systems) i. elektronik uçuş aleti sistemleri
electronic flight information systems i. elektronik uçuş bilgilendirme sistemi
Education
geographic information systems i. coğrafi bilgi sistemleri
Geography
geographical information systems i. coğrafi bilgi sistemleri
geographic information systems i. coğrafik enformasyon sistemleri
Military
computer and network based information systems i. bilgisayar ve şebeke tabanlı bilgi sistemi
communications and information systems i. muhabere ve bilgi sistemleri
communications electronics and information systems i. muhabere elektronik bilgi sistemleri
nato communications and information systems school i. nato muhabere ve bilgi sistemleri okulu
nato communications and information systems agency i. nato muhabere ve bilgi sistemleri ajanslığı
nato communications and information systems committee i. nato muhabere ve bilgi sistemleri komitesi
defence information systems agency i. savunma bilgi sistemleri teşkilatı
turkish armed forces information and communication systems i. tsk muhabere ve bilgi sistemleri
defense information systems agency i. abd savunma bakanlığı'nın ihtiyaçlarına hizmet eden bilgi sistemlerini geliştiren, işleten ve destekleyen bir devlet kurumu