insulated - Türkçe İngilizce Sözlük

insulated

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau

"insulated" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 8 sonuç

İngilizce Türkçe
General
insulated s. yalıtılmış
This house is well insulated.
Bu ev iyi yalıtılmıştır.

More Sentences
insulated s. yalıtımlı
My house is very insulated.
Evim çok yalıtımlı.

More Sentences
Technical
insulated s. yalıtılmış
This house is well insulated.
Bu ev iyi yalıtılmış.

More Sentences
General
insulated s. izole
insulated s. yalıtık
Technical
insulated s. izole
insulated s. izole edilmiş
Electric
insulated s. yalıtkanlı

"insulated" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 121 sonuç

İngilizce Türkçe
General
insulated cable i. izole kablo
insulated container i. termoslu kap
insulated food carrier i. yalıtımlı yemek taşıma kabı
Technical
mineral insulated wiring cables with copper sheath i. bakır kılıflı mineral yalıtımlı kablo
glass-insulated copper wire i. cam izoleli bakır tel
extruded solid dielectric insulated power cable i. ekstrüzyonla çekilmiş katı dielektrik yalıtımlı güç kablosu
medium voltage impregnated paper insulated cables i. emprenye edilmiş kağıt yalıtımlı orta gerilim kabloları
gas-insulated metal-enclosed switchgear i. gazla yalıtılmış metal mahfazalı anahtarlama tesisi
gas-insulated metal-enclosed switchgear i. gaz yalıtımlı metal mahfazalı şalter
gas-insulated metal-enclosed switchgear i. gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama donanımı
flexible cable insulated and sheathed with halogen-free thermoplastic compounds i. halojensiz termoplastik yalıtımlı ve kılıflı bükülgen kablo
heat insulated structure i. ısı yalıtımlı yapı
insulated conductor i. izoleli iletken
insulated cable i. izole edilmiş veya yalıtılmış tel
insulated wire i. izoleli tel
insulated container i. izole edilmiş taşıma sandığı
insulated gloves i. izole eldiven
insulated ferrule i. izolasyon yüksüğü
insulated wire i. izole edilmiş veya yalıtılmış tel
insulated handle i. izoleli sap
insulated cable i. izoleli kablo
heat-resistant silicone rubber-insulated cable i. ısıya dayanıklı silikon kauçuk yalıtımlı kablo
silk insulated cable i. ipek izolasyonlu kablo
rubber-insulated arc welding electrode cables i. kauçuk yalıtımlı ark kaynak elektrot kabloları
rubber insulated lift cable i. kauçuk yalıtımlı asansör kablosu
rubber-insulated cable i. kauçuk yalıtımlı kablo
rubber insulated wiring i. kauçuk izoleli kablo
rubber insulated cable i. kauçuk yalıtımlı kablo
rubber-insulated cable i. lastik izoleli kablo
fibrous insulated magnet wire i. lifli yalıtılmış mıknatıs teli
mineral insulated cables and their terminations i. mineral yalıtımlı kablolar ve bunların bağlantı ucu düzenleri
mineral insulated thermocouple cables and thermocouples i. mineral yalıtımlı ısıl çift kabloları ve ısıl çiftler
mineral insulated cable i. mineral yalıtımlı kablo
mineral-insulated cable i. mineral yalıtımlı kablo
pre-insulated pipe assemblies i. ön yalıtımlı boru montajları
polypropylene paper laminate-insulated cable i. polipropilen kağıt tabaka yalıtımlı kablo
polyvinyl chloride insulated cable i. polivinil klorür yalıtımlı kablo
polyvinyl chloride-insulated cable i. polivinil klorür yalıtımlı kablo
plastic insulated cable i. plastik izoleli kablo
sandwich patterned insulated panel i. sandviç modelli yalıtım panel
radial field impregnated pipe insulated cable i. radyal alanlı emprenye edilmiş kağıt yalıtımlı kablo
large transportable vacuum insulated vessel i. taşınabilir vakum yalıtımlı büyük kap
vacuum-insulated vessels i. vakum yalıtımlı kaplar
non-vacuum insulated vessel i. vakumsuz yalıtımlı kap
insulated cap i. yalıtık başlık
insulated wire i. yalıtılmış tel
rubber insulated cable i. yalıtkan kılıfı lastik kablo
conductors of insulated cables i. yalıtılmış kablolardaki iletkenler
insulated-gate field-effect transistor i. yalıtılmış kapılı alan etkili transistör
insulated cable i. yalıtık kablo
insulated composite panel i. yalıtımlı kompozit panel
insulated panel i. yalıtılmış levha
insulated conductors i. yalıtılmış iletkenler
insulated wire i. yalıtık tel
protection of insulated conductors i. yalıtılmış iletkenlerin korunması
insulated conductor i. yalıtık iletken
insulated glass i. yalıtılmış cam
insulated handle i. yalıtık sap
insulated glass i. yalıtımlı cam
glass-insulated s. cam izoleli
insulated and sheathed with cross-linked polymer s. çapraz bağlı polimer yalıtımlı ve kılıflı
gas-insulated s. gazla yalıtılmış
gas insulated s. gazla yalıtılmış
insulated and sheathed multi-core cable with heat resistant silicone rubber s. ısıya dayanıklı silikon kauçuk yalıtımlı ve kılıflı çok damarlı kablo
silk insulated s. ipek ile yalıtılmış
heat insulated s. ısı yalıtımlı
rubber-insulated s. kauçuk yalıtımlı
paper-insulated s. kağıt yalıtımlı
mineral-insulated s. mineral yalıtımlı
rubber-insulated s. lastik izoleli
poorly-insulated s. kötü yalıtımlı
rubber-insulated s. kauçuk yalıtımlı
thermosetting insulated s. termoset yalıtkanlı
vacuum-insulated s. vakum yalıtımlı
Electric
vertical insulated wire i. düşey konumlu yalıtılmış tel
insulated wire i. izoleli tel
insulated handle i. izoleli sap
insulated cable i. izoleli kablo
heat resistant silicone rubber insulated cable i. ısıya dayanıklı silikon kauçuk yalıtımlı kablo
insulated conductor i. izoleli iletken
circular rubber insulated lift cable i. kauçuk yalıtımlı dairesel asansör kablosu
rubber insulated lift cable i. kauçuk yalıtımlı asansör kablosu
solid dielectric insulated power cable i. katı dieletrik yalıtımlı güç kablosu
small insulated wire i. küçük kesitli yalıtılmış tel
mineral insulated cable i. mineral yalıtımlı kablo
polyvinyl chloride insulated flexible cable i. polivinil klorür yalıtımla bükülgen kablo
polyvinyl chloride insulated cable i. polivinil klorür yalıtımlı kablo
insulated cable i. yalıtık kablo
insulated handle i. yalıtık sap
insulated-gate field-effect transistor i. yalıtılmış kapılı alan etkili transistor
insulated wire i. yalıtılmış tel
insulated bushing i. yalıtkan geçit izolatörü
insulated wire i. yalıtık tel
harmonized types of insulated power cables and cords i. yalıtılmış güç kabloları ve kordonlarının harmonize edilmiş tipleri
insulated conductor i. yalıtık iletken
insulated-gate enhancement type transistor i. yalıtılmış kapılı zenginleştirilmiş tip transistör
insulated-gate depletion type transistor i. yalıtılmış kapılı arındırılmış tip transistör
be insulated against electricity f. elektriğe karşı yalıtılmak
pvc insulated s. pvc yalıtkanlı
igfet (insulated-gate field-effect transistor) kısalt. yalıtılmış kapılı alan etkili transistör
Construction
heat-insulated structure i. ısı yalıtımlı strüktür
double-insulated s. çift kat izolasyonlu
double-insulated s. çift kat izole edilmiş
ceramic wool insulated s. seramik yün izoleli
Lighting
thermoset insulated s. termoset yalıtkanlı
thermoplastic insulated s. termoplastik yalıtkanlı
Automotive
insulated cable terminal i. izoleli kablo terminali
non-insulated cable terminal i. izolesiz kablo terminali
insulated gate bipolar transistor i. izole kapılı bipolar transistör
thermal insulated body i. termik izolasyonlu karoser
insulated connector i. yalıtımlı konnektör
insulated cap i. yalıtkan kapak
Railway
insulated rail i. izoleli ray
insulated section of track i. izoleli hat kesimi
insulated section i. izoleli kesim
insulated joint i. izoleli bağlantı
insulated area i. izoleli bölge
insulated rail i. yalıtımlı ray
insulated joint i. yalıtımlı bağlantı
insulated section of track i. yalıtımlı hat kesimi
Star Wars
ruillia's insulated rooms i. ruillia'nın izole odaları