internal combustion engine-driven device - Türkçe İngilizce Sözlük