karakteristik/özellik büyüklüğünden bağımsız (tolerans) - Türkçe İngilizce Sözlük