low temperature - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

low temperature

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"low temperature" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 5 sonuç

İngilizce Türkçe
General
low temperature i. düşük sıcaklık
low temperature i. düşük ısı
low temperature i. alçak ısı
low temperature i. alçak ısı derecesi
Trade/Economic
low temperature düşük sıcaklık

"low temperature" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 56 sonuç

İngilizce Türkçe
General
low temperature bath i. düşük sıcaklık banyosu
Technical
low ambient temperature ısı düşüklüğü
low alloy elevated temperature steels düşük alaşımlı yüksek sıcaklık çelikleri
low temperature bath düşük sıcaklık banyosu
low temperature hot water alçak ısılı sıcak su
low temperature flow test düşük sıcaklık akış deneyi
low temperature impact test results düşük sıcak darbe deneyi sonuçları
low temperature compartment düşük sıcaklık bölmesi
low alloy elevated temperature steel düşük alaşımlı yüksek sıcaklık çeliği
refrigerators with or without low temperature compartment düşük sıcaklık bölmesi bulunan veya bulunmayan soğutucular
low-temperature cone penetration düşük sıcaklık koni penetrasyonu
nickel alloy steels with specified low temperature properties düşük sıcaklık özellikleri verilen nikel alaşımlı çelikler
low-temperature carbonization düşük sıcaklık koklaştırması
low-temperature reusable surface insulation düşük sıcaklıkta yeniden kullanılabilir yüzey yalıtımı
low-temperature glaze düşük sıcaklık sırı
low-temperature cameras düşük sıcaklık kameraları
low-temperature isotropic carbon düşük sıcaklık eşyön karbonu
low-temperature mechanical properties düşük sıcaklıkta mekanik özellikler
low-temperature creep düşük sıcaklık sürünmesi
low-temperature embedding chamber düşük sıcaklıklı gömme odas
low-temperature steels düşük sıcaklık çelikleri
low-temperature liquid carburizing düşük sıcaklıkta sıvı karbonlama
low-temperature bath düşük sıcaklık yunağı
low-temperature fatigue düşük sıcaklık yorulması
low-temperature düşük sıcaklık
low-temperature coke düşük sıcaklık koku
low-temperature plasma düşük sıcaklık plazması
low-temperature tests düşük sıcaklık deneyleri
low-temperature brittleness düşük sıcaklık kırılganlığı
low-temperature reduction and disintegration düşük sıcaklıkta indirgenme ve parçalanma
low temperature flow properties düşük sıcaklıkta akış özellikleri
low temperature distillation düşük sıcaklıkta damıtma
low temperature brittleness düşük sıcaklık kırılganlığı
foldability at low temperature düşük sıcaklıkta katlanabilirlik
determination of flexibility at low temperature düşük sıcaklıkta esnekliğin tayini
determination of kinematic viscosity at low temperature düşük sıcaklıkta kinematik viskozitenin tayini
low-temperature reduction düşük sıcaklıkta indirgenme
tests at low temperature düşük sıcaklıktaki deneyler
low temperature tensile test perpendicular to the weld kaynağa dik düşük sıcaklıkta çekme deneyi
low temperature tensile test düşük sıcaklıkta çekme deneyi
low-temperature corrosion düşük sıcaklık korozyonu
Telecom
low-temperature düşük sıcaklık
Textile
low temperature test düşük sıcaklık deneyi
low temperature bleach activator düşük sıcaklıkta ağartıcı özellik gösteren aktivatör
Automotive
low temperature starting düşük sıcaklıkta çalıştırma
low temperature activity düşük ısıda çalışma
low-temperature phosphating düşük ısılı fosfatlama
Marine
steel of low temperature use düşük sıcaklıkta kullanılan çelik
Mining
low temperature carbonization düşük sıcaklık kömürleştirmesi
Medical
low temperature steam and formaldehyde sterilizer düşük sıcaklık buhar ve formaldehit sterilizatörü
low body temperature vücut ısısının düşük olması
low body temperature düşük vücut ısısı
Food Engineering
low temperature plasma ashing düşük sıcaklıkta plazma küllendirmesi
low temperature long time uzun süre
low temperature long time düşük sıcaklık
Chemistry
preparation of condensate samples by low temperature scrubbing technique düşük sıcaklıkta yıkama tekniği ile zenginleştirilmiş numunelerin hazırlanması