low voltage - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

low voltage

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"low voltage" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 5 sonuç

İngilizce Türkçe
General
low voltage i. alçak voltaj
Technical
low voltage alçak gerilim
low voltage düşük gerilim
Electric
low voltage alçak gerilim
Automotive
low voltage düşük voltaj

"low voltage" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 88 sonuç

İngilizce Türkçe
General
low voltage cable i. alçak gerilim kablosu
low voltage lamp i. alçak voltajlı lamba
low voltage rectifier i. alçak gerilim redresörü
low voltage integrated circuits i. düşük voltajlı entegre devreler
low voltage directive i. alçak gerilim yönergesi
Politics
low voltage directives alçak gerilim yönergeleri
Technical
low voltage contactor alçak gerilim kontaktörü
lighting and low-voltage installations ışık ve alçak gerilim tesisleri
rubber gloves for low voltage alçak gerilim için yalıtkan lastik eldivenler
low-voltage lamp alçak voltajlı lamba
low voltage system alçak gerilim sistemi
low voltage rectifier düşük voltaj redresörü
low voltage switchboard alçak gerilim tablosu
low voltage circuits alçak gerilim devreleri
low voltage power supply system alçak gerilim güç besleme sistemi
low voltage panel alçak gerilim panosu
low voltage distribution panel alçak gerilim dağıtım panosu
low voltage harmonised cable alçak gerilim harmonize kablo
low voltage harmonized cable alçak gerilim harmonize kablo
low-voltage power supply devices alçak gerilim güç kaynakları
low-voltage switchgear and controlgear assemblies alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzen ve grupları
low-voltage electron microscope düşük gerilimli elektron mikroskobu
two-pole low voltage type iki kutuplu düşük gerilim tipi
low voltage installations düşük gerilimli tesisatlar
low-voltage electrical motors alçak gerilimli elektrik motorları
low-voltage radial systems alçak gerilim radyal sistemleri
protection of low voltage installations against faults between high voltage systems and earth alçak gerilim tesisatının yüksek gerilim sistemleri ile toprak arasındaki arızalara karşı korunması
low-voltage limiters ve alçak gerilim sınırlayıcıları
low voltage generating sets alçak gerilim jeneratör grupları
extra-low-voltage installation çok düşük doğru akım tesisatı
extra low-voltage electrical installation çok düşük gerilimli elektrik tesisatı
low voltage distribution systems alçak gerilim dağıtım sistemleri
low-voltage power systems alçak gerilim güç sistemleri
low-voltage surge protective device alçak gerilim şok koruma cihazı
low-voltage fuses alçak gerilim sigortaları
low voltage distribution system alçak gerilim dağıtım sistemi
low-voltage switchgear and control-gear assemblies alçak gerilimli anahtarlama ve kontrol donanımları
low-voltage protection alçak gerilim koruması
low-voltage safety fuse alçak gerilim sigortası
low-voltage bushing alçak gerilim buşingi
low-voltage installation alçak gerilim tesisi
low-voltage transformer alçak gerilim trafosu
low-voltage switchgear alçak gerilim şalt tesisi
low-voltage switchboard alçak gerilim panosu
low-voltage switchboard alçak gerilim şalt tesisi
low-voltage main board alçak gerilim ana dağıtım panosu
low-voltage current zayıf akım
low-voltage circuit breaker düşük gerilim kesicisi
low-voltage decoupling filter düşük gerilimli ayırma filtresi
low-voltage electrical installations düşük gerilimli elektrik tesisatları
low voltage decoupling filter alçak gerilim dekuplaj filtresi
signalling on low-voltage electrical installations alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme
equipment used within low-voltage systems alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar
low-voltage power factor correction banks alçak gerilim güç faktörü düzeltme grupları
data transmission on low voltage electrical networks düşük gerilimli elektriksel şebekelerde veri iletimi
low voltage decoupling filter düşük gerilimli ayrıştırma filtresi
low voltage decoupling filter düşük gerilimli dekuplaj filtresi
two-pole low-voltage type iki kutuplu alçak gerilimli tip
low voltage applications alçak gerilim uygulamaları
low-voltage electrical motors alçak gerilim elektrik motorları
low-voltage substation cable distribution board alçak gerilim alt istasyon kablo dağıtım panosu
public low-voltage power supply systems kamuya ait düşük gerilimli güç kaynağı sistemleri
low-voltage ride-through (lvrt) şebeke arızalarından sonra sistemin kararlılığını kaybetmeden şebekede kalabilmesi ve arıza sonlandırılıp normal işletme koşullarına dönünceye kadar şebekeyi destekleyebilmesi
low-voltage projector lamp supplied via insulating transformers yalıtım trafolarıyla beslenen düşük gerilim projeksiyon lambası
Telecom
low voltage directive alçak gerilim direktifi
Electric
low voltage line alçak gerilim hattı
low voltage fuse alçak gerilim sigortası
low-voltage rectifier alçak gerilim redresörü
low voltage switchgear unit alçak gerilim anahtarlama ünitesi
low-voltage systems alçak gerilim sistemleri
low-voltage power systems alçak gerilim güç sistemleri
low voltage circuits alçak gerilim devreleri
low-voltage shipboard power cable alçak gerilim gemi güç kablosu
low voltage switchgear and controlgear alçak gerilim anahtarlama ve kontrol tertibatı
low voltage switchgear and controlgear alçak gerilim anahtarlama ve kontrol tablosu
low-voltage switchgear and controlgear alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni
low-voltage fuse alçak gerilimli sigorta
extra low safety voltage çok düşük güvenlik gerilimi
low-voltage power supplies düşük gerilimli güç kaynakları
low voltage power supplies düşük gerilim güç kaynakları
low-voltage power supplies of assessed performance performansı değerlendirilmiş düşük gerilimli güç kaynakları
low-voltage ride-through (lvrt) alçak gerilimde şebekede kalabilme
low voltage cable zayıf akım kablosu
Lighting
extra low-voltage lighting systems çok düşük gerilimli aydınlatma sistemleri
Automotive
low voltage power distribution system düşük voltaj güç dağıtım sistemi
low-voltage cable alçak basınç kablosu
low-voltage cable akü kablosu
Medical
low and high-voltage injuries düşük ve yüksek voltajlı yaralanmalar