luxuriate in (something) - Türkçe İngilizce Sözlük