mediterranean - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

mediterranean

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"mediterranean" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 15 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
mediterranean i. akdeniz
General
mediterranean i. akdenizli
mediterranean s. çevresi karayla çevrili
mediterranean s. akdeniz'e veya akdeniz bölgesine özgü
mediterranean s. kapalı (deniz)
Furniture
mediterranean s. rönesans mobilyalarının ağır ahşap malzemelerini, masif hatlarını ve gösterişli oymalarını plastik kalıplamalar kullanarak taklit eden mobilya tarzına ait
Social Sciences
mediterranean s. beyaz ırka mensup olup orta veya kısa boylu, ince yapılı, koyu tenli ve dolikosefal kafa yapısına sahip insan grubuna veya fiziksel görünüş tipine ait
mediterranean s. beyaz ırka mensup olup orta veya kısa boylu, ince yapılı, koyu tenli ve dolikosefal kafa yapısına sahip insan grubu veya fiziksel görünüş tipi ile ilişkili
Geography
mediterranean i. kapalı deniz
mediterranean i. iç deniz
mediterranean s. kışları ılıman ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen bölgeye ait
mediterranean s. kışları ılıman ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen bölge ile ilişkili
mediterranean s. kışları ılıman ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen (bölge)
Archaic
mediterranean s. iç bölgede bulunan
mediterranean s. karasal

"mediterranean" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 131 sonuç

İngilizce Türkçe
General
the mediterranean sea i. akdeniz
mediterranean region i. akdeniz bölgesi
mediterranean blue i. akdeniz mavisi
mediterranean gull i. akdeniz martısı
the mediterranean i. akdeniz
mediterranean sea i. akdeniz
mediterranean climate i. akdeniz iklimi
east mediterranean sea i. doğu akdeniz
mediterranean games i. akdeniz oyunları
mediterranean race i. akdeniz ırkı
piracy in mediterranean i. akdeniz'de korsanlık
southern mediterranean countries i. güney akdeniz ülkeleri
medit. (mediterranean) kısalt. akdeniz
Trade/Economic
mediterranean countries i. akdeniz ülkeleri
Law
conference on security and cooperation in the mediterranean i. akdenizde güvenlik ve işbirliği konferansı
Politics
action plan for the mediterranean i. akdeniz eylem planı
convention for the protection from marine pollution of the mediterranean i. akdenizin korunması sözleşmesi
euro-mediterranean parliamentary assembly (empa) i. avrupa-akdeniz parlamenter asamblesi
integrated mediterranean programmes i. akdeniz entegre programları
regional marine pollution emergency response centre for the mediterranean sea i. akdeniz bölgesel deniz kirliliği acil müdahale merkezi
parliamentary assembly of the mediterranean i. akdeniz parlamenter asamblesi
mediterranean forum i. akdeniz forumu
union for the mediterranean i. akdeniz için birlik
european and mediterranean plant protection organization i. akdeniz ve avrupa bitki koruma örgütü
euro-mediterranean partnership i. avrupa akdeniz ortaklığı
european and mediterranean plant protection organization i. avrupa ve akdeniz bitki sağlığını koruma örgütü
euro-mediterranean partnership i. avrupa-akdeniz ortaklığı
intergovernmental coordination group for the tsunami early warning and mitigation system in the north-eastern atlantic, the mediterranean and connected seas i. kuzeydoğu atlantik, akdeniz ve bağlı denizlerde tsunami erken uyarı sistemi hükümetlerarası eşgüdüm komitesi
pan mediterranean origin cumulation i. pan avrupa menşe kümülasyonu
international centre for advanced mediterranean agronomic studies (cihe i. uluslararası akdeniz yüksek tarımsal araştırmalar merkezi
international commission for the scientific exploration of the mediterranean sea i. uluslararası akdeniz bilimsel araştırmalar komisyonu
Institutes
euro mediterranean partnership i. avrupa-akdeniz ülkeleri ortaklık programı
euro-mediterranean water information system (emwis) i. avrupa akdeniz su enformasyon sistemi
the network of regulatory authorities in mediterranean countries i. akdeniz ülkeleri düzenleyici kurullar ağı
parliamentary assembly of the union for the mediterranean i. akdeniz için birlik parlamenter asamblesi
parliamentary assembly of the mediterranean i. akdeniz parlamenter asamblesi
mediterranean action plan i. akdeniz eylem planı
integrated mediterranean programmes i. akdeniz entegre programları-bütünleşmiş akdeniz programları
mediterranean sea memorandum of understanding i. akdeniz liman devleti kontrolü mutabakat zaptı
mediterranean fisheries research, production and training institute i. akdeniz su ürünleri araştırma, üretme ve eğitim enstitüsü müdürlüğü
association of the european and mediterranean police forces and gendarmerie with military status i. avrupa ve akdeniz askeri statülü zabıta ve jandarmalar birliği
west mediterranean agricultural research institute i. batı akdeniz tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü
east mediterranean agricultural research institute i. doğu akdeniz tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü
deputy directorate general for northeastern mediterranean i. kuzeydoğu akdeniz genel müdür yardımcılığı
Tourism
associatin of the mediterranean tourism i. akdeniz turistik işletmeciler ve otelciler birliği
euro-mediterranean s. avro-akdeniz
Architecture
mediterranean architecture i. akdeniz mimarisi
Medical
familial mediterranean fever i. ailevi akdeniz ateşi
mediterranean fever i. akdeniz humması
familial mediterranean fever gene i. ailevi akdeniz ateşi geni
familial mediterranean fever acute crisis i. ailesel akdeniz ateşi akut krizi
familial mediterranean fever arthritis i. ailesel akdeniz ateşi artriti
familial mediterranean fever accompanied by ankylosing spondylitis i. ailevi akdeniz ateşine eşlik eden ankilozan spondilit
mediterranean anemia i. akdeniz anemisi
mediterranean mutation i. akdeniz mutasyonu
mediterranean fever i. malta humması
familial mediterranean fever i. ailesel akdeniz ateşi
Pathology
mediterranean anaemia i. akdeniz anemisi
mediterranean anaemia i. talasemi
mediterranean anaemia i. hemoglobinin hatalı olarak sentezlenmesinden kaynaklanan kalıtsal anemi hastalığı
Gastronomy
mediterranean greens i. akdeniz yeşillikleri
mediterranean cuisine i. akdeniz mutfağı
mediterranean salad i. akdeniz salatası
restaurant with mediterranean music i. taverna
Biology
mediterranean fruit fly i. akdeniz meyve sineği
Marine Biology
mediterranean monk seal i. akdeniz foku
mediterranean shad i. benekli tirsi
mediterranean sand smelt i. çamuka balığı
mediterranean shad i. dişli tirsi
mediterranean rainbow wrasse i. gelin balığı
mediterranean sand smelt i. gümüş balığı
mediterranean rainbow wrasse i. güneş balığı
mediterranean rainbow wrasse i. gün balığı
mediterranean moray i. izmirna
mediterranean horse mackerel i. istavrit balığı
mediterranean spearfish i. marlin
mediterranean moray i. merina balığı
mediterranean red coral i. mercan
mediterranean moray i. müren
mediterranean moray i. müren balığı
mediterranean horse mackerel i. sarıkuyruk istavrit
mediterranean horse mackerel i. sarıkıuyruk istavrit
mediterranean shad i. tirsi
mediterranean flyingfish i. uçan balık
mediterranean spearfish i. yelken balığı
mediterranean rainbow wrasse i. yunker balığı
mediterranean anchovy (engraulis encrasicholus) i. hamsi
mediterranean anchovy (engraulis encrasicholus) i. genellikle saklanan veya sos ve meze olarak tüketilen kıymetli bir balık
Zoology
mediterranean water shrew (meomys anomalus) i. bataklık sivri faresi
mediterranean water shrew (meomys anomalus) i. sivri faregiller familyasından burnu kirpi gibi uzun olan böcekçil bir fare
mediterranean shrimp i. akdeniz karidesi
mediterranean fruit fly i. akdeniz meyve sineği
mediterranean seal i. akdeniz foku
mediterranean gull i. akdeniz martısı
mediterranean house gecko i. geniş parmaklı kertenkele
mediterranean house gecko i. geniş parmaklı keler
Botanic
mediterranean hackberry i. adi çitlenbik
mediterranean medlar i. alıç
mediterranean snapdragon i. arslanağzı
mediterranean hackberry i. yaygın çitlenbik
mediterranean snapdragon i. aslanağzı
mediterranean snapdragon i. akdeniz'e özgü mor veya pembe renkli çiçekli çok yıllık bir bitki
Forestry
mediterranean cypress i. adi servi
mediterranean cypress i. piramit servi
mediterranean strawberry tree i. sandal ağacı
Geography
mediterranean belt i. akdeniz kuşağı
mediterranean basin i. akdeniz havzası
mediterranean climate i. akdeniz iklimi
western mediterranean region i. batı akdeniz bölgesi
west mediterranean region i. batı akdeniz bölgesi
eastern mediterranean i. doğu akdeniz
east mediterranean region i. doğu akdeniz bölgesi
eastern mediterranean sea i. doğu akdeniz
Meteorology
mediterranean winds i. akdeniz rüzgarları
mediterranean climate i. akdeniz iklimi
Geology
mediterranean water i. akdeniz suyu
mediterranean suite i. akdeniz takımı
mediterranean-type margin i. akdeniz-tipi kenar
Military
standing naval force mediterranean i. akdeniz daimi deniz kuvveti
mediterranean dialogue working programme i. akdeniz diyaloğu çalışma programı
mediterranean dialogue military programme i. akdeniz diyaloğu askeri programı
mediterranean dialogue working group i. akdeniz diyaloğu çalışma grubu
mediterranean cooperation group i. akdeniz işbirliği grubu
armies your first goal is the mediterranean forward i. ordular ilk hedefiniz akdenizdir ileri
nato defence college mediterranean dialogue general/admiral course i. nato savunma koleji akdeniz diyaloğu general/amiral kursu
defence communication system mediterranean improvement programme i. savunma iletişim sistemi akdeniz geliştirme programı
Ornithology
mediterranean shearwater i. yelkovan kuşu
mediterranean shearwater i. procellariidae familyasına ait orta büyüklükte bir kuş
Entomology
mediterranean fruit fly (ceratitis capitata) i. akdeniz meyve sineği
mediterranean fruit fly (ceratitis capitata) i. larvaları narenciye ve benzeri meyvelere zarar veren küçük siyah-beyaz bir sinek
mediterranean flour moth (anagasta kuehniella) i. larvaları tahıl ve un depolarına zarar veren küçük bir güve