multipl - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

multipl"multipl" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
General
multipl multiple s.

"multipl" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 32 sonuç

Türkçe İngilizce
Medical
herediter multipl ekzostoz sendromu hereditary multiple exocytosis syndrome
multipl elektrolit solüsyonu multiple electrolyte solution
multipl endokrin neoplazi men (multiple endocrine neoplasia)
multipl endokrin neoplazi tip 2a multiple endocrine neoplasia type 2a
multipl herediter ekzostos multiple hereditary exostosis
multipl kaviter görünüm multiple cavitary appearance
multipl konjenital eklem kontraktür sendromu multiple congenital joint contractures syndrome
multipl miyelom multiple myeloma
multipl myelom multiple myeloma
multipl myelomaya eşlik eden adenokarsinom adenocarcinoma coexisting with multiple myeloma
multipl myelomda intrakranial tutulum intracranial involvement of multiple myeloma
multipl organ tutulumlu kist hidatik olgusu hydatid cyst case with multiple organ involvement
multipl organ yetmezliği multiple organ failure
multipl osteokondromatozi multiple osteochondromatosis
multipl pulmoner arter anevrizmaları multiple pulmonary artery aneurysms
multipl sistem atrofisi multiple system atrophy
multipl skleroz multiple sclerosis
multipl skleroz benzeri multiple sclerosis-like
multipl skleroz hastalığının tanı ve tedavisi diagnosis and treatment of multiple sclerosis
multipl skleroz hastası multiple sclerosis patient
multipl skleroz’un klinik seyri clinical progress of multiple sclerosis
multipl travma multiple trauma
multipl yüzeyel bazal hücreli karsinoma tedavisi treatment of multiple superficial basal cell carcinoma
sekonder progresif faza geçiş döneminde olan multipl skleroz early secondary progressive multiple sclerosis
servikal bilateral multipl lenfadenopatiler cervical bilateral multiple lymphadenopathy
sfenoid sinüs multipl miyelomu multiple myeloma of the sphenoid sinus
soliter veya multipl nodüller solitary or multiple nodules
tümefaktif multipl skleroz tumefactive multiple sclerosis
yüzde nonsendromik multipl bazal hücreli karsinoma nonsyndromic multiple basal cell carcinoma on the face
Pathology
multipl enfarktlı bunama multi-infarct dementia
multipl skleroz multiple sclerosis
multipl ve bilateral preserebral arter sendromları mult s bil precerebral artery syndromes