oscillator - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

oscillator

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"oscillator" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 7 sonuç

İngilizce Türkçe
General
oscillator i. osilatör
oscillator i. salıngaç
Technical
oscillator elektromanyetik dalgalar yayan bir cihaz
oscillator osilatör
oscillator salıngaç
oscillator salınıcı
oscillator salınaç

"oscillator" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 177 sonuç

İngilizce Türkçe
General
linear oscillator i. doğrusal osilatör
local oscillator board i. yerel osilatör panel
labile oscillator i. uzaktan kumandalı yerel salınıcı
Technical
harmonic oscillator harmonik osilatör
negative resistance oscillator eksi dirençli salıngaç
oscillator klystron salıngaç klistron
local oscillator valve lokal osilatör tüpü
local oscillator lokal osilatör
triode oscillator triyotlu osilatör
tuning fork oscillator diyapazonlu osilatör
electron oscillator elektron osilatörü
blocking oscillator ti kamalı osilatörü
autodyne oscillator otodin osilatörü
wave oscillator tube dalga salıngaç tüpü
vacuum tube oscillator vakum tüplü osilatör
oscillator padder osilatör seri kondansatörü
balanced oscillator dengeli osilatör
intermediate frequency oscillator ara frekans osilatörü
line oscillator hat osilatörü
transistor oscillator transistorlu osilatör
quenching oscillator sondürüm osilatörü
hertzian oscillator hertz osilatörü
audio oscillator işitil salıngan
oscillator circuit osilatör devresi
backward wave oscillator geriye yürüyen dalga osilatörü
framing oscillator çerçeve osilatörü
negative resistance oscillator negatif dirençli osilatör
coherent oscillator eşevreli osilatör
blocking oscillator blokaj osülatörü
blocking oscillator blokaj osilatörü
polyphase oscillator çok fazlı osilatör
crystal controlled oscillator kristal kontrollü osilatör
transitron oscillator transitron osilatörü
bridge oscillator köprü osilatörü
beat frequency oscillator darbe frekansı osilatörü
oscillator crystal osilatör kristali
dynatron oscillator dinatron osilatörü
locked oscillator eşzamanlanmış salıngaç
constant frequency oscillator sabit frekanslı osilatör
audiofrequency oscillator ses frekans osilatörü
audio oscillator duyulabilir frekans alanındaki alternatif akım jeneratörü
blocking oscillator tıkamalı osilatör
oscillator coil osilatör bobini
colpitts oscillator colpitts osilatörü
coupled oscillator bağlaşım osilatörü
heterodyne oscillator heterodin osilatör
diode oscillator diyot osilatörü
harmonic oscillator armonik salıngaç
coherent oscillator koherent osilatör
thermionic oscillator termiyonik osilatör
balanced oscillator dengeli osilatörü
locked oscillator detector kilitli osilatörlü detektör
piezoelectric oscillator piezoelektrik osilatör
modulated oscillator modüle osilatör
autodyne oscillator otodin osilatör
klystron oscillator klistron osilatörü
arc oscillator ark osilatörü
negative transconductance oscillator negatif geçiş iletken tikli osilatör
crystal oscillator kristalli osilatör
coupled oscillator kuplaj osilatörü
master oscillator ana osilatör
retarding field oscillator geciktirme alanlı osilatör
voltage controlled oscillator gerilim denetimli salıngaç
modulated oscillator kiplenik salıngaç
vertical oscillator düşey osilatör
beat oscillator vurulu salıngaç
crystal oscillator kristal salıngaç
feedback oscillator geribesleme osilatörü
feedback oscillator geribeslemeli salıngaç
beat-frequency oscillator darbe frekansı osilatörü
double-frequency oscillator çift frekanslı osilatör
crystal-controlled oscillator kristal kontrollü osilatör
constant-frequency oscillator sabit frekanslı osilatör
fixed-frequency oscillator sabit frekans osilatörü
low-power oscillator klystron alçak güçte çalışan salıngaç klistron
cross-field oscillator çapraz alanlı çarpıcı devre
quartz-crystal oscillator kuvars kristalli osilatör
positive-grid oscillator pozitif ızgaralı osilatör
resistance-capacitance oscillator direnç kapasite osilatörü
push-pull oscillator puşpul osilatör
voltage-controlled oscillator voltaj kontrollü osilatör
negative-grid oscillator negatif ızgara osilatörü
parallel-rod oscillator paralel hatlı osilatör
tuned-base oscillator baz akortlu osilatör
velocity-modulated oscillator hız modülasyonlu osilatör
single-frequency oscillator tek frekanslı osilatör
self-excited oscillator kendinden uyartımlı osilatör
tuned-anode oscillator akortlu anot osilatörü
positive-grid oscillator tube pozitif ızgaralı osilatör lambası
negative-grid oscillator eksi ızgara salıngacı
quartz oscillator kuvars osilatörü
voltage control oscillator gerilim kumanda osilatörü
quartz crystal controlled oscillator kuartz kristal kontrollü osilatör
hydraulic mould oscillator hidrolik kalıp salınacı
piezoelectric oscillator piezoelekrik osilatör
piezoelectric oscillator basınçsal elektrikli salıngaç
crystal oscillator kristal salınmacı
crystal oscillator kristal osilatörü
quartz crystal controlled oscillator kuvars kristal kontrollü osilatör
quartz crystal-controlled oscillator kuvars kristal kontrollü osilatör
cathode ray oscillator katot ışınlı osilograf
Computer
beat oscillator vurulu salıngaç
coherent oscillator evreuyumlu salıngaç
crystal oscillator kristal salıngaç
feedback oscillator geribeslemeli salıngaç
local oscillator yerel salıngaç
oscillator crystal salıngaç kristali
Informatics
master oscillator ana salınıcı
voltage-controlled oscillator gerilim kontrollü salınıcı
Telecom
local oscillator frequency yerel osilatör frekansı
voltage-controlled oscillator gerilim denetimli osilatör 
voltage controlled crystal oscillator gerilim denetimli kristal osilatör
quartz oscillator quartz osilatörü
beat frequency oscillator vuru frekans osilatörü
local oscillator yerel osilatör
Electric
armstrong oscillator armstrong osilatörlü
oscillator electromechanical elektromekanik osilatör
electromechanical oscillator elektromekanik osilatör
autodyne oscillator otodin osilatör
balanced oscillator dengeli osilatör
blocking oscillator tıkamalı osilatör
bridge oscillator köprü osilatörü
blocking oscillator blokaj osilatörü
arc oscillator ark osilatörü
coherent oscillator eşevreli osilatör
coherent oscillator koherent osilatör
coherent oscillator evreuyumlu salıncak
colpitis oscillator colpitis osilatörü
thermionic oscillator termiyonik osilatör
coupled oscillator bağlaşım osilatörü
coupled oscillator kuplaj osilatörü
piezoelectric oscillator piezoelektrik osilatör
diode oscillator diyot osilatörü
dynatron oscillator dinatron osilatörü
electron oscillator elektron osilatörü
framing oscillator çerçeve osilatörü
negative resistance oscillator eksi dirençli salıngaç
negative resistance oscillator negatif dirençli osilatör
heterodyne oscillator heterodin osilatör
hertzian oscillator hertz osilatörü
negative transconductance oscillator negatif geçiş iletkenlikli osilatör
harmonic oscillator armonik salıngaç
harmonic oscillator harmonik osilatör
vacuum tube oscillator vakum tüplü osilatör
intermediate frequency oscillator ara frekans osilatörü
klystron oscillator klistron osilatörü
line oscillator hat osilatörü
local oscillator lokal osilatör
local oscillator valve lokal osilatör tüpü
locked oscillator detector kilitli osilatörlü detektör
local oscillator yerel salıngaç
tuning fork oscillator diyapazonlu osilatör
transistor oscillator transistorlu osilatör
transitron oscillator transitron osilatörü
master oscillator ana osilatör
triode oscillator triyotlu osilatör
modulated oscillator modüle osilatör
modulated oscillator kiplenik salıngaç
oscillator crystal osilatör kristali
positive grid oscillator tube pozitif ızgaralı osilatör lambası
positive grid oscillator pozitif ızgaralı osilatör
oscillator padder osilatör seri kondansatörü
oscillator coil osilatör bobini
oscillator current salınımlı akım
polyphase oscillator çok fazlı osilatör
oscillator current titreşimli akım
oscillator crystal salıngaç kristali
retarding field oscillator geciktirme alanlı osilatör
quenching oscillator söndürüm osilatörü
quartz crystal-controlled oscillator kuvars kristal kontrollü osilatör
Math
q-deformed oscillator algebras q-deforme osilatör cebirleri
standard d-dimensional fermionic oscillator standart d-boyutlu fermiyonik osilatör
d-dimensional fermionic newton oscillator d-boyutlu fermiyonik newton osilatörü
newton oscillator newton osilatörü
Physics
linear oscillator doğrusal salıngaç
linear oscillator doğrusal osilatör
reactor oscillator reaktör osilatörü