penis tümörü etyolojisinde rol oynayan bir tür mikroorganizma - Türkçe İngilizce Sözlük