polyethylene - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

polyethylene

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"polyethylene" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 6 sonuç

İngilizce Türkçe
Technical
polyethylene polietilen
Textile
polyethylene polietilen
Automotive
polyethylene polietilen
Food Engineering
polyethylene polietilen
Chemistry
polyethylene polietilen
Environment
polyethylene polietilen

"polyethylene" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 73 sonuç

İngilizce Türkçe
General
polyethylene sack i. polietilen torba
Technical
polyethylene moulding compounds polietilen kalıplama karışımları
polyethylene pipe polietilen boru
polyethylene film polietilen film
polyethylene sack polietilen çuval
polyethylene plastics polietilen plastikleri
polyethylene tube polietilen boru
polyethylene pressure pipe polietilen basınçlı boru
polyethylene plastics polietilen plastikler
socket-type polyethylene fittings soket tipi polietilen bağlantı elemanları
carbon black pigmented polyethylene plastic pipe karbon siyahı ile pigmentlenmiş polietilen plastik boru
moulded polyethylene test sheet kalıplanmış polietilen deney levhası
socket-type polyethylene fittings geçme başlı polietilen bağlantı elemanları
polyethylene moulding material polietilen kaplama malzemesi
polyethylene bag polietilen torba
high-density polyethylene plastic rod yüksek yoğunluklu polietilen plastik çubuk
outer casing of polyethylene polietilen dış muhafaza
polyethylene piping materials and components polietilen boru malzemeleri ve elemanları
high-density polyethylene yüksek yoğunluklu polietilen
branched polyethylene dallı polietilen
oriented polyethylene yönelimli polietilen
uhmw polyethylene çok yüksek molekül ağırlıklı polietilen
ultrahigh molecular weight polyethylene çok yüksek molekül ağırlıklı polietilen
low-density polyethylene düşük yoğunluklu polietilen
medium- density polyethylene orta yoğunluklu polietilen
linear medium-density polyethylene doğrusal orta yoğunluklu polietilen
linear low-density polyethylene doğrusal düşük yoğunluklu polietilen
polyethylene and polypropylene compounds polietilen ve polipropilen bileşikleri
ultra-high-molecular-weight polyethylene moulding material çok yüksek molekül kütleli polietilen kalıplama malzemesi
expandable braided polyethylene terephthalate textile sleeve genleşebilen örgülü polietilen tereftalat tekstil manşon
ultra-high-molecular-weight polyethylene molding and extrusion materials çok yüksek mol kütleli polietilen kalıplama ve ekstrüksiyon malzemeleri
fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil capacitor sabit polietilen- terefitalat film dielektrik metal yaprak kondansatör
polyethylene pipeline systems used at high temperatures yüksek sıcaklıklarda kullanılan polietilen boru hattı sistemleri
lightly-impregnated polyethylene terephthalate textile hafif emprenye edilmiş poliestilen tereftalat tekstil
polyethylene sleeving polietilen kaplama
polyethylene terephthalate textile with acrylic based coating akrilik esaslı kaplaması olan polietilen tereptalet tekstil
made of polyethylene film polietilen filmden yapılmış
cross-linked polyethylene çapraz bağlı polietilen
fusion jointing polyethylene system ergitme bağlantılı polietilen sistem
polyethylene outer casing polietilen dış kaplama
polyethylene pipelines polietilen boru hatları
polyethylene valve polietilen vana
lightly impregnated polyethylene terephthalate textile sleeve hafifçe emprenye edilmiş polietilen tereftalat tekstil manşon
polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene poliüretan ısı izolasyonu ve polietilen dış muhafaza
polyethylene tunnel polietilen tünel
polyethylene sheets polietilen plakalar
Construction
outer casing of polyethylene polietilen dış muhafaza
Automotive
low density polyethylene düşük yoğunluklu polietilen
Aeronautic
chlorosulphonated polyethylene klora sülfatlanmış polietilen
Medical
polyethylene glycol polietilen glikol
Food Engineering
high density polyethylene yüksek yoğunluklu polietilen
linear low density polyethylene doğrusal düşük yoğunluklu polietilen
low-density polyethylene düşük yoğunluklu polietilen
Chemistry
polyethylene glicol polietilen glikol
polyethylene terephthalate polietilen tereftalat
peg (polyethylene glicol) peg (polietilen glikol)
aluminium polyethylene alüminyum polietilen
ultra-high molecular weight polyethylene moulding composition çok yüksek mol kütleli polietilen kalıplama bileşimi
cross-linked polyethylene çapraz bağlı polietilen
low and intermediate density polyethylene düşük ve orta yoğunluklu polietilen
polyethylene-terephthalate polietilen-tereftalat
polyethylene glycol polietilen glikol
polyethylene oxide polietilen oksit
polyethylene resins polietilen reçineler
polyethylene plastics polietilen plastikler
polyethylene fibres polietilen lifler
polyethylene powder polietilen tozu
chlorosulphonated polyethylene klorosülfonatlı poliüretan
chlorinated polyethylene klorlanmış polietilen
determination of the total polyethylene glycol toplam polietilen glikol tayini
fraction of pyrolyzed light oils mixed with polyethylene and polypropylene polietilen ve polipropilen ile karışmış pirolizlenmiş hafif yağ fraksiyonu
flexible and semi-rigid cellular plastics made from polyethylene polietilenden imal edilmiş esnek ve yarı rijit gözenekli plastikler
polyethylene-type polymer polietilen tipi polimer