prediction - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

prediction

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"prediction" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 15 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
prediction i. tahmin
General
prediction i. kestiri
prediction i. tahmin
prediction i. önceden haber verme
prediction i. kestirim
prediction i. öndeyi
prediction i. kehanet
prediction i. öngörü
Trade/Economic
prediction geleceğe yönelik tahmin
Politics
prediction beklenti
Technical
prediction öngörü
Statistics
prediction tahmin
prediction kestirim
Linguistics
prediction kestirim
prediction kestirme

"prediction" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 72 sonuç

İngilizce Türkçe
General
make a prediction f. tahmin yapmak
make a prediction f. tahminde bulunmak
fire prediction i. yangın tahmini
prediction of behaviours i. davranış tahmini
prediction theory i. tahmin teorisi
short term prediction i. kısa vadeli belirleme
social prediction i. sosyal tahmin
earthquake prediction i. depremi önceden belirleme
earthquake prediction i. deprem tahmini
medium-term prediction i. orta vadeli tahmin
prediction skill i. tahmin yeteneği/becerisi
Speaking
what is your prediction of future? gelecekle ilgili öngörün nedir?
Trade/Economic
business prediction iş tahmini
prediction uncertainty tahmin belirsizliği
final prediction error nihai öngörü hatası
final prediction error son tahmin hata kriteri
Technical
failure prediction i. arıza tahmini
aerodynamic noise prediction method i. aerodinamik gürültü tahmin metodu
prediction of earthquake depremi önceden tahmin
prediction correction method öngörme düzeltme yöntemi
prediction interval tahmin aralığı
prediction signal öngörü sinyali
prediction error öngörü hatası
control valve aerodynamic noise prediction method kontrol vanası aerodinamik gürültü tahmin yöntemi
sound propagation and noise prediction ses yayılımı ve gürültü tahmini
yearly performance prediction yıllık performans tahmini
lng vapor dispersion prediction with the dense gas dispersion model yoğun gaz dispersiyon modeliyle lng buharı dispersiyon tahmini
Computer
failure prediction i. arıza tahmini
prediction error öngörü hatası
prediction correction method öngörme düzeltme yöntemi
prediction signal öngörü sinyali
Textile
fly prediction uçuntu tahmini
Construction
sub-optimal control based on prediction tahmine dayalı yaklaşık optimal kontrol
Marine
prediction of disasters i. afetlerin önceden tahmin edilmesi
stochastic prediction stokastik tahmin
prediction of tide gelgitin önceden tahmin edilmesi
prediction of exerting force oluşacak kuvveti tahmin etme
wave prediction dalga tahmini
prediction of earthquake depremi haber verme
numerical prediction sayısal tahmin
environmental impact prediction çevresel etki tahmini
Medical
pre-operative prediction of organ confined tumors organa sınırlı tümörlerin preoperatif saptanabilmesi
prediction of birth weight doğum ağırlığı tahmini
fracture prediction kırık tahmini
Statistics
prediction interval kestirim aralığı
joint prediction intervals bileşik kestirim aralıkları
prediction model tahmin modeli
Environment
numerical weather prediction sayısal hava durumu tahmini
imminent prediction erken tahmin
Geography
earthquake prediction deprem tahmini
Meteorology
tropical prediction center tropikal tahmin merkezi
climate prediction center iklim tahmin merkezi
national centre for environmental prediction ulusal çevre tahmin merkezi
storm prediction center fırtına tahmin merkezi
weather prediction hava tahmini
Geology
earthquake prediction ön kestirim
water erosion prediction project su erozyonu tahmin projesi
erosion prediction project erozyon tahmin projesi
earthquake prediction project deprem tahmini projesi
earthquake prediction deprem tahmini
Military
prediction mechanism önceden hesaplama tertibatı
radar prediction radar kestirmesi
fallout prediction serpinti tahmini
prediction scale önceden hesaplama ölçeği
area radar prediction analysis bölge radar tahmini analizi
directional radar prediction tahmini radar yönlendirmesi
prestrike fallout prediction taarruz öncesi serpinti hesabı
post strike fallout prediction taarruz sonrası serpinti hesaplaması
prediction position gelecek mevkii
preburst fallout prediction infilak öncesi serpinti hesaplaması
postburst fallout prediction infilak sonrası serpinti hesaplaması
Sport
velocity prediction program hız tahmin programı