quantum - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

quantum

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"quantum" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 11 sonuç

İngilizce Türkçe
General
quantum i. pay
quantum i. hisse
quantum i. kuantum
quantum i. tutar
quantum i. meblağ
quantum i. miktar
quantum i. kuvantum
quantum i. nicem
Technical
quantum nicem
quantum nicelik ya da miktar
Physics
quantum nicem

"quantum" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 142 sonuç

İngilizce Türkçe
General
quantum physics i. kuantum fiziği
quantum chromodynamics i. kuantum kromodinamiği
quantum leap i. önemli bir atılım
quantum wells i. kuantum kaynakları
quantum gravity i. kuantum yerçekimi
quantum optics i. kuantum optik
quantum theory i. nicemler kuramı
magnetic quantum number i. manyetik kuantum sayısı
quantum statistics i. kuantum istatistiği
quantum number i. kuvantum sayısı
quantum mechanics i. kuvantum mekaniği
quantum field theory i. kuantum alan teorisi
quantum physics i. kuvantum fiziği
quantum chaos i. kuantum kaosu
quantum chemistry i. kuantum kimyası
quantum groups i. kuantum grupları
quantum electronics i. kuantum elektroniği
quantum of solace i. küçük bir teselli
quantum of solace i. bir parça teselli
Idioms
a quantum leap büyük bir gelişme
a quantum jump büyük bir gelişme
a quantum jump çok önemli bir gelişme
a quantum leap çok önemli bir gelişme
Trade/Economic
quantum meruit bir işin karşılığında hakkaniyet gereği bir meblağ ödenmesi gerekliliği
Law
quantum meruit bir işin karşılığında hakkaniyet gereği bir meblağ ödenmesi gerekliliği
Insurance
quantum of damages para olarak ifade edilen hasarlar
quantum of damages para ile ifade edilen hasarlar
Technical
quantum state kuantum durumu
quantum shell kuantum kabuğu
azimuthal quantum number açısal nicem sayısı
quantum mechanics kuantum mekaniği
quantum efficiency kuvantum verimliliği
quantum efficiency kuantum verimi
quantum theory kuantum teorisi
quantum type and length quantum türü ve uzunluğu
quantum electronics kuantum elektroniği
orbital quantum number yörüngesel kuantum sayısı
orbital quantum number yörüngesel nicem sayısı
magnetic quantum number manyetik kuantum sayısı
energy quantum enerji nicemi
quantum number kuantum sayısı
principal quantum number temel nicem sayısı
vibrational quantum numbers titreşimsel nicem sayıları
superconducting quantum interference device üstüniletimli nicem girişim aygıtı
tip-induced quantum dot uç dürtülü nicem noktası
azimuthal quantum number azimut nicem sayısı
magnetic quantum number mıknatıslılık nicem sayısı
good quantum number geçerli nicem sayısı
detector quantum efficiency algılayıcı nicem verimliliği
angular quantum number açısal nicem sayısı
quantum yield nicem verimliliği
quantum efficiency nicem verimliliği
quantum equivalence principle nicemsel eşdeğerlik ilkesi
quantum statistics nicem istatistiği
quantum electronics nicemsel elektronik
quantum wire nicem teli
rectangular quantum well dikdörtgen kuantum kuyusu
quantum well laser kuantum çukurlu lazer
quantum well laser kuantum kuyusu lazeri
rectangular quantum well dikdörtgen kuantum çukuru
Computer
energy quantum enerji nicemi
quantum electronics kuvantum elektroniği
quantum yield kuvantum verimi
quantum bit kubit
Informatics
quantum computing kuantum hesaplama
Telecom
quantum efficiency kuvantum verimi
quantum-noise-limited operation en az gürültüde sınırlı çalışma
quantum efficiency en küçük verim
quantum-limited operation en alt seviyede çalışma
quantum-noise-limited operation çok küçük gürültü sınırlı çalışma
Construction
quantum mechanics nicemsel işleybilim
Lighting
photoluminescence quantum yield ışıksal ışılışıma kuantasal verimi
quantum detector kuantasal alıcı
quantum efficiency kuantasal verim
Medical
quantum satis yeteri miktarda
quantum rektum miktar doğrudur
Food Engineering
quantum satis gerekli miktar
quantum satis yeteri kadar
Math
quantum matrix group kuantum matris grubu
Statistics
quantum hypothesis miktar hipotezi
quantum index miktar indeksi
Physics
high quantum efficiency yüksek kuantum verimi
quantum chromodynamics kuantum kromodinamiği
quantum groups kuantum grupları
quantum field theory kuantum alan teorisi
quantum electronics kuantum elektroniği
quantum chaos kuantum kaosu
quantum chemistry kuantum kimyası
quantum optics kuantum optik
quantum electrodynamics kuantum elektrodinamiği
quantum theory kuantum teorisi
principal quantum number ana kuantum sayısı
azimuthal quantum number azimut kuantum sayısı
vibrational quantum number titreşim nicem sayısı
vibrational quantum number titreşim kuantum sayısı
quantum limit kuvantum sınırı
quantum equivalence principle kuvantum eşdeğerlik prensibi
quantum equivalence principle nicemsel eşdeğerlik ilkesi
quantum optics kuvantum optiği
quantum voltage kuvantum voltajı
quantum mechanics kuvantum mekaniği
quantum transition kuvantum geçişi
quantum chemistry kuvantum kimyası
quantum number kuvantum sayısı
quantum physics kuvantum fiziği
quantum state kuvantum hali
quantum theory kuvantum teorisi
quantum electronics kuvantum elektroniği
quantum electrodynamics kuvantum elektrodinamiği
quantum yield kuvantum verimi
quantum energy kuvantum enerjisi
quantum statistics kuvantum istatistiği
quantum theory nicemler kuramı
quantum transition nicem geçişi
quantum state nicem hali
quantum yield nicem verimi
quantum increase kuantum artış
atomic quantum number atom nicem sayısı
quantum numbers nicem sayıları
quantum theory nicem kuramı
quantum physics nicem fiziği
quantum level nicem düzeyi
quantum well nicem kuyusu
quantum jump nicem atlaması
quantum mechanics nicemsel mekanik
quantum state nicem durumu
quantum dots nicem noktaları
spin quantum number spin kuantum sayısı
quantum physics kuantum fiziği
quantum leap kuantum sıçraması
quantum jump kuantum sıçraması
detective quantum efficiency algılayıcı kuantum verimi
quantum well kuantum kuyusu
advanced quantum mechanics ileri kuantum mekaniği
advanced quantum physics ileri kuantum fiziği
quantum decoherence kuantum bileşenleri arasındaki uyumun kaybolması
quantum fluctuation kuantum dalgalanması
quantum mechanical model kuantum mekaniği modeli
quantum entanglement kuantum dolanıklık
Chemistry
quantum yield kuantum verimi
detective quantum efficiency dedeksiyon kuantum etkinliği
Latin
quantum sufficit gerektiği kadar