relating to - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

relating to

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"relating to" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 5 sonuç

İngilizce Türkçe
General
relating to s. ilişik
relating to s. ilişkin
relating to s. -e ilişkin
relating to ed. ile ilgili olarak
relating to ed. ilişkin olarak

"relating to" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 36 sonuç

İngilizce Türkçe
Phrases
relating to the matter expr. konuya ilişkin
relating to the subject expr. konuya ilişkin
of, relating to, or belonging to the order of diurnal predators, which includes vultures, hawks, eagles, and falcons expr. akbabaları, şahinleri, kartalları ve doğanları içeren gündüz yırtıcıları takımına ait, ilişkin veya mensup
Trade/Economic
interests commissions and charges relating to debt i. faizler komisyonlar ve borca ilişkin giderler
expense accruals relating to future periods i. gelecek yıllara ait gider tahakkuku
income relating to future months i. gelecek aylara ait gelirler
income relating to future periods i. gelecek yıllara ait gelirler
income relating to future periods and expense accruals i. gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları
income relating to future months and expense accruals i. gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları
funds flow relating to operating activities i. faaliyet zararından dolayı kaynak kullanımı
income relating to future periods and expense accruals i. gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları
provision for expenses relating to costing i. maliyet giderleri karşılığı
dividends and directors' entitlements relating to prior financial years i. önceki mali yıllara ait temettüler ve yönetici istihkakları
income and profit relating to previous periods i. önceki dönem gelir ve karları
expenses relating to the service of notification i. tebliğ giderleri
Law
law relating to films i. film hukuku
actions relating to disputes arising from administrative contracts i. idari sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklarla ilgili davalar
Politics
committee for the approximation of the laws of the member states relating to noise emission in the environment by equipment for use outdoors i. açık alanda kullanılan teçhizat tarafından oluşturulan çevredeki gürültü emisyonuyla ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi
european agreement relating to persons participating in proceedings of the european court of human rights i. avrupa insan hakları mahkemesi önündeki yargılama sürecine katılan kişilere ilişkin avrupa sözleşmesi
committee for the harmonisation of national legislation relating to recreational craft i. gezi tekneleriyle ilgili ulusal mevzuatın uyumlaştırılması komitesi
standing committee on approximation of the laws relating to construction products i. inşaat ürünlerine ilişkin kanunların yakınlaştırılması daimi komitesi
committee for harmonisation of national regulations relating to cableway installations designed to carry persons i. insan taşımak amacıyla tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı hakkındaki ulusal düzenlemelerin uyumlaştırılması komitesi
committee for the approximation of the laws of the member states relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery i. karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak tedbirlerle ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi
1967 protocol relating to the status of refugees i. mültecilerin statüsüne ilişkin 1967 protokolü
european convention relating to the formalities required for patent applications i. patent başvurusu için yerine getirilmesi gereken işlemlere dair avrupa sözleşmesi
committee on the harmonisation of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses i. sivil amaçlı patlayıcı maddelerin piyasaya sürülmesi ve denetimi ile ilgili hükümlerin uyumlaştırılması komitesi
committee on directives relating to textile names and labelling i. tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve isimleri hakkındaki direktifler komitesi
advisory committee on the approximation of the laws of the member states relating to medical devices i. tıbbi cihazlarla ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması danışma komitesi
advisory committee on the implementation of activities relating to the community market access strategy i. topluluk pazarına giriş stratejisiyle ilgili faaliyetlerin uygulanması danışma komitesi
committee on statistics relating to the trading of goods between member states i. üye devletler arasında mal ticaretine ilişkin istatistikler komitesi
committee on statistics relating to the trading of goods with non-member countries i. üye olmayan devletlerle mal ticaretine ilişkin istatistikler komitesi
convention relating to the status of stateless persons i. vatansız kişilerin statüsüne ilişkin sözleşme
european interim agreement on social security schemes relating to old age invalidity and survivors i. yaşlılar maluller ve felaketzedelere ilişkin sosyal güvenlik planlarına dair geçici avrupa sözleşmesi
protocol to the european interim agreement on social security schemes relating to old age invalidity and survivors i. yaşlılar maluller ve felaketzedelere ilişkin sosyal güvenlik planlarına dair geçici avrupa sözleşmesine ek protokol
Automotive
approximation of the laws of the member states relating to interior fittings of motor vehicles i. motorlu taşıtların iç donanımları ile ilgili üye ülkelerin mevzuatının yakınlaştırılması
Chemistry
detailed arrangements for the system of specific information relating to dangerous preparations i. tehlikeli hazırlık maddelerine ilişkin detaylı bilgi sistemine yönelik detaylı listeleri belirleme ve oluşturma