reproducibility of measurements - Türkçe İngilizce Sözlük