research and development - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

research and development

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"research and development" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 8 sonuç

İngilizce Türkçe
General
research and development i. araştırma-geliştirme
Trade/Economic
research and development i. araştırma geliştirme
research and development i. araştırma geliştirme
research and development i. araştırma ve geliştirme
research and development i. etüt ve araştırma
Institutes
research and development i. araştırma geliştirme
research and development i. arge
Automotive
research and development i. araştırma ve geliştirme

"research and development" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 53 sonuç

İngilizce Türkçe
General
independent research and development i. bağımsız araştırma geliştirme
research and development works i. araştırma ve geliştirme çalışmaları
Trade/Economic
research and development activities i. ar ge faaliyetleri
costs of research and development i. araştırma ve geliştirme giderleri
research and development costs i. araştırma ve geliştirme maliyetleri
research and development costs i. araştırma ve geliştirme giderleri
research and development expenses i. araştırma geliştirme masrafları
research and development expenses i. araştırma geliştirme harcamaları
research and development policy i. araştıma ve geliştirme politikası
research and development expenses i. araştırma ve geliştirme giderleri
reflection account for research and development expenses i. araştırma ve geliştirme giderleri yansıtma hesabı
research and development expenses difference account i. araştırma ve geliştirme gider farkları
research and development investment i. araştırma geliştirme yatırımı
research and development team i. araştırma ve geliştirme ekibi
research and development manager i. arge müdürü
amortization of capitalized research and development costs i. sermayeye ekli ar-ge çalışmaları amortismanı
Politics
development of research and innovation policy i. araştırma ve yenilik politikalarının geliştirilmesi
the sixth research and technological development framework programme i. altıncı araştırma ve teknoloji geliştirme çerçeve programı
research and development policy i. araştırma geliştirme politikası
research and technological development i. araştırma ve teknoloji geliştirme
advisory group for aerospace research and development i. havacılık uzay araştırma ve geliştirme danışma grubu
Institutes
research and development in advanced communications technologies for europe i. avrupa ileri haberleşme teknolojilerinde arge çalışması
european strategic programme of research and development in information technology i. ar-ge alanında bilgi teknolojilerine ilişkin avrupa stratejik programı
department of research and development, monitoring and assessment i. ar-ge izleme ve değerlendirme dairesi
european research and development committee i. avrupa araştırma ve geliştirme komitesi
department for research, development and projects i. araştırma geliştirme ve projeler daire başkanlığı
research and technological development i. araştırma ve teknolojik gelişim
biotechnology research programme for innovation and development growth in europe i. avrupa’da yenileşme ve gelişme büyümesi programına dahil biyoteknolojik araştırmalar
department of research and development of education i. eğitimi araştırma ve geliştirme daire başkanlığı
department of branding, research and development supports i. markalaşma ve ar-ge destekleri dairesi
malatya apricot research-development and publicity foundation i. malatya kayısı araştırma-geliştirme ve tanıtma vakfı
general directorate of industrial research and development i. sanayi araştırma ve geliştirme genel müdürlüğü
community research and development service i. topluluk araştırma ve geliştirme bilgi hizmeti
advanced research and development activity i. ileri araştırma ve geliştirme faaliyeti
advanced research and development activity i. bilgi teknolojisi ile ilgili ileri düzey ar-ge yapan istihbarat topluluğu ajansı
Technical
laboratory research and development i. araştırma ve geliştirme laboratuvarı
research and development laboratory i. araştırma ve geliştirme laboratuvarı
Telecom
microwave research and development i. mikrodalga araştırma ve geliştirme
Agriculture
research and technological development in the forestry sector i. ormancılık sektöründe araştırma ve teknolojik gelişme
biotechnology research for innovation, development and growth in europe i. yenilik, kalkınma ve büyüme için biyoteknoloji araştırmaları
Military
research and development supporting data system i. araştırma ve geliştirme destek bilgi sistemi
research and development missile i. araştırma ve geliştirme füzesi
research and development electronic security i. araştırma ve geliştirme elektronik güvenliği
research and development board i. araştırma ve geliştirme kurulu
research and development program element i. araştırma ve geliştirme program unsuru
research and development test i. araştırma ve geliştirme testi
research and development aggregations i. araştırma ve geliştirme unsurları grubu
air research and development command i. hava araştırma ve geliştirme komutanlığı
advisory group for aerospace research and development i. havacılık araştırma geliştirme tavsiye grubu
long-range research and development objectives i. uzun vadeli araştırma ve geliştirme hedefleri
Abbreviation
arda (advanced research and development activity) i. ileri araştırma ve geliştirme faaliyeti
Star Wars
imperial research and development station t-1583 i. imparatorluk araştırma ve geliştirme istasyonu t-1583
jedi temple research and development lab i. jedi tapınağı araştırma ve geliştirme laboratuvarı